Charakterystyka pracy w świetlicy szkolnej
plan_tematyczny_swietlicy_2019_2020.docxOpieka nad dziećmi w świetlicy szkolnej.. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z późn.. Zapoznanie się z harmonogramem dnia.Szkoła Podstawowa nr 3 im.. Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) Inne wymagania: Wykształcenie wyższe - pedagogika.Organizacja pracy świetlicy (zapoznanie dzieci z przepisami BHP, zasadami zachowania się w świetlicy, wdrażanie do ich przestrzegania, oglądanie pomieszczeń świetlicowych), wzajemne poznanie się dzieci.. Prace organizacyjno - porządkowe w świetlicy.. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.. Tygodniowy etat 26 godzin.. 18 201 56 33ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZEJ W ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 a) Ogólne założenia.. Lenartowice.. 125.000+ aktualnych ofert pracy.. Ale tylko z pozoru.. Mój czas pracy to godzina zegarowa czyli 60 minut.. zm.) w zakresie organizacji pracy świetlicy szkolnej oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej.Sprawozdanie z pracy świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2010/2011.. Co to jest świetlica szkolna?. O docenienie trudu pracy wychowawcy świetlicy upomina się specjalistka Edurady Anna Polak.. Zacznij nową karierę już teraz!Akademia Pedagogiki Specjalnej im.. W dzienniku zajęć w świetlicy należy dodatkowo odnotować, że przeprowadzenie zajęć stanowi realizację zajęć, o których mowa w art. 42 ust..

Organizacja pracy świetlicy.

Jego treści są ściśle skorelowane z Programem Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły.. Ukazałam rodzinną atmosferę panującą w świetlicy, która warunkuje rozwój społeczny dziecka.. w świetlicy szkolnej od 6 lat.Bardzo lubię swoją pracę.. Do dziennika zajęć w świetlicy wpisuje się plan pracy świetlicy na dany rok szkolny .Zakres obowiązków: Obowiązki wychowawcy w świetlicy szkolnej - 15/24 etatu.. Jeszcze lepiej - zorganizować pracę tak, aby każdy nauczyciel mógł realizować się w swojej pracy i mieć z niej pełną satysfakcję.Przedstawiłam charakterystykę dziecka w wieku szkolnym oraz rodzinę jako środowisko wychowawcze.. Nauczyciele-wychowawcy świetlicy szkolnej: Elżbieta Kaleta Aleksandra Klusek Natalia Mazurkiewicz.. Konkurencyjne wynagrodzenie.. W dniu dzisiejszym dowiedziałam się od dyrektora szkoły, że w trakcie pracy w świetlicy nie przysługują mi żadne przerwy, kodeks pracy jasno mówi kiedy przerwy się należą i ja nie spełniam .Program przeznaczony jest do pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy szkolnej, do realizacji na zajęciach świetlicowych w szkole podstawowej.. - Integracja zespołu.. Świetlica szkolna jest to wewnątrzszkolna placówka opiekuńczo - wychowawcza, która wspomaga i uzupełnia pracę szkoły we wszystkich jej zakresach: opieki, oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych, jak i zabiegów.Praca nauczyciela w świetlicy z pozoru wydaje się być łatwa..

b) Cele i zadania świetlicy.

- Ustalenie norm obowiązujących na świetlicy.. Zabawy na powietrzu „Poznajemy się".. d) Proponowane formy pracy.. Niepubliczna Szkoła Podstawowa na Mokotowie poszukuje nauczyciela/opiekuna świetlicy szkolnej.. Wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne.czas pracy wychowawcy swietlicy szkolnej - brak przerw - napisał w Praca: Jestem wychowawcą świetlicy szkolnej.. e) Miesięczne plany pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2017/2018.. Zaj ęcia świetlicowe odbywały w godzinach 6.30 - 17.00.W .. Proponowane wynagrodzenie 1739 zł - 2386 zł + 35% dodatku za warunki pracy + wysługa lat.. Indywidualny plan pracy wytycza kierunek działań wychowawczych opierając się na przygotowanej uprzednio diagnozie indywidualnej dziecka.Zadania i zasady stosowane w pracy wychowawcy świetlicy Praca opiekuńczo-wychowawcza w świetlicach jest integralnie związana z pracą szkoły.. Posiada je także nauczyciel nauczania zintegrowanego, bowiem przepisy dopuszczają do pracy w świetlicy osoby, które mają kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły, w której prowadzona jest świetlica szkolna (zakładam, że sprawa dotyczy szkoły podstawowej).Metody pracy opiekuńczo - wychowawczej w świetlicy szkolnej.. 2.Wykonywanie elementów do dekoracji świetlicy..

Powitanie uczestników świetlicy.

Szybko & bezpłatnie.. f) Regulamin pracy świetlicy szkolnej.Opieka nad dziećmi w świetlicy szkolnej.. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Praktyka pedagogiczna - dyplomowa w świetlicy szkolnej w szkołach podstawowych Kod przedmiotu: 100S-0P3PK Praktyki organizowane s ą na podstawie Rozporz ądzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy ższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków.RAMOWY PLAN DNIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 112 W WARSZAWIE Godzina Rodzaj zajęć 6.30-8.00 Zbiórka dzieci Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań „Poranek z książką"- zajęcia czytelnicze Gry i zabawy stolikowe 8.00-9.00 Gimnastyka poranna - zajęcia ruchowe Zajęcia relaksacyjne przy muzyceLudomira Różyckiego w Kielcach na rok szkolny 2016/2017.. Motto naszej świetlicy: „Na świetlicy w OSM-ie - w każdym dziecku geniusz drzemie" I.. Wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne.. Informacja o pracodawcach.. Wynagrodzenie od 2600,00 - w zależności od stopnia awansu.. Edyta Stefan.. Liczba wszystkich dzieci ucz ęszczaj ących na zaj ęcia wyniosła 276 uczniów.. - Poznanie praw i obowiązków świetliczanina.. W dużym stopniu skupiłam się na pracy świetlicy szkolnej, jako organizatorze czasu wolnego..

c) Organizacja pracy świetlicy szkolnej w roku 2017/2018.

Główne założenia pracy świetlicy Świetlica szkolna w ZPSM im.PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2018/2019 Plan Pracy Wychowawczej Świetlicy zawiera szczegółowe zadania wychowawcze świetlicy szkolnej na rok szkolny 2018/2019.. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie w roku szkolnym 2012/2013 Opracowała: Katarzyna Kaczocha - wychowawca świetlicyRoczny plan pracy świetlicy szkolnej na rok szkolny 2014/2015 I.. Zabawy z różnymi elementami ruchu na boisku szkolnym.. Podstawowym założeniem programu jest ukierunkowanie pracy ucznia, kształcenie i rozwijanie zainteresowań, rozbudzanie chęci do działania w atmosferze swobody, gdzie nie ma systemu klasowo .Ustawa nowelizująca z dnia 18 marca 2016 r. (Dz. U. poz. 668) wprowadza zmiany w art. 42 ust.. Praca w godzinach popołudniowych od 15.00 do 18.00.Praca wychowawcza z dzieckiem w świetlicy opiera się na indywidualnym planie pracy opracowanym przez wychowawcę w porozumieniu ze specjalistami (pedagogiem, psychologiem, pracownikiem socjalnym).. Wspólne wykonanie kalendarza na cały rok - konspekt zajęć w świetlicy szkolnej.Praca: Świetlicy szkolnej w Warszawie.. Bolesławiec.. Opierając się na innych nieco metodach, może być wykorzystana do pogłębiania i rozwinięcia tych cech charakteru i umiejętności dziecka, na których kształtowanie szkoła wywiera niniejszy .SPRAWOZDANIE Z PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ ZA ROK 2015/2016 W bie żącym roku szkolnym do świetlicy zapisanych zostało 233 uczniów, w tym : 81 z kl.I, 80 z kl. II, 41 z kl. III, 31 z kl. IV -VI.. Z moich osobistych doświadczeń oraz wielu przeprowadzonych rozmów z wychowawcami świetlic wynika, że czują się zapomniani i niedoceniani przez innych nauczycieli .Dobrze jest mieć w świetlicy dobrego plastyka, muzyka, tancerza, sportowca, znawcę literatury dziecięcej i recytacji czy zagorzałego przyrodnika, astronoma, znawcę sztuki czy turystę.. Wspomnienia z wakacji - rysowanie kredami na kolorowym tle.. Najbardziej jednak kontakty i rozmowy z moimi uczniami-to do mnie przychodzą ze swoimi osobistymi, szkolnymi a często i .(Dz.. U. z 2014 r. poz. 191).. gen. Mariusza Zaruskiego 34-501 Zakopane, ul. Karłowicza 6 tel.. Gry stolikowe: warcaby, szachy, quizy, bierki itd.Plany pracy świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowejnr 357 w Warszawie - rok szkolny 2019/2020.. Jest realizowany przez wszystkich nauczycieli świetlicy i służyPLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ Szkoły Podstawowej im.. Cele i zadania zajęć wychowawczo-dydaktycznych w świetlicy..Komentarze

Brak komentarzy.