Scenariusz lekcji rachunkowość
Prowadzący: Halina Drozd.. Dzisiejszy dzień jest dla Ciebie doskonałą okazją do sprawdzenia poziomu swojej wiedzy oraz umiejętności z zasad rachunkowości.Uniwersytet Dzieci w Klasie oferuje gotowe, bezpłatne scenariusze lekcji i projekty edukacyjne z różnych dziedzin nauki.. Część 1 i Część 2".Zbiór zadań z rachunkowości .. Czynności organizacyjne 2.. Iwona Kowalczuk - Bekiesza.. Motyw anioła w kulturze .Scenariusz lekcji z przedmiotu podstawy rachunkowości i finansów dla uczniów III klasy technikum hotelarskiego Szkoła - Technikum hotelarskie Temat: Zasady funkcjonowania kont bilansowych.. My też, dlatego wykorzystujemy je do zapamiętywania informacji o tym, jak korzystasz z serwisu, żeby lepiej go do Ciebie dostosowywać.. Publikacja jest skorelowana z podręcznikiem „Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej.. Wprowadzenie do zajęć, podanie tematu i uświadomienie uczniom celu lekcji 4.. Fa VAT za zakupione materiały a) wartość netto 4 000,- b) podatek VAT 22% 880,- c) wartość brutto 4 880,- 2.. Część realizacyjna.. Cele operacyjne (Uczeń):Połącz pojęcia z odpowiadającymi im definicjami.. Siedlce.. Kształcenie zawodowe .podręcznik - Matuszewicz J., Matuszewicz P., „Rachunkowość od podstaw", podręcznik - Gierusz B. „Podręcznik samodzielnej nauki księgowania" Przebieg lekcji: Ogniwo wstępne: 1.. Załóż konto i korzystaj z materiałów!Scenariusze można wykorzystać na lekcjach języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, na godzinie wychowawczej lub przy innych okazjach..

Scenariusz lekcji.

Uczeń będzie umiał:Odpowiedzi do pytań i zadań do podręcznika Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.. Umowy cywilnoprawne .. Część 2Odpowiedzi do pytań i zadań do podręcznika Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.. Czas trwania - 45 minut Cele lekcji: Cel główny- poznanie podstawowych zasad obowiązujących przy ewidencji na kontach bilansowych.Scenariusz lekcji rachunkowości handlowej Przedmiot: Rachunkowość handlowa Klasa: Technikum Handlowe Temat: Ustalenie zużycia środków trwałych - metody amortyzacji.. Załóż konto i korzystaj z materiałów!. Następnie nauczyciel sprawdza odpowiedzi, a uczniowie odczytują hasło (głoska).. Część 2.. 1 KONSPEKT LEKCJI Z RACHUNKOWOŚCI opracowany przez Annę Kuczyńską-Cesarz wicedyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 Warszawa ul. Płatnikiem tego podatku jest każda osoba fizyczna osiągająca dochód., Podatek od towarów i usług, zalicza się do podatków konsumpcyjnych., Jest płacony przez producentów i importerów niektórych wyrobów m.in. paliw, piwa, wyrobów przemysłu spirytusowego i tytoniowego., Podatek dochodowy od osób prawnych płacony przez .5 Operacje gospodarcze: 1..

Rozpoczęcie lekcji 2.

Scenariusz lekcji z przedmiotu Podstawy rachunkowości i finansów dla klasy IV Technikum Hotelarskiego.. Praca nad nowym materiałem 5.Program nauczania przeznaczony dla technika ekonomisty i technika rachunkowości kształcących się w 4-letnim technikum.. Czas trwania - 45 minut.. Temat: Ewidencja i rozliczanie kosztów równolegle w układzie rodzajowym i funkcjonalnym II.. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.. Niezbędne materiały w załączniku.. Fa VAT za sprzedane wyroby gotowe a) wartość netto 10 szt. po 600,- wartość 6 000,- b) podatek VAT 22% (22% x 6 000,-) 1 320,- c) wartość brutto (6 000, ) 7 320,- Rozliczenie z urzędem skarbowym z tytułu podatku VAT: - podatek VAT naliczony (Fa .Uniwersytet Dzieci w Klasie oferuje gotowe, bezpłatne scenariusze lekcji i projekty edukacyjne z różnych dziedzin nauki.. Temat: Klasyfikacja materiałów Osoba prowadząca: Beata Pawłowska Przedmiot: Rachunkowość Klasa: III TE.. Treść zajęć: 1.. Prowadzący lekcję zapisuje na tablicy temat lekcji (Głoska a litera).Scenariusz lekcji zasad rachunkowości Data: Klasa: I Technikum Ekonomiczne..

Uświadomienie uczniom celów lekcji.

Cel ogólny: poznanie zasad ewidencji na kontach wynikowych.. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej.. Cele lekcji: zapoznanie uczniów ze stosowanymi rozwiązaniami w zakresie ewidencji wyceny papierów wartościowych uświadomienie złożoności procesu wyceny i ewidencji papierów wartościowych kształcenie umiejętności pracy z notowaniami giełdowymi ocena .1 Strona1 Agnieszka Świętek Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 7.7 Temat zajęć: Dokumentowanie działalności przedsięwzięcia 1.. Pobierz materiały: Technik ekonomista / Technik rachunkowości.. Opracowanie nowego tematu.Przedmiot: podstawy rachunkowości i finansów.. Cele lekcji: • zapoznanie uczniów ze stosowanymi rozwiązaniami w zakresie ewidencji wycenyKONSPEKT LEKCJI PRZEDMIOT: Rachunkowość przedsiębiorstw TYP SZKOŁY: Technikum Ekonomiczne SPECJALNOŚĆ: ekonomika i organizacja przedsiębiorstw KLASA: III a Numer programu nauczania: 2302/T - 5, SP/MEN/07.07.16 Czas trwania jednostki lekcyjnej: 45 minutPrzedmiot: Rachunkowość przedsiębiorstw Dział: Obrót materiałowy Czas: 90 minut( 2 jednostki lekcyjne) Klasa: III Scenariusz lekcji Temat: Ewidencja zakupu materiałów.. Dzieci lubią ciasteczka!. Nauczyciel wyjaśnia uczniom, czym jest głoska.. Podanie tematu lekcji 3.1 Scenariusz lekcji z rachunkowości Temat: Wycena bilansowa inwestycji długoterminowych na przykładzie papierów wartościowych..

Sprawdzenie wiadomości z lekcji poprzednich 3.

Scenariusz lekcji z przedmiotu podstawy rachunkowości i finansów dla uczniów IV klasy technikum hotelarskiego.. Publikacja jest skorelowana z podręcznikiem „Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.Scenariusz konkursu przedmiotowego "Abc wiedzy o rachunkowości" DROGI UCZNIU Dziękuję za chęć uczestnictwa w konkursie przedmiotowym "ABC WIEDZY O RACHUNKOWOŚCI".. Stawki 4 I.. Rozwiązania zawiera zadania z podstaw rachunkowości i rachunkowości finansowej oraz analizy finansowej.. Temat: Zasady ewidencji na kontach wynikowych.. Planowany czas lekcji: 45 minut Cele ogólne: - zdobycie umiejętności ewidencji operacji zakupu i przyjęcia towarów do magazynu w jednostce handlu hurtowego gdy : a) ceną ewidencyjna jest .Zbiór zadań zawiera materiał, który pozwala ugruntować wiedzę i ukształtować umiejętności praktyczne w zakresie efektów kształcenia dla kwalifikacji EKA.05.. Ilość jednostek lekcyjnych: 1 Cel ogólny lekcji: Zapoznanie z klasyfikacją materiałów Cele szczegółowe lekcji:Rozwiązania do zbioru zadań.. Czas trwania zajęć: 45 minut Dział programowy: Aktywa trwałe Cele ogólne: I. Poznawcze: Poznanie metod obliczania zużycia środków trwałych II.Dodatkowo zyskują dostęp do scenariuszy lekcji ułatwiających prowadzenie zajęć.. Czynności organizacyjno - porządkowe.. Cele operacyjne.. Cele lekcji: Uczeń: zna pojęcie rachunkowość, wymienia podstawowe zasady rachunkowości: kontynuacja działalności, memoriał, współmierność, realizacja, ostrożna wycena, indywidualna ocena, istotność, ciągłość, periodyzacja, wymienia podstawowe .Konspekt lekcji Data: 16.12.2003 r. Czas trwania lekcji: 45 minut Klasa I TE Przedmiot: rachunkowość jednostek gospodarczych Cele nauczania: Uczeń zna:-pojecie operacji gospodarczej-pojęcie zasady bilansowej i równowagi bilansowej-zasady zmian, jakie operacje gospodarcze wywołują w bilansie Uczeń rozumie:Scenariusz lekcji z rachunkowości Temat: Wycena bilansowa inwestycji długoterminowych na przykładzie papierów wartościowych.. Zbiór zadań zawiera materiał, który pozwala ugruntować wiedzę i ukształtować umiejętności praktyczne w zakresie kwalifikacji EKA.04.. Cele szczegółowe lekcji:• zbiór zadań do rachunkowości cz. II: L. Jakubiszyn, T. Krzyżanowska, B. Piotrowska • zeszyty przedmiotowe • bilans • tablica i kreda Plan lekcji 1.. Cel ogólny lekcji: - przedstawienie stosowanych w Polsce rozwiązań w zakresie ewidencji zakupu materiałów.. Sprawy organizacyjne: - powitanie, - sprawdzenie obecności.. Pobieraj materiały i pomoce dydaktyczne z Klubu Nauczyciela Uczę.pl!mgr Anna Kałwa Klasa 3c Technikum Ekonomiczno-Hotelarskie nr 4 w Krakowie Sala nr 23 KONSPEKT Z PRZEDMIOTU Rachunkowość Temat lekcji: Ewidencja obrotu towarowego w jednostkach handlu hurtowego (1/4).. Zadania przygotowano do realizacji kształcenia w zakresie zawodów technik rachunkowości i technik ekonomista.. Część organizacyjna.. .Doskonalenie prawidłowego ułożenia ciała na powierzchni wody.. Materiał okołocyklowy .. Cel główny: identyfikowanie rodzajów kosztów i ich ewidencja w jednostce produkcyjnej .. Temat: Ewidencja kosztów rodzajowych w jednostce produkcyjnej.. Scenariusz lekcji wychowania fizycznego dla klasy I szkoły ponadgimnazjalnej odbywającej się na pływalni.. Powtórzenie wiadomości z poprzednich lekcji: - podać cechy prawidłowo sporządzonego dokumentu księgowego,Przykładowy scenariusz zajęć z rachunkowości zrealizowany w TE z obrotu materiałowego..Komentarze

Brak komentarzy.