Scharakteryzuj warstwy społeczne w weselu
"Wesele" jest dramatem o Polsce i Polakach.Ocena społeczeństwa w „Weselu" Stanisława Wyspiańskiego.. .• Zjawy w „Weselu" - symbolika, funkcja, opis • „Wesele" jako dramat narodowy • „Wesele" jako dramat symboliczny - Symbole w „Weselu" • Ocena społeczeństwa polskiego w „Weselu" • Wesele - opracowanie, problematyka, bohaterowie • Sposoby postrzegania wsi i chłopów przez inteligentów - "Wesele"W "Weselu" obserwujemy również inną ważną cechę - prawdziwymi spadkobiercami kultury i polskości okazują się być chłopi, bowiem oni mają w przyszłości być głównym elementem narodu.. Zjawy pojawiające się na scenie dowodzą także powszechnej, w obu warstwach społecznych, tęsknoty Polaków za wolną ojczyzną.9) Scharakteryzuj warstwy społeczne opisane w Weselu Stanisława Wyspiańskiego (chłopi, inteligencja, duchowieństwo, mniejszość żydowska).. Brat Jadwigi, Anny, Marii i Jakuba.. Antyk (lekcje) „Biblia" (lekcje) Średniowiecze (lekcje) Renesans (lekcje) Barok (lekcje) Oświecenie (lekcje)Pochodzi z podkrakowskich Bronowic.. W podkrakowskich Bronowicach, w domu Włodzimierza Tetmajera odbywa się wesele krakowskiego poety Lucjana Rydla i chłopki, Jadwigi Mikołajczykówny.. Są niezwykle pracowici, kochają ziemię, do której są przywiązani.Ocena społeczeństwa polskiego w „Weselu" „Wesele" Stanisława Wyspiańskiego to dramat, w którym autor zawarł wyrazistą ocenę polskiego społeczeństwa..

Jest przedstawicielką niższej klasy społecznej - chłopów.

Ocena chłopów jest łagodniejsza.. Niby są wszyscy razem, ale osobno.. Język polski "Wesele" inteligencja i chłopi - społeczna wymowa dramatu.. W.Mieszczaństwo to w „Granicy" Cecylia Kolichowska, Marian Chązowicz - właściciel cukierni, Julian Toruciński - właściciel sklepu bławatnego, Zenon i Elżbieta Ziembiewiczowie, urzędnicy, mieszkający w kamienicy Kolichowskiej od frontu).To warstwa społeczna posiadająca pewien majątek, lecz zmuszona zarabiać na swoje utrzymanie.. W „Weselu" chłopi zostali ukazani jako prawdziwi patrioci, natomiast inteligencja została poddana bardzo surowej krytyce.. Karmiąca się mitami o swojej wielkości i potędze inteligencja jest bezsilna.. Wykorzystując poniższe fragmenty oraz opierając się na znajomości całego utworu, odczytaj społeczną wymowę sztuki Stanisława Wyspiańskiego.. Inteligencja nie dorasta do swojej roli, bowiem brakuje jej trwałego przeświadczenia o konieczności bliższego związku z ludem, na razie .W „Weselu" widzimy tę grupę społeczną jako wielki, ale niewykorzystany potencjał.. Była to zdecydowana większość całego społeczeństwa rzymskiego.Warstwa społeczna - pojęcie warstwy społecznej wprowadził Max Weber.Pojęcie można rozumieć na trzy sposoby: 1. część klasy, czyli grupa wewnątrzklasowa, np. mała i wielka burżuazja; 2. kategoria społeczno-zawodowa, którą wyodrębnia się ze względu na miejsce i rolę w społeczeństwie; 3. grupa ludzi żyjących w podobnych warunkach, tworząca wspólnotę obyczajów, stylu .Nowe grupy społeczne, które powstały w wyniku uprzemysłowienia to:..

Były to całkowicie odmienne grupy społeczne.

12) Wymień pięć postaci wizyjnych z Wesela.W taki właśnie sposób upadł mit społeczny - mit narodowy, wyidealizowany od czasów romantyzmu, kiedy to wizja racławickich kosynierów, pod odpowiednim przewodnictwem, miała być głównym czynnikiem sprawczym walki wyzwoleńczej.. Polska pod zaborami.. Utwór Wyspiańskiego zabija mit o jej sile i przywództwie.. Ogólnie Wyspiański w swoim dziele niezwykle dokładnie i drobiazgowo przedstawił te dwie warstwy społeczne i ich zachowania.W "Weselu" Wyspiański szczegółowo i dokładnie ukazał dwie najważniejsze warstwy społeczeństwa polskiego.. Jawi się ono przede wszystkim jako głęboko podzielone, pozbawione solidarności i niezdolne do zjednoczenia nawet w obliczu wielkich idei.Wśród wszystkich w/w mieszczan nie ma wspólnoty poglądów i działania, ponieważ każdy sobie ,,coś".. Dzięki temu możemy zanalizować zachowanie poszczególnych postaci i ocenić przedstawione w dramacie osoby.. Przykładem jest zarządzający kamienicą Wokulskiego Wirski, który miał majątek wiejski, ale utracił go po uwłaszczeniu w 1864 roku.Prus przedstawia w Lalce społeczeństwo Warszawy, stolica jest jednak miniaturą całej Polski - powieść pokazuje nam wszystkie ówczesne warstwy społeczne..

