Warfaryna charakterystyka produktu leczniczego

warfaryna charakterystyka produktu leczniczego.pdf

2 Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Polopiryna C, 500 mg + 200 mg, tabletki musujące 2.. Warfaryna hamuje proces tworzenia aktywnej formy witaminy K. Jest związkiem chiralnym , produkt farmaceutyczny jest mieszaniną racemiczną obu enancjomerów [1] .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego (Acidum acetylsalicylicum) oraz 200 mg kwasu askorbowego (Acidum ascorbicum).. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Lizymax, 684 mg, tabletki powlekane 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY .. Warfaryna i dypirydamol Produkt INTEGRILIN nie zwiększał ryzyka wystąpienia dużych i małych krwawień podczasCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Xefo Rapid 8 mg tabletki powlekane .. Produkt leczniczy Tasmar może być przyjmowany niezależnie od posiłków (patrz punkt 5.2).. SKŁAD JAKOŚCIOWY i ILOŚCIOWY .. 3.Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) - dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Warfin m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne.Warfaryna - organiczny związek chemiczny, pochodna kumaryny, będąca antagonistą witaminy K. Jest używana w medycynie jako doustny środek przeciwzakrzepowy ..

Nie zaleca się stosowania tego produktu leczniczego u dzieci i młodzieży.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNACHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana.. Znaczenie kliniczneCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA.. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: sodu benzoesan (E211), maltitol ciekły (E965), sód.Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego Saxenda u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat (patrz punkt 5.1).. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Maxigra Go, 25 mg, tabletki do rozgryzania i żucia 2.. Jedna kapsułka zawiera 80 mg wyciągu suchego oczyszczonego i kwantyfikowanego z liści miłorzębu japońskiego (Ginkgo biloba L., folium) DERpierwotny (40-50:1), co odpowiada:CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 684 mg ibuprofenu z lizyną (Ibuprofenum lysinum), co odpowiada 400 mg ibuprofenu (Ibuprofenum).. Sposób podawania .. NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO INTEGRILIN 0,75 mg/ml, roztwór do infuzji.. Produkt leczniczy Saxenda należy podawać wyłącznie podskórnie.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO IBUPROFEN FORTE DOZ, 400 mg, tabletki powlekane 2.. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO ..

Brak dostępnych danych.Produktu leczniczego Victoza nie wolno podawać dożylnie ani domięśniowo.

Osoby należące do fachowego personelu .. Warfaryna Semaglutyd nie zmienił całkowitej ekspozycji na R-warfarynę i S-warfarynę ani wartości CmaxDawkowanie produktu leczniczego DEXILANT u młodzieży w wieku od 12 do 17 lat jest takie samo jak u dorosłych.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO UPROX 0,4 mg, kapsułki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Iburapid, 200 mg, tabletki powlekane .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO IBALGIN, 200 mg, tabletki powlekane 2.. 3 mg tabletki: jedna tabletka zawiera 3 mg warfaryny sodowej (Warfarinum natricum).. 