Zinnat charakterystyka produktu leczniczego
Substancje pomocnicze o znanym działaniu: sacharoza, aspartam.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. zaw.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Zinnat, 125 mg, tabletki powlekane Zinnat, 250 mg, tabletki powlekane Zinnat, 500 mg, tabletki powlekane 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Zinnat, 250 mg/5 ml, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej 2.. Hexacima, zawiesina do wstrzykiwań .Dawkowanie wg ChPL (Charakterystyki Produktu Leczniczego) Inne preparaty z tą samą substancją .. Zinnat granulat do sporz.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO.. 50 ml .4020.00919.2016 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Jedna tabletka zawiera 125 mg cefuroksymu (Cefuroximum) w postaci aksetylu cefuroksymu.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. MANNITOL 20% FRESENIUS, 200 mg/ml, roztwór do infuzji, Charakterystyka Produktu Leczniczego.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Zinnat, 250 mg/5 ml, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej 2.. Pełny wykaz substancji pomocniczych: patrz pkt.. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. 4.1 Charakterystyki Produktu Leczniczego.. Marta StarczakCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Zinnat 125 mg tabletki powlekane Zinnat 250 mg tabletki powlekane Zinnat 500 mg tabletki powlekane.. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Biały krem o miękkiej .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Hexacima, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce ..

Rodzaj publikacji Charakterystyka produktu leczniczego1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.

zaw.. zaw.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO OSPEN 1000, 1 000 000 IU, tabletki powlekane OSPEN 1500, 1 500 000 IU, tabletki powlekane 2. zaw.. Preparat dostępny - opakowanie w ciągłej sprzedaży Pełnopłatny (100%): .. Dawkowanie wg ChPL (Charakterystyki Produktu Leczniczego) Doustnie.. zaw.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO.. Zinnat 125 mg/5 ml granulat do sporządzania zawiesiny doustnej.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Furocef, 250 mg, tabletki powlekane Furocef, 500 mg, tabletki powlekane 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Zinnat, 125 mg, tabletki powlekane Zinnat, 250 mg, tabletki powlekane Zinnat, 500 mg, tabletki powlekane 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Zinnat, 125 mg, tabletki powlekane Zinnat, 250 mg, tabletki powlekane Zinnat, 500 mg, tabletki powlekane SKLAD JAKOŠCIOWY 1 ILOŠCIOWY KaŽda tabletka zawiera 125 mg cefuroksymu (Cefuroximum) w postaci cefuroksymu aksetylu.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Bardziej szczegółowoDawkowanie wg ChPL (Charakterystyki Produktu Leczniczego) Doustnie.. Charakterystyki produktów leczniczych z najbardziej aktualnymi informacjami o bezpieczeństwie stosowania leku są dostępne w bazie produktów leczniczych pod adresem .Zinnat - działanie, wskazania, dawkowanie, przeciwwskazania, interakcje, refundacja, dostępność i cena w najbliższej aptece..

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Cefuroksym (Cefuroximum) w postaci soli sodowej, w ilości odpowiednio 750 mg i 1,5 g. Moc produktu leczniczego Zinacef Zawartość ...Wskazania do stosowania zawarte są w pkt.

Tabletka zawiera 125 mg lub 250 mg, lub 500 mg cefuroksymu (Cefuroximum) w postaci cefuroksymu aksetylu.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO, OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA DLA PACJENTA .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Zinnat, 250 mg/5 ml, granulat do sporzqdzania zawiesiny doustnej SKLAD JAKOŠCIOWY 1 ILOŠCIOWY 5 ml gotowej zawiesiny zawiera 250 mg cefuroksymu (Cefuroximum) w postaci cefuroksymu aksetylu.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. doustnej Cefuroxime axetil: 35.44 zł 2020-03-20 Zinnat granulat do sporz.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Zinacef, 750 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji Zinacef, 1500 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Zinnat, 250 mg/5 ml, granulat do sporzqdzania zawiesiny doustnej SKLAD JAKOšCIOWY 1 ILOšCIOWY 5 ml gotowej zawiesiny zawiera 250 mg cefuroksymu (Cefuroximum) w postaci cefuroksymu aksetylu.. Substancje pomocnicze o znanym działaniu:Zinnat, 125 mg/5 ml, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, Charakterystyka Produktu Leczniczego.. NUMETA G16%E, emulsja do infuzji, Charakterystyka Produktu Leczniczego.. Bardziej szczegółowoCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1..

Substancje pomocnicze o znanym dzialaniu: sacharoza, aspartam.Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) - dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Zincas forte m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO.

5 ml gotowej zawiesiny zawiera 125 mg cefuroksymu (Cefuroximum) w postaci aksetylu cefuroksymu.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Zinnat, 250 mg/5 ml, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej 2.. Po wydaniu decyzji przez Komisję właściwe organy w państwach członkowskich w porozumieniuCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 5 ml gotowej zawiesiny zawiera 250 mg .. Dorośli i dzieci (o mc.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.. doustnej Cefuroxime axetil: 35.44 zł 2020-03-20 Zinnat granulat do sporz.. Charakterystyki produktów leczniczych tu zamieszczone są zbiorem wskazań refundowanych.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO INFECTOSCAB 5% KREM 50 mg/g, krem 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna tabletka zawiera 125 mg cefuroksymu (Cefuroximum) w postaci cefuroksymu aksetylu.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Substancje pomocnicze wykazujące działanie biologiczne: sacharoza, aspartam.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Uwaga: Przedmiotowa ChPL, oznakowanie opakowań i ulotka dla pacjenta są wersjami ważnymi w czasie wydania opinii przez Komisję.. Substancje pomocnicze: alkohol cetostearylowy i kwas sorbinowy.. zaw.. Dorośli i dzieci (o mc.. Zinnat (cefuroksym (aksetyl cefuroksymu)) - Medycyna Praktyczna COVID-19: wiarygodne źródło wiedzySUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS, 1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1..

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 250 mg cefuroksymu, co odpowiada 300,715 mg cefuroksymu aksetylu.Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) - dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Zinnat m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne.Zinnat - 250 mg/5 ml - granulat do sporządzania zawiesiny doustnej Lek należy do klasyfikacji ATC: J 01 - Leki przeciwbakteryjne do stosowania wewnętrznego.

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 g kremu zawiera 50 mg permetryny.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 5 ml gotowej zawiesiny zawiera 250 mg cefuroksymu (Cefuroximum) w postaci cefuroksymu aksetylu.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY OSPEN 1000 1 tabletka zawiera 1 000 000 IU (654 mg) fenoksymetylopenicyliny potasowej (Phenoxymethylpenicillinum potassium).CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt