Karty charakterystyki orlen
Karty Charakterystyki MSDS Szczegóły Opublikowano: 18 sierpień 2014 WYSZUKIWARKA - KARTY CHARAKTERYSTYKI BP .. Peâen tekst zwrotów H przytoczony zostaâ w sekcji 16 karty.. Adres: ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia Telefon/Faks: +48 24 201 00 00 / +48 24 367 74 14 e-Mail: [email protected] - Technologia i Rozwój 1.4.. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Producent: Adres: Orlen Południe S.A. ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia Telefon/Faks: +48 24 201 00 00 / +48 24 367 74 14 E-Mail: [email protected] - Biuro Technologii i Rozwoju 1.4.. DANE DOTYCZ ĄCE DOSTAWCY KARTY CHARAKTERYSTYKI Producent Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. 09-411 Płock, ul. Chemików 7 Telefon: (+48 24) 365 00 00 Fax: (+48 24) 365 45 55 Telefon: (+48 24) 365 35 24 e-mail: [email protected] (e-mail kompetentnej osoby odpowiedzialnej za kartę) 1.4.. Przybyła Adres Pawłówek 99 62-800 KALISZ, Polska Numer telefonu +62 7695897 Numer faksu Internet +62 7695060 E-mail ws.. Spółka wchodząca w skład grupy kapitałowej PKN ORLEN, zajmująca się produkcją i dystrybucją środków smarnych dla motoryzacji oraz przemysłu, płynów eksploatacyjnych i kosmetyków.. NUMER TELEFONU ALARMOWEGO1.3 DANE DOTYCZ ĄCE DOSTAWCY KARTY CHARAKTERYSTYKI Producent Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. 09-411 Płock, ul. Chemików 7 Telefon: (+48 24) 365 00 00 Fax: (+48 24) 365 45 55 Telefon: (+48 24) 365 35 24 e-mail: [email protected] (e-mail kompetentnej osoby odpowiedzialnej za kartę) 1.4..

Wybór właściwej karty to prawdziwa sztuka.

Adres: ul. Opolska 114, 31-323 Kraków Telefon/fax: +48 12 66 555 00 / +48 12 66 555 01 Informacje w sprawach dotyczących jakości: +48 13 43 84 415 Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: [email protected] produkcji - Trzebinia KCH_2019_10_ASFALTY DROGOWE 20_30 35_50 50_70 70_100 100_150.pdf: KCH_2019_10_ASFALTY DROGOWE 160_220, 250_330, ASFALT 200_300.pdfKARTA CHARAKTERYSTYKI Benzyna lotnicza Avgas 100 LL str. 3/12 2) Substancja z okre lon na poziomie unijnym warto ci najwy +szego dopuszczalnego st +enia w rodowisku pracy.. Dane dotycz ące dostawcy karty charakterystyki Producent: Adres: Telefon/Fax: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. 09-411 Płock, ul. Chemików 7 Centrala: telefon (24) 365 00 00; fax: 24 365 40 40 E-Mail: [email protected] (e-mail kompetentnej osoby odpowiedzialnej za kart ę) 1.4.. WYBÓR WŁAŚCIWEJ KARTY.. Najwyższą jakość produktów potwierdzają aprobaty producentów: Mercedes-Benz, Volkswagen, Volvo, BMW, Siemens.Spółka wchodząca w skład grupy kapitałowej PKN ORLEN, zajmująca się produkcją i dystrybucją środków smarnych dla motoryzacji oraz przemysłu, płynów eksploatacyjnych i kosmetyków.. NUMER TELEFONU ALARMOWEGO Państwowa Straż Pożarna: 998 lub 112 (z telefonu komórkowego)1.3..

Dane dotycz ące dostawcy karty charakterystyki Dostawca: ORLEN GAZ Sp.

Adres: ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia Telefon/Faks: +48 24 201 00 00 / +48 24 367 74 14 e-Mail: [email protected] - Technologia i Rozwój 1.4.. Najwyższą jakość produktów potwierdzają aprobaty producentów: Mercedes-Benz, Volkswagen, Volvo, BMW, Siemens.ORLEN OIL Lux 10 - karta charakterystyki (polski) 0.14 MB pobierz: ORLEN OIL Trawol 2T - karta charakterystyki (polski) 0.14 MB pobierz: ORLEN OIL Extra Synthetic 5W-40 - karta charakterystyki (polski) 0.16 MB pobierz1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Dostawca: ORLEN OIL Sp.. Numer telefonu alarmowego: Państwowa Straż Pożarna: 998 lub 112 (z telefonu komórkowego)1.3.. Zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu REACH w niektórych przypadkach nie jest wymagane dostarczenie karty charakterystyki a jedynie informacji o produkcie.Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Producent: Adres: ORLEN Asfalt Sp.. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Producent: Adres: Orlen Południe S.A. ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia Telefon/Faks: +48 24 201 00 00 / +48 24 367 74 14 E-Mail: [email protected] - Biuro Technologii i Rozwoju 1.4. z o.o. 09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 39, miejsce produkcji ORLEN Południe S.A. 32-540 Trzebinia, ul. Fabryczna 22 Telefon/Faks: Centrala: telefon +48 24 365 38 27 (czynny w godz. 7-15); faks: +48 24 365 55 96 .Karty Charakterystyki (SDS) zawierają informacje o substancji lub mieszaninie do zastosowania w zarządzaniu chemicznym w miejscu pracy..

Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Nazwa/imię i nazwisko ULPOL Sp.

SEKCJA 8:Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 8.1.Parametry dotyczące kontroli Wartość DNEL Brenntag Polska Sp.z o.o ul. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn-Kożle (48/77) 4721500, (48/77) 4721600 Stare karty odchodzą w kąt, dlatego osoby używające niebezpiecznych substancji chemicznych oraz różnego rodzaju ich mieszanin, mają obowiązek posiadać karty charakterystyki dopasowane do nowego wzoru.Gaz propan-butan przy stosunkowo małej szybkości spalania posiada wartość opałową trzy razy wyższą niż gaz ziemny (45 220 kJ/m3), a gwarantowana przez ORLEN Paliwa Sp.. Posiadamy największą w Europie Centralnej sieć stacji paliw zlokalizowaną w Polsce, Niemczech, Czechach i na Litwie.1.3.. Numer telefonu alarmowego Zakładowa Stra ż Po żarna1.3.. Jawna U. Wawrzyniak, U.. Numer telefonu alarmowegoDANE DOTYCZĄCE DOSTAWCY KARTY CHARAKTERYSTYKI Producent: ORLEN Południe S.A.. Informujemy o zmianie numerów alarmowych w Europie, ważnych od 1 lipca 2017.Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Producent: ORLEN OIL Sp.. Dane dotycz ące dostawcy karty charakterystyki Producent: Adres: Telefon/Fax: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. 09-411 Płock, ul. Chemików 7 Centrala: telefon (24) 365 00 00; fax: 24 365 40 40 E-Mail: [email protected] (e-mail kompetentnej osoby odpowiedzialnej za kart ę) 1.4. :+48 24 201 04 00 Fax: +48 24 367 70 50 REGON 610245152 Osoba odpowiedzialna za kart ę charakterystyki:[email protected] 1.4..

Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Producent: Adres: ORLEN Asfalt Sp.

karty charakterystyki [email protected] 1.4.Numer telefonu alarmowego 112 (czynny całą dobę)Karty charakterystyki SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 4.1 Opis środków pierwszej pomocy Wdychanie: Wynieść poszkodowanego z miejsca narażenia, ułożyć w wygodnej pozycji półleżącej lub siedzącej, zapewnić spokój, chronić przed utratą ciepła.. .Przechowywać z dala od materiałow niezgodnych (patrz sekcja 10 karty charakterystyki).. NUMER TELEFONU ALARMOWEGO Państwowa Straż Pożarna: 998 lub 112 (z telefonu komórkowego)1.3.. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Producent: Adres: ORLEN Południe S.A. ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia Telefon/Faks: +48 24 201 00 00 / +48 24 367 74 14 E-Mail: [email protected] - Technologia i Rozwój 1.4.. Numer telefonu alarmowego Zakładowa Stra ż Po żarnaOd 1 czerwca 2017 roku mamy do czynienia już tylko z jednym wzorem karty charakterystyki.. Dostawca substancji lub mieszaniny dostarcza odbiorcy substancji lub mieszaniny kartę charakterystyki:Zamówić karty flotowe ORLEN, BP oraz karty flotowe SHELL w ramach jednej umowy.. Adres: 31-323 Kraków, ul. Opolska 100 Telefon/Faks: +48 12 66 555 00 / +48 12 66 555 01 Informacje w sprawach dotyczących jakości: telefon +48 13 43 84 415 E-Mail: [email protected] 1.4.. DANE DOTYCZĄCE DOSTAWCY KARTY CHARAKTERYSTYKI Producent: ORLEN Południe S.A. 3) Dodatkowy kod wskazuj cy rodzaj zagro +enia.. NUMER TELEFONU ALARMOWEGOJesteśmy jedną z największych korporacji przemysłu naftowego w Europie Środkowo-Wschodniej.. z o.o. 09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 39, miejsce produkcji ORLEN Południe S.A. 32-540 Trzebinia, ul. Fabryczna 22 Telefon/Faks: Centrala: telefon +48 24 365 38 27 (czynny w godz. 7-15); faks: +48 24 365 55 96 Informacje w sprawach dotyczących jakości:Karty charakterystyki MSDS, Castrol, BP, Mobil, Shell, Elf, Total, Orlen, Lotos .. Numer telefonu alarmowego: +48 13 43 84 415 (czynny od poniedziałku do .1.3.. Numer telefonu alarmowego: Państwowa Straż Pożarna: 998 lub 112 (z telefonu komórkowego)Przez karty charakterystyki rozumie się dokumenty o których mowa w artykule 31 Rozporządzenia REACH; wymagania co do ich formatu i zawartości wynikają z Rozporządzenia (EC) nr 453/2010.. Sekcja 4: Środki pierwszej pomocy1.3.. Numer telefonu alarmowego: Państwowa Straż Pożarna: 998 lub 112 (z telefonu komórkowego)1.3. z o.o. Płock 09-411 ul. Zglenickiego 46 A Tel.. WYSZUKIWARKA - KARTY CHARAKTERYSTYKI ORLEN .Niedopuszczalne jest wprowadzanie do obrotu oraz stosowanie w działalności zawodowej substancji i mieszanin niebezpiecznych bez posiadania karty charakterystyki..Komentarze

Brak komentarzy.