Przeczytaj tekst z którego usunięto cztery zdania wpisz w każdą lukę 8.1 8.4 literę
Uwaga!. Uwaga!. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Wpisz w każdą lukę (1.-4.). literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Uwaga!. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Wpisz w każdą lukę 4.1.-4.4. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Uwaga!. Uwaga!. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Wpisz odpowiednie litery w luki.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj tekst z którego usunięto cztery zdania Wpisz w luki 1-4 litery którymi oznaczono brakujące zdania a-e tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Wpisz w luki 7.1.-7.3. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Now I'm free and weOJAP-100-1812 Strona 9 z 16 Zadanie 8.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. B. a .Strona 8 z 13 Zadanie 8.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Wpisz w każdą lukę 8.1.-8.4. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst..

Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.

literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Uwaga!. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). (0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Przeczytaj ponizszy tekst, z ktorego usunieto 3 zdania.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). PAOLO VA A SCUOLAPrzeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Uzupelnij luki (1-3) w tekscie zdaniami podanymi ponizej (a-d) tak aby byl on spojny i logiczny.. Wybierz w każdą lukę literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Zakreśl literę A, B albo C.. Wpisz w każdą lukę (5.1.-5.4.). Uwaga!. Wpisz w luki (1-4) litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). (0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. The dog was born in 1930.Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią nagrania..

A.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.

Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery fragmenty.. FREUDE AM KOCHEN Meine Schwester, Katrin ist ein Kochtalent.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Grandmas do all the cooking at this New York restaurantPrzeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Wpisz w luki 7.1.-7.3. litery .Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. They help us to commu-Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Uwaga!ZADANIE 5 Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Uwaga!. Wpisz w każda luke (8.1-8.4) literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spojny i logiczny tekst.. Wpisz w każdą lukę (5.1.-5.4.). literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.Uwaga!. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst..

(0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.

Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Uwaga!. Uwaga!. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. A VERY UNUSUAL HAIRDRESSER "How are you?Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. PS.przy okazji proszę o ex.3Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Uwaga: jeden fragment został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Matura z języka angielskiego 2018 Rozumienie tekstu czytanego i rozpoznawanie struktur leksykalno-gramatycznych zadanie 5 Zadanie 5.. Wpisz w każdą lukę (8.1. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A - E), aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.).

(4 pkt) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.

Uwaga: dwa zdania .Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Jedno zdanie podano dodatkowo - nie pasuje do żadnej luki.. Proszę o pomoc!Strona 8 z 14 Zadanie 8. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Uwaga!. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Uwaga!. Zakreśl literę A, B, C lub D.. Uwaga!. THE MOST BRITISH GUINNESS WORLD RECORDPrzeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Uwaga!. Uwaga!. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Uwaga!. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Wpisz w każdą lukę (7.1.-7.4.). jedno zdanie zostalo podane dodatkowo i nie pasuje do zadnej luki.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Wybierz w luki litery, którymi oznaczono brakujące fragmenty (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Zadanie 8 (0 -4 pkt.). Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Uwaga!. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.).Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt