Czynniki rozwoju ontogenetycznego
Dymorfizm płciowy 7.. Ontogeneza jest badana przez biologię rozwojową.. Wczesne fazy rozwoju ontogenetycznego zostaną zilustrowane na odpowiednich modelach i preparatach .rozwoju ontogenetycznym.. Do czynników bywają nieraz zaliczane hormony.. Wzorce dziedziczenia.. Adama Mickiewicza w Poznaniu.. Jakie s ą czynniki i mechanizmy tych zmian?. Strategie badań ontogenetycznych człowieka Czynniki rozwoju psychicznego dziecka Natywistyczna teoria rozwoju psychicznego Poglądy empirystów na rozwój psychiczny człowiekaCzynniki rozwoju osobniczego (auksologia) - czynniki endogenne genetyczne (determinanty rozwoju), czynniki endogenne paragenetyczne (stymulatory rozwoju), czynniki egzogenne (modyfikatory rozwoju - biogeograficzne i społeczno-kulturowe).. Uniwersytet.. Współzależność procesów dojrzewania i uczenia się.. Istnieją jedynie wrodzone zadatki anatomiczno-fizjologiczne, wpływające na dalszy rozwój, ale nie określające go ściśle.Czynniki endogenne i egzogenne wzajemnie przeplatają się i uzupełniają w kształtowaniu rozwoju ontogenetycznego organizmu, Mechanizm : ze środowiska zewnętrznego docierają do organizmu różnego rodzaju bodźce, które wywołują określone reakcje (bodźce - reakcja).WikiZero Özgür Ansiklopedi - Wikipedia Okumanın En Kolay Yolu .. Rozwój struktury i funkcji w ontogenezie.. Im szybszy jest rozwój, tym większa skuteczność działania czynników na niego wpływających..

Czynniki rozwoju psychicznego dziecka.

1 W5 Potrzeby wychowawcze i piel ęgnacyjne dzieci w poszczególnych okresach życia z biomedycznego punktu widzenia.. Największa księgarnia medyczna, niskie ceny i darmowa dostawa, szybka realizacja zamówień, ponad 10-lat doświadczenia w internecie, bezpieczeństwo zakupów.Podstawowe prawidłowości rozwoju ontogenetycznego Pytania i tematy kontrolne II.. Natura zmian rozwojowych w ontogenezie człowieka 8.. Czynniki endogenne, para genetyczne i niegenetyczne: wpływ matki w czasie ciąży poprzez właściwości całego jej genotypuW03 - student posiada uporządkowaną wiedzę na temat biologicznych i medycznych podstaw rozwoju człowieka, - zna czynniki determinujące rozwój osobniczy dzieci i młodzieży określa ich znaczenie w procesie kształcenia i wychowania, - wykazuje się wiedzą dotyczącą problemów zdrowotnych człowieka w ontogenezie, W05 - student posiada podstawową wiedzę na temat rozwoju .Napoleon Wolański - Czynniki rozwoju człowieka.. Dojrzewanie a uczenie się.. 15/16Plik Cykle i biorytmy w rozwoju ontogenetycznym człowieka.doc na koncie użytkownika piozach • folder biomedyczne podstawy rozwoju człowieka • Data dodania: 9 cze 2010. óntos - byt, będące, istniejące, génesis - pochodzenie) - przemiany anatomiczne i fizjologiczne osobnika od powstania w wyniku rozmnażania do śmierci..

Czynniki rozwoju osobniczego człowieka 4.

Uniwersytet im.. Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Okres rozwoju prenatalnego jest fazą szczególnej wrażliwości ze względu na bardzo szybkie tempo rozwoju.. óntos - byt, będące, istniejące, génesis - pochodzenie) - przemiany anatomiczne i fizjologiczne osobnika od powstania w wyniku rozmnażania do śmierci.. rozwÓj ontogenetyczny a formowanie siĘ gatunku homo sapiens jako funkcja zmian przystosowawczych do Środowiska 2. genetyczne uwarunkowania rozwoju czŁowieka 3. czynniki paragenetyczne i Środowiska wewnĘtrznego w determinacji rozwoju czŁowieka 4.Czynniki wpływające na kształtowanie się osobowości człowieka Osobowość rozwija się w trakcie życia jednostki.. Z tego powodu czynniki egzogenne nazywane są również modyfikatorami.Podręcznik omawia aspekty rozwoju, genetyczne i poza genetyczne czynniki rozwoju osobniczego człowieka, rozwój struktury i funkcji w ontogenezie wraz z mechanizmami rozwoju, etapy rozwoju osobniczego człowieka od zygoty do śmierci, okresy krytyczne i przejściowe w ontogenezie człowieka i ich powiązania ze zdrowiem i jakością życia, dymorfizm płciowy, cykle i biorytmy w rozwoju .Podstawowe prawidłowości rozwoju ontogenetycznego..

Mechanizmy rozwoju 5.

Rozwój ontogenetyczny człowieka.. PODSTAWOWE CZYNNIKI .ROZWOJU PSYCHICZNEGO.. Dojrzewanie a uczenie się Współzależność procesów dojrzewania i uczenia się 2. wewnątrzłonowy, śródmaciczny trwa do 38 - 42 tygodniaNajczęściej czynniki warunkujące rozwój fizyczny i psychiczny ujmowane są w cztery grupy: 1.. Genetyczne uwarunkowania rozwoju człowieka, genotyp a fenotyp.. PODSTAWOWE CZYNNIKI ROZWOJU PSYCHICZNEGO 1.. W zależności od tego czy organizm rozmnaża się płciowo czy bezpłciowo początek ontogenezy wyznacza zapłodnienie albo oddzielenie się od organizmu macierzystego.I KLASYFIKACJA CZYNNIKÓW ROZWOJU ONTOGENETYCZNEGO 1.. Czynniki biologiczne (organiczne) obejmują: - wrodzone odruchy dziecka umożliwiające mu przetrwanie, zdobywanie pożywienia, obronę przed szkodliwymi czynnikami, oraz nawiązywanie kontaktów z innymi osobami, np. odruch ssania, uśmiechanie się.ontogeneza «osobniczy rozwój organizmu, obejmujący wszystkie zmiany, jakie w nim zachodzą od powstania osobnika do jego naturalnej śmierci» • ontogenetyczny antropologia ontogenetyczna «dział antropologii zajmujący się badaniem rozwoju osobniczego człowieka»1.. Nie jest więc ukształtowana z chwilą narodzin dziecka.. Do czynników rozwoju włączane bywają pewne własne induktory, organizatory itp. siły fizyczno-chemiczne, np. w okresie rozwoju wśródmacicznego..

Aspekty rozwoju 3.

W pierwszej kolejno ści odpowiemy sobie na pytanie czym w istocie jest rozwój człowieka?. GENETYCZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU JEDNOSTKI: Przez uwarunkowania genetyczne rozumiemy te czynniki, które wiążą się z wyposażeniem organicznym jednostki, z jej genotypem.. Międzypokoleniowe przemiany przebiegu ontogenezy 9.. Charakterystyka poszczególnych okresów rozwojowych człowieka po urodzeniu.. Biologiczne mechanizmy starzenia się.Podstawy rozwoju biologicznego opracowanie.. 1 W6 Rozwój cech morfologicznych i proporcji ciała, tendencje przemian, .1.. Dawniejsze i współczesne badania w dziedzinie genetyki doprowadziły do wykrycia podstawowych praw dziedziczności w świecie roślin i zwierząt, a także u człowieka.Po zapłodnieniu komórki jajowej lub jej pobudzeniu do rozwoju dzieworodnego bez udziału plemnika, nazywany ze względu na prostą budowę zarodkiem.. Wśród nich można wyodrębnić cztery główne grupy: czynniki genetyczne, tzw. determinanty, czynniki paragenetyczne, tzw. stymulatory, czynniki środowisko-we(egzogenne), tzw. modyfikatory oraz tryb i styl życia, który wiąże się poniekąd zCzynniki endogenne genetyczne określamy mianem determinantów, gdyż określają one bowiem w chwili zapłodnienia, z góry i w zasadzie w formie nieodwracalnej, zasadnicze biochemiczne normy reakcji organizmu, a tym samym przebieg rozwoju w danych warunkach.Rozwój ontogenetyczny to proces rozwoju organizmu od momentu zapłodnienia komórki jajowej przez plemnik do chwili śmierci osobnika.. Zanim jednak to uczynimy przedstawimy pewne zało Ŝenia ogólne dotycz ące istoty rozwoju człowieka.. Ontogeneza, rozwój osobniczy (gr.. Czynniki wpływające na rozwój człowieka przed urodzeniem.. Opracowanie wykładów z dr czaplą.. Poglądy empirystów na rozwój psychiczny .Rozwój biologiczny człowieka - Napoleon Wolański, PWN.. Stanowi on łańcuch kolejno po sobie następujących ogniw pewnych specyficznych procesów, o kierunku określonym czynnikami wrodzonymi i warunkami środowiskowymi.Termin rozwój odnosi się do innych aspektów, tj. różnicowania się budowy i funkcji organizmu, w tym także zachodzących pod wpływem czynników środowiskowych, które powodują zmiany strukturalne, emocjonalne lub społeczne.. W zależności od tego czy organizm rozmnaża się płciowo czy bezpłciowo początek ontogenezy wyznacza zapłodnienie albo .Rozwój ontogenetyczny jest wynikiem współdziałania czynników genetycznych i ekologicznych, czynniki środowiskowe w jakimś stopniu „zmieniają" więc realizację programu genetycznego, zależnie od tego w jakim zestawie i natężeniu występują.. Rozwój prenatalny człowieka.. AUKSOLOGIA to nauka zajmująca się rozwojem ontogenetycznym ( osobniczym )Czynniki endogenne wpływające na rozwój dziecka 2.. Mimo wielu lat badań nad rozwojem ontogenetycznym zasób wiedzy o czynnikach rozwoju jest skromny.Ontogeneza, rozwój osobniczy (gr.. Poj ęcie rozwoju Wszystkie uznawane obecnie koncepcje rozwoju człowiekaW3 Czynniki rozwoju osobniczego.. Czynniki pozagenetyczne - wpływają na rozwój zarodka i płodu • stan zdrowia, wiek matki .. Okresy rozwoju ontogenetycznego człowieka • Okres prenatalny in.. 1 W4 Okresy rozwoju ontogenetycznego-kryteria podziału ontogenezy, charakterystyka poszczególnych okresów rozwojowych.. Natywistyczna teoria rozwoju psychicznego ..Komentarze

Brak komentarzy.