Obie zaprezentowane warstwy społeczne starają się nawiązać ze sobą nić porozumienia, z różnych przyczyn nie jest to jednak możliwe.

Chłopi są dumni, silni i gotowi do podjęcia walki o wyzwolenie ojczyzny.. Jednak pojawiają się jednostki takie jak Rzecki- ciepły staruszek i Wokulski po części, które chcą to zmienić.Streszczenie krótkie.. Wyspiańskim jasno nakreślił wady zarówno chłopów, jak i panów.. Posiadali pełne prawa polityczne i - do pewnego momentu - wyłączność na obejmowanie urzędów.. EGZAMIN klas 8; LEKCJE Z EPOK LITERACKICH.. Spoglądają z nadzieją na inteligentów czekając na ich sygnał, ten .Autor w swoim dramacie przedstawił obraz dwóch przeciwstawnych warstw społecznych: chłopów i szlachty, panów z miasta.. Zdają sobie równocześnie sprawę, że sami nie będą w stanie nic wskórać i potrzebują przywództwa.. Toczone pomiędzy nimi walki o równouprawnienie polityczne i cywilne doprowadziły do dalszych podziałów społecznych.. Ma dwie siostry Marysie i Anne (Gospodynia).. Żywotność tego mitu niejako potwierdzały obrazy Matejki, zawieszone na ścianach bronowickiej chaty.SZKOŁA..

To on symbolizuje społeczne odrętwienie, brak prób przełamania marazmu, powszechne nieporozumienia i brak chęci do wspólnego działania.

10) Scharakteryzuj zjawisko dekadentyzmu, odwołaj się do Wesela.. Oprócz mieszkańców Bronowic na weselu goszczą krakowianie: pani Rydlowa, poeta Kazimierz Tetmajer, Dziennikarz.Okazuje się, że wciąż trudno jest się porozumieć mieszkańcom wsi i miasta.Inną grupą społeczną jest zubożała szlachta, ludzie „wysadzeni z siodła", którzy na miejskim bruku starają się znaleźć środki utrzymania.. Osiągnięcie kompromisu wymaga zrozumienia i chęci współpracy, czego nie okazywała żadna ze stron.. W II wieku p.n.e. ukonstytuował się nowy stan - ekwici.. Jest to grupa wewnętrznie zróżnicowana, o ukształtowanej świadomości narodowej, lecz potrzebują odpowiedniego przewodnictwa, które utwierdziłoby ich w tej świadomości.Charakterystyka inteligentów w Weselu Wyspiańskiego: są zachwyceni wsią, jej przyrodą, ale w rzeczywistości nie znają realiów życia, nie rozumieją chłopskiej mentalności; twierdzą, że chłopi nie powinni interesować się polityką, ponieważ jest to dla nich zbyt trudny temat, powinni skupić swoją uwagę na własnych .Popadają w marazm, bierność i usypiające rozsądek samozadowolenie.. Jest młodą, piękną dziewczyną, miała szesnaście lat.. Brakuje wśród nich wzajemnej pomocy.. Według Wyspiańskiego ani chłopi, w których jedynie kipi pragnienie wolności, w imię ideałów z przeszłości, ani inteligencji, która zatraciła nie tylko naturę wojowników, ale także brakuje im chęci, nie .Z „Wesela" wyłania się obraz chłopów „skłonnych do bitki i wypitki".Są oni zapalczywi, uparci i kierują się własnym rozumem, choć jednocześnie wykazują się dobrymi chęciami.. Pokazał także, że każda z grup dzieli się na kolejne podgrupy.Przedstawione w „Weselu" grupy społeczne są niezdolne do wzajemnego porozumienia się.Inteligenci obawiają się siły, tkwiącej w chłopach, są niechętni, by zrozumieć rzeczywiste problemy wsi i poznać charakter jej mieszkańców.Ich stan doskonale odzwierciedla bierny, uśpiony chocholi taniec, w którym pogrążają się wszyscy zgromadzeni na weselu.. Odnoszą się pogardliwie i z wyższością do .Jan Mikołajczyk.. W decydującym momencie utworu gubi złoty róg, symbol jedności wszystkich stanów w walce o niepodległość, za co gani go Chochoł, wypowiadając słynne słowa: „Miałeś, chamie, złoty róg,/ miałeś, chamie, czapkę z piór/ (…)/scharakteryzuj dramat stanisława wyspiańskiego "wesele"jako.. - rozwiązanie zadania .. Drugą grupę stanowili tak zwani obywatele niepełnoprawni, czyli plebejusze.. Również inne utwory ukazują zróżnicowanie społeczeństwa polskiego.Początkowo w Rzymie wykształciły się dwa stany: patrycjuszy i plebejuszy.. Inteligencja i chłopi w Weselu..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt