Xalatan charakterystyka produktu leczniczego
Jedna kropla zawiera w przybliżeniu 1,5 mikrograma latanoprostu.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Xalatan, 0,05 mg/ml, krople do oczu, roztwór 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 100 ml roztworu kropli do oczu zawiera 0,005 g latanoprostu.. Xalatan, 0,05 mg/ml, krople do oczu, roztwór .. SKŁAD JAKO ŚCIOWY I ILO ŚCIOWYCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Jedna kropla zawiera w przybliżeniu 1,5 mikrograma latanoprostu.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. (wg Farmakopei Europejskiej) siarczanu bleomycyny.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: 382,88 mg laktozy jednowodnej w każdej tabletce.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Jedna kropla zawiera w przybliżeniu 1,5 mikrograma latanoprostu.1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 100 ml roztworu kropli do oczu zawiera 0,005 g latanoprostu.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILO ŚCIOWY .. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletki.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka drażowana zawiera 441,35 mg wyciągu (jako suchy wyciąg) z Valeriana officinalis L., s.l..

Zapoznaj się z ulotką oraz charakterystyką produktu leczniczego.

Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Bleomedac 15000 IU/fiolkę 30 000 IU/fiolkę proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 2.. 1 ml roztworu zawiera 0,05 mg latanoprostu i 6,8 mg maleinianu tymololu co odpowiada 5,0 mgCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO.. Cimzia 200 mg roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce .. Szczepionka przeciw meningokokom grupy B (rDNA), złożona, adsorbowana.. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY .. Substancje pomocnicze biologicznie czynne: laktoza jednowodna (94 mg).. Jedna dawka (0,5 ml) zawiera:większej niż 10 mg na dobę.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna fiolka o pojemności 10 ml zawiera 15000 j.m.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Faxigen XL 37,5 mg, kapsułki o przedłu żonym uwalnianiu, twarde Faxigen XL 75 mg, kapsułki o przedłu żonym uwalnianiu, twarde Faxigen XL 150 mg, kapsułki o przedłu żonym uwalnianiu, twarde 2.. XALACOM, (0,05 mg + 5 mg)/ml, krople do oczu, roztwór .. Produktu leczniczego Toujeo nie wolno .Zalecana dawka produktu Tyverb to 1000 mg (tj. cztery tabletki) raz na dobę, w leczeniu ciągłym.. Xalatan, 0,05 mg/ml, krople do oczu, roztwór..

Substancja pomocnicza o znanym działaniuCharakterystyka produktu leczniczego dla Xalatan.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Xalatan, 50 μg/ml, krople do oczu, roztwór 2. radix (korzeń kozłka lekarskiego) (6,0-7,4:1).. Dożylne wstrzyknięcie zazwyczaj stosowanej dawki podawanej podskórnie może spowodować wystąpienie ciężkiej hipoglikemii.. 100 ml roztworu kropli do oczu zawiera 5 mg latanoprostu.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY .. Substancje pomocnicze o znanym działaniuCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Metizol 5 mg tabletki 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 6 mg lacydypiny (Lacidipinum).. Jedna kropla zawiera około 1,5 mikrograma latanoprostu.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY .. Jedna kropla zawiera około 1,5 mikrograma latanoprostu.. 100 ml roztworu kropli do oczu zawiera 0,005 g latanoprostu.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO PRIMACOR, 20 mg, tabletki powlekane 2.. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: chlorek benzalkonium.1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Latalux, 50 mikrogramów/ml, krople do oczu, roztwór 2.. 1 ml roztworu kropli do oczu zawiera 50 mikrogramów latanoprostu oraz 6,8 mg maleinianu tymololu, co odpowiada 5 mg tymololu.1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Odwiedź stronę Pfizer dla Profesjonalistów.Saved documents ..

2,5 ml roztworu kropli do oczu zawiera 125 mikrogramów latanoprostu.leczniczego (patrz punkt 4.8).

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Aby dowiedzieć się, jakCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Xaloptic Combi, 50 mikrogramów/ml + 5 mg/ml, krople do oczu, roztwór .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. 2 Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany.. 100 ml roztworu kropli do oczu zawiera 5 mg latanoprostu.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 tabletka zawiera 5 mg tiamazolu (Thiamazolum).. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Xalatan, 0,05 mg/ml, krople do oczu, roztwór 2.. Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 2 mg melatoniny.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILO ŚCIOWY .. Pacjenci przyjmujący produkt leczniczy Zocor jednocześnie z amiodaronem, amlodypiną, werapamilem, diltiazemem lub produktami leczniczymi zawierającymi elbaswir lub grazoprewir nie mogą stosować dawki produktu leczniczego Zocor większej niż 20 mg na dobę.. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Jedna kropla zawiera w przybliżeniu 1,5 mikrograma latanoprostu.. Circadin 2 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu .. Last activity4020.1366.2019 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Braunol 7,5%, roztwór na skórę 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 20 mg lerkanidypiny chlorowodorku (co odpowiada 18,8 mg lerkanidypiny).Więcej informacji o leku - Ulotka & ChPL Xalatan..

Należy zapoznać się z charakterystyką produktu leczniczego zawierającego trastuzumab.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO VIAGRA 25 mg, tabletki powlekane VIAGRA 50 mg, tabletki powlekane VIAGRA 100 mg, tabletki powlekane 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Lacipil, 6 mg, tabletki powlekane 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jeden mililitr roztworu, kropli do oczu zawiera 50 mikrogramów latanoprostu (Latanoprostum).. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 100 g roztworu zawiera 7,5 g powidonu jodowany (Povidonum iodinatum), z 10% zawartością jodu Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1 3.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Każda ampułkostrzykawka zawiera 200 mg certolizumabu pegol w 1 ml.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Zalecana dawka trastuzumabu to 4 mg/kg podane w postaci dożylnej dawki nasycającej, a następnie 2 mg/kg dożylnie, raz na tydzień (patrz punkt 5.1).. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Substancja pomocnicza o znanym działaniuCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 70% .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.. (Patrz punkty 4.4 i 4.5).CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Baldivian Noc, 441,35 mg, tabletki drażowane 2.. .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO.. 100 ml roztworu kropli do oczu zawiera 0,005 g latanoprostu.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera 25, 50 lub 100 mg syldenafilu w postaci syldenafilu cytrynianu.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Xaloptic, 0,005% (0,05 mg/ml), krople do oczu, roztwór 2.. Sprawdź też, w której aptece kupisz i w jakiej cenie.Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) - dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Xalatan m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Bexsero zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt