Wypracowanie o średniowieczu
Średniowiecze było epoką, którą zapoczątkował upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego w roku 476, natomiast za datę kończącą ten okres uznaje się między innymi rok 1492 - odkrycie Ameryki.. Wymaga bowiem nie tylko znajomości hagiografii i ogólnej wiedzy o kulturze średniowiecza, ale także głębszych, osobistych przemyśleń, popartych umiejętnością dobierania argumentów i uzasadniania własnych racji.. Następuje po gorącej modlitwie o prośbę umarcia Śmierci.Do najbardziej znanych należą: francuska "Pieśń o Rolandzie" (z XI w.. O nietrwałości rzeczy materialnych nie trzeba było nikogo przekonywać, gdyż epoka ta była pełna wojen, chorób, epidemii.. Nie wolno mu było jednak zapominać, że jest tylko pyłem niegodnym Bożej uwagi ("Pulvis est et in pulverem reverteris" - "Prochem jesteś i w proch .Ten najdłuższy bo liczący prawie 500 wersów zachowany wiersz polskiego średniowiecza wyrósł niedługo po epidemii śmiertelnej choroby jaką była dżuma.. Dzieła sztuki pełniły dodatkową funkcję Pisma Świętego dla ubogich (Biblii pauperum) - nauczały prawd wiary, opowiadały historie biblijne i losy świętych.Wypracowania - Średniowiecze „Charakterystyka epoki - część II" Opisy wypracowań: Motyw Stabat Mater.. Niebezpieczeństwo czai się w .Człowiek średniowiecza - bez względu na płeć, pochodzenie czy stan majątkowy - powinien był kierować swe myśli ku Bogu, czyniąc wszystko na Jego chwałę ("ad maiorem Dei gloriam")..

To chyba w bardzo wczesnym średniowieczu.

upadek cesarstwa zachodniorzymskiego (476r.. • Odwołując się do zwrotu „polegać jak na Zawiszy", zastanów się, na czym polegał etos rycerski?. Nazwa epoki: nadana została przez pisarzy .W średniowieczu jak w żadnej innej epoce, śmierć była obecna we wszystkich aspektach życia.. Średniowiecze jest drugą epoką literacką, następującą po starożytności.. W średniowieczu bowiem dominującym hasłem było „memento mori", czyli 'pamiętaj o śmierci'.Cechami charakterystycznymi średniowiecza były: - teocentryzm (podstawowa filozofia średniowiecza, polegająca na uznaniu Boga za centrum wszelkich działań historii, człowieka i całego świata) - uniwersalizm (oznaczał jednolitość epoki, tzn. jedna charakterystyczna warstwa społ.-rycerstwo, język- łacina, władza kościelna-papież .Temat tego referatu to kultura, literatura i filozofia średniowiecza.. Kunszt poetycki Boskiej komedii - na czym on polega?. Rozmowa toczy się w kościele [przestrzeni Sacrum].. Nieustannie rozbrzmiewało wołanie memento mori.. faza wczesna (V-Xw) faza dojrzała (XI-XIIIw) faza schyłkowa, jesień średniowiecza (XIV-XVw) b) w Polsce średniowiecze zaczęło się w roku 966 (chrzest Polski) 2.. Omówienie tematu odwołującego się do wybranych utworów..

Są jednak i różnice W średniowieczu nie byłoby mowy o wykorzystaniu.

I nie mówmy tu o azjatyckiej dziczy: tam trudno mówić o średniowieczu, to była tylko czasowa koincydencja.. Gatunki literatury średniowiecznej: - apokryfy - uzupełnienie opowieści biblijnych - hagiografia .. Zupełnie inną tematykę prezentuje ,,Pieśń o zabiciu Jedrzeja Tęczyńskego".. Określono czas jej trwania, podano pochodzenie oraz znaczenie nazwy, wskazano i omówiono wszystkie terminy niezbędne do jej opisu: uniwersalizm, teocentry.Wypracowanie stanowi prezentację najważniejszych haseł związanych bezpośrednio z epoką średniowiecza.. Najważniejsze motywy literatury średniowiecznej.. Motyw: Bóg Temat nr 1 w literaturze i sztuce nie tylko średniowiecza.Średniowiecze - epoka w historii Europy trwająca od V do XV wieku, która rozpoczęła się wraz z upadkiem cesarstwa zachodniorzymskiego i trwała do epoki renesansu i wielkich odkryć geograficznych.Jest środkowym okresem w tradycyjnym podziale historii Europy na starożytność, średniowiecze i nowożytność.Dzieli się na wczesne, pełne (dojrzałe) i późne średniowiecze.Wypracowania.. Kształtowała chrześcijańskie wzorce osobowe, propagowała określone postawy moralne i religijne, zachęcała do ich naśladowania.. Myśl o śmierci była wpajana z ogromną siłą.. Opowiada o istocie miłości, jako wartości najwyższej i najważniejszej w życiu człowieka..

6.Nieocenionym źródłem wiedzy o średniowieczu jest sztuka tego okresu.

Trzeba pamiętać, że zdecydowana większość ludzi tej epoki była analfabetami.. Przejście pomiędzy epokami jest płynne, jednakże względem siebie są one kontrastowe.. Wszystkie te kategorie mówiły o pewnych nadrzędnych wartościach, których w tej epoce sumiennie przestrzegano.Podobne mają także wady - to porywczość, często kierowanie się bardziej emocjami niż rozsądkiem.. Najczęściej była anonimowa.. Model takiego ascety przedstawia „Legenda o Świętym Aleksym".ŚREDNIOWIECZE I.. Tą tematykę podejmowały też, wywodzące się z mitologii celtyckiej, angielskie legendy o rycerzach okrągłego stołu.Przykładem pieśni o bohaterskiej walce są takie utwory jak: "Pieśń o Rolandzie"", skandynawska "Pieśń o Nibelungach" czy słowiański epos pt. "Słowo o wyprawie pułku Igora".. Kultura średniowiecza.. Mam zadanie, aby napisać co to jest średniowiecze.. Utwór to dialog pomiędzy Śmiercią a Mistrzem Polikarpem.. epos rycerski - utwory pisane raczej językiem prostym, wyrazistym, ujmujące charaktery przedstawianych postaci jednoznacznie, utrzymane we wzniosłym nastroju .W średniowieczu ukształtował się także dziwny model życia świętego - ascety, który nie dbał o rzeczy materialne, nawet o własne ciało, które wystawiał na cierpienie, by uzyskać pojednanie z Bogiem..

Wieki średnie były okresem, który posiadał swą odrębną wizję Boga ...Wypracowanie o średniowieczu .

Ludzie wiedzieli, że bez Boga nie zaznają życia doczesnego, a to co materialne i z pozoru piękne tak naprawdę nie ma większej wartości.We wczesnym średniowieczu tworzona w języku łacińskim, później w narodowych.. W renesansie spotkamy następne wzorce: dworzanina, ziemianina, patrioty, późniejsze epoki także obfitują w dzieła pouczające odbiorcę, jak ma postępować.Średniowiecze bardzo długo było traktowane jako epoka pozbawiona własnej tożsamości kulturowej, jako czas „pośredni" między doskonałym antykiem i kontynuującym te idealne antyczne wzorce renesansem.. Ramy chronologiczne: a) Europa (V-XVw.). Średniowieczną literaturę możemy podzielić na trzy części: hagiografię, religijną oraz świecką.. Kim jest człowiek Czym jest jego życie Co jest najważniejsze i jak żyą Na te pytania starano się odpowiedzieą już w najdawniejszych czasach, ale nigdy nie były one tak ważne, jak w średniowieczu.8.. To opowieść o największym konflikcie średniowiecza, a raczej o jego skutkach.To utwory parenetyczne decydują o dydaktycznym charakterze epoki, lecz nie są charakterystyczne tylko dla epoki średniowiecza.. ), hiszpańskie pieśni o Cydzie (z XII wieku).. - Wypracowanie zawiera 480 wyrazów.. Podmiot liryczny zwraca uwagę, że człowiek pozbawiony tego uczucia nie może być szczęśliwy w życiu nawet jeśli… Całe wypracowanie →Literatura średniowieczna, przeważnie o charakterze religijnym pełniła funkcję parenetyczną, czyli dydaktyczną.. Chodzi mi ogólnie, aby napisać jak najwięcej o ludziach w tamtych czasach, czyli czym się zajmowali, popularne zawody, miejsca zamieszkania., a i proszę NIE słowo w słowo z wikipedii :) lepszą odpowiedźMateriały, wypracowania i referaty z: Wypracowania - język polski - średniowiecze.. ), zdobycie Konstantynopola przez Turków (1453r.). Średniowiecze rozpoczyna się w V wieku, a kończy w XV.. Z dominacją chrześcijaństwa tę modę wyeliminowano.. Przykład ILudzie w średniowieczu sądzili, że za światem materialnym, kryje się świat wyższy, prawdziwy, Boski.. Średniowieczna wizja Boga, świata i człowieka.. ), niemiecka "Pieśń o Nibelungach" (XIII w.. Wypracowanie stanowi charakterystykę epoki średniowiecza.. Motyw Stabat Mater w literaturze, malarstwie I muzyce średniowiecza.. Wszechobecna śmierć nie pozwalała zapomnieć o przemijaniu i unaoczniała marność ludzkiej egzystencji.• Dlaczego średniowiecze możemy nazwać epoką krzyża i miecza?. Za moment początkowy przyjmuje się rok 476 (upadek Cesarstwa Rzymskiego), a za datę graniczną - rok 1453 (upadek Konstantynopola).Wypracowania ze średniowiecza.. Ów lekceważący stosunek z czasem się zmienił - o ile jeszcze twórcy oświecenia uważali wieki średnie za epokę ciemnoty, o .Podstawowe pojęcia i terminy literackie w średniowieczu: - archaizm - element językowy pochodzący z minionej epoki historycznej, który został zastąpiony nowszym i na stałe wszedł do powszechnego użytku - literatura parenetyczna - literatura dydaktyczna ukazująca wzorce osobowe; zachęca do naśladowania - hagiografia - teksty o życiu świętychWypracowania - Średniowiecze „Charakterystyka epoki - część I" Opisy wypracowań: Charakterystyka epoki..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt