Xaloptic charakterystyka produktu leczniczego
NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Latalux, 50 mikrogramów/ml, krople do oczu, roztwór 2.. ADACEL, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce .. Tdap Szczepionka SSI może zawierać śladowe ilości formaldehydu, który jest stosowany podczas procesu wytwarzania (patrz punkt 4.3).CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO INFANRIX-DTPa, zawiesina do wstrzykiwań Vaccinum diphtheriae, tetani, pertussis sine cellulis ex elementis praeparatum adsorbatum Szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), adsorbowana 2.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY .. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO VIAGRA 25 mg, tabletki powlekane VIAGRA 50 mg, tabletki powlekane VIAGRA 100 mg, tabletki powlekane 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY .. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Roztwór do .1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 fiolka z proszkiem do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań zawiera 600 j.m.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO M-M-RVAXPRO proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań Szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce (żywa).. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera 25, 50 lub 100 mg syldenafilu w postaci syldenafilu cytrynianu..

1 ml produktu leczniczego Esmeron zawiera 10 mg bromku rokuronium (Rocuronii bromidum).

SKŁAD JAKO ŚCIOWY I ILO ŚCIOWYCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. 2,5 ml roztworu kropli do oczu zawiera 125 mikrogramów latanoprostu.1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Strona 2 z 12 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każdy mililitr roztworu zawiera 50 mikrogramów latanoprostu.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Xaloptic Combi, 50 mikrogramów/ml + 5 mg/ml, krople do oczu, roztwór 2.. Każdy mililitr roztworu zawiera 50 mikrogramów latanoprostu.. (Patrz punkty 4.4 i 4.5).CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO PRIMACOR, 20 mg, tabletki powlekane 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Rozszczepiony, inaktywowany wirus grypy pochodzący z następujących szczepów*:4020.1366.2019 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Jedna dawka (0,5 ml) zawiera:CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Xaloptic, 0,005% (0,05 mg/ml), krople do oczu, roztwór .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Votubia 2,5 mg tabletki Votubia 5 mg tabletki Votubia 10 mg tabletki 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Xaloptic Free, 50 mikrogramów/ml, krople do oczu, roztwór w pojemniku jednodawkowym 2..

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 100 ml roztworu kropli do oczu zawiera 0,005 g latanoprostu.aktualnymi charakterystykami produktu leczniczego.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Faxigen XL 37,5 mg, kapsułki o przedłu żonym uwalnianiu, twarde Faxigen XL 75 mg, kapsułki o przedłu żonym uwalnianiu, twarde Faxigen XL 150 mg, kapsułki o przedłu żonym uwalnianiu, twarde 2.. 2,5 ml roztworu kropli do oczu zawiera 125 mikrogramów latanoprostu.1.3.1 SmPC proposed day xx CHARAKTERYSTYKA PRODUKTULECZNICZEGO 1.. Aby dowiedzieć się, jak zgłaszać działaniaCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO IMMUNINE 600 IU proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Lacipil, 6 mg, tabletki powlekane 2.. 1 ml roztworu kropli do oczu zawiera 50 mikrogramów latanoprostu oraz 6,8 mg maleinianu tymololu, co odpowiada 5 mg tymololu.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO.. Szczepionka przeciw meningokokom grupy B (rDNA), złożona, adsorbowana.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 ml roztworu kropli do oczu zawiera 50 mikrogramów latanoprostu oraz 6,8 mg maleinianu tymololu, co odpowiada 5 mg tymololu.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Krople do oczu .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO.. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie..

Pacjenci przyjmujący produkt leczniczy Zocor jednocześnie z amiodaronem, amlodypiną, werapamilem, diltiazemem lub produktami leczniczymi zawierającymi elbaswir lub grazoprewir nie mogą stosować dawki produktu leczniczego Zocor większej niż 20 mg na dobę.

.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.. Xaloptic Combi, 50 mikrogramów/ml + 5 mg/ml, krople do oczu, roztwór .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jeden mililitr roztworu, kropli do oczu zawiera 50 mikrogramów latanoprostu (Latanoprostum).. Esmeron 100 mg/10 ml, roztwór do wstrzykiwań.. Krople do .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. ludzkiego IX czynnika krzepnięcia.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Bexsero zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce .. Xaloptic Combi, 50 mikrogramów/ml + 5 mg/ml, krople do oczu, roztwór .. Substancja pomocnicza o znanym działaniu NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Fluarix Tetra, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce Szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion, inaktywowana) 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 6 mg lacydypiny (Lacidipinum).. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Tdap Szczepionka SSI, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce.. 1 ml roztworu kropli do oczu zawiera 0,05 mg (50 mikrogramów) latanoprostu.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna fiolka o pojemności 10 ml zawiera 15000 j.m.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 ml roztworu kropli do oczu zawiera 0,05 mg (50 mikrogramów) latanoprostu..

SKŁAD JAKOŚCIOWY IILOŚCIOWY Po rekonstytucji, jedna dawka (0,5 ml) zawiera: Wirus odry1, szczep Enders - Edmonston (żywy, atenuowany) nie mniej niż 1 ×103 CCID 50*Produktu leczniczego Fluenz Tetra nie należy stosować u niemowląt i małych dzieci w wieku do 24 miesięcy ze względu na bezpieczeństwo stosowania — zwiększoną liczbę hospitalizacji oraz częstość występowania świszczącego oddechu w tej populacji (patrz punkt 4.8).CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Bleomedac 15000 IU/fiolkę 30 000 IU/fiolkę proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 2.. 2 Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany.. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA.. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA.. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 20 mg lerkanidypiny chlorowodorku (co odpowiada 18,8 mg lerkanidypiny).CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), adsorbowana,Charakterystyka Produktu Leczniczego, punkt 4.2).> <Produkt leczniczy wydawany na receptę do zastrzeżonego stosowania, zawierający środki określone w odrębnych przepisach (patrz aneks I: Charakterystyka Produktu Leczniczego, punkt 4.2).> <Oficjalne zwalnianie seriiCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Xaloptic, 0,005% (0,05 mg/ml), krople do oczu, roztwór 2.. (wg Farmakopei Europejskiej) siarczanu bleomycyny.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Votubia 2,5 mg tabletki Każda tabletka zawiera 2,5 mg ewerolimusu.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 100 g roztworu zawiera 7,5 g powidonu jodowany (Povidonum iodinatum), z 10% zawartością jodu Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1 3.większej niż 10 mg na dobę.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.. 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Krwotoki U pacjentów leczonych afliberceptem obserwowano zwiększone ryzyko wystąpienia krwawień, w tym ciężkich i niekiedy śmiertelnych zdarzeń krwotocznych (patrz punkt 4.8).CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Xalatan, 0,05 mg/ml, krople do oczu, roztwór 2.. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: 382,88 mg laktozy jednowodnej w każdej tabletce.1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt