Fortrans charakterystyka produktu leczniczego
Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletki.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Źródła Ulotka oraz Charakterystyka Produktu Leczniczego FortransCharakterystyka Produktu Leczniczego Ulotka dla Pacjenta Materiał edukacyjny dla Lekarza Forlax.. Dawkowanie wg ChPL (Charakterystyki Produktu Leczniczego) Doustnie.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO FORTRANS, 74 g, proszek do sporzqdzania roztworu doustnego SKLAD JAKOŠCIOWY 1 ILOšCIOWY Makrogol 4000 Sodu siarczan bezwodny Sodu wodorowçglan .. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie.. Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), adsorbowana,CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEG -10- 1.. (Patrz punkty 4.4 i 4.5).Fortrans proszek do sporz.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Krwotoki U pacjentów leczonych afliberceptem obserwowano zwiększone ryzyko wystąpienia krwawień, w tym ciężkich i niekiedy śmiertelnych zdarzeń krwotocznych (patrz punkt 4.8).1.. Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (13-walentna, adsorbowana) 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera 500 mg metronidazolu (Metronidazolum)..

I.aktualnymi charakterystykami produktu leczniczego.

2 Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO VIAGRA 25 mg, tabletki powlekane VIAGRA 50 mg, tabletki powlekane VIAGRA 100 mg, tabletki powlekane 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna tabletka powlekana zawiera 2 mg lacydypiny (Lacidipinum).. Makrogol 4000 sodu siarczan bezwodny, sodu wodorowęglan,sodu chlorek, potasu chlorek.. Charakterystyki produktów leczniczych tu zamieszczone są zbiorem wskazań refundowanych.. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Prevenar 13 zawiesina do wstrzykiwań.. Jak przechowywać Fortrans?. Umożliwi to szybkie gromadzenie nowych informacji o bezpieczeństwie.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO EVRA, (203 mikrogramy + 33,9 mikrogramów)/24 godziny, system transdermalny, plaster 2.. Każda tabletka zawiera 13,20 mg glukozy.1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. SKŁAD JAKO ŚCIOWY I ILO ŚCIOWYCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Substancje pomocnicze biologicznie czynne: laktoza jednowodna (94 mg).. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Fluarix Tetra, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce Szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion, inaktywowana) 2.. 4.1 Charakterystyki Produktu Leczniczego..

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO INFANRIX-DTPa, zawiesina do wstrzykiwań ... 6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania W trakcie przechowywania powstaje biały osad i przezroczysty płyn powyżej.

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna fiolka o pojemności 10 ml zawiera 15000 j.m.. Prevenar 13 zawiesina do wstrzykiwań .. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane.. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: 277,25 mg laktozy jednowodnej w każdej tabletce.większej niż 10 mg na dobę.. (wg Farmakopei Europejskiej) siarczanu bleomycyny.Skład Fortrans substancje czynne: makrogol 4000, sodu siarczan bezwodny, sodu wodorowęglan, sodu chlorek, potasu chlorek, substancja pomocnicza: sacharyna sodowa.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Faxigen XL 37,5 mg, kapsułki o przedłu żonym uwalnianiu, twarde Faxigen XL 75 mg, kapsułki o przedłu żonym uwalnianiu, twarde Faxigen XL 150 mg, kapsułki o przedłu żonym uwalnianiu, twarde 2. ludzkiego IX czynnika krzepnięcia.. Lek Fortrans jest przeznaczony do stosowania wyłącznie u dorosłych.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Metronidazol Polpharma, 500 mg, tabletki 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 dawka (0,5 ml) zawiera: Polisacharyd pneumokokowy serotyp 11 2,2 µg Polisacharyd pneumokokowy serotyp 31 2,2 µg Polisacharyd pneumokokowy serotyp 41 .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Strona 2 z 12 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ..

Pacjenci przyjmujący produkt leczniczy Zocor jednocześnie z amiodaronem, amlodypiną, werapamilem, diltiazemem lub produktami leczniczymi zawierającymi elbaswir lub grazoprewir nie mogą stosować dawki produktu leczniczego Zocor większej niż 20 mg na dobę.

Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 tabletka zawiera 5 mg tiamazolu (Thiamazolum).. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Infanrix hexa, Proszek i zawiesina do sporz ądzania zawiesiny do wstrzykiwa ń Szczepionka przeciwko błonicy (D), t ężcowi (T), krztu ścowi (komponenta acelularna) (Pa),CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: glukoza.. Charakterystyki produktów leczniczych z najbardziej aktualnymi informacjami o bezpieczeństwie stosowania leku są dostępne w bazie produktów leczniczych pod adresem .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. * PEG 4000 = glikol polietylenowy 4000 Pelny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.. ADACEL, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce .. Rekomendowana dawka wynosi około jednego litra roztworu na 15 do 20 kg masy ciała, co odpowiada średniemu dawkowaniu od 3 do 4 .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO IMMUNINE 600 IU proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna dawka inhalacyjna zawiera 100 μg dipropionianu beklometazonu (Beclometasoni dipropionas) Substancja pomocnicza o znanym działaniu: etanolCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ..

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) - dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Fortrans m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne.Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego Fortrans u dzieci w wieku poniżej 18 lat.

Do stosowania wyłącznie u dorosłych i osób starszych.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Metizol 5 mg tabletki 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każdy system transdermalny, plaster o powierzchni 20 cm2 zawiera 6 mg norelgestrominu (NGMN,CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (13-walentna, adsorbowana) 2.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO - 2 - 1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 fiolka z proszkiem do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań zawiera 600 j.m.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Rozszczepiony, inaktywowany wirus grypy pochodzący z następujących szczepów*:CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Lacipil, 2 mg, tabletki powlekane 2.. Charakterystyka Produktu Leczniczego .Charakterystyka Produktu Leczniczego, punkt 4.2).> <Produkt leczniczy wydawany na receptę do zastrzeżonego stosowania, zawierający środki określone w odrębnych przepisach (patrz aneks I: Charakterystyka Produktu Leczniczego, punkt 4.2).> <Oficjalne zwalnianie seriiProduktu leczniczego Fluenz Tetra nie należy stosować u niemowląt i małych dzieci w wieku do 24 miesięcy ze względu na bezpieczeństwo stosowania — zwiększoną liczbę hospitalizacji oraz częstość występowania świszczącego oddechu w tej populacji (patrz punkt 4.8).Wskazania do stosowania zawarte są w pkt.. Zawartość każdej saszetki należy rozpuścić w 1 l wody.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Aby dowiedzieć się, jakCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Bleomedac 15000 IU/fiolkę 30 000 IU/fiolkę proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera 25, 50 lub 100 mg syldenafilu w postaci syldenafilu cytrynianu..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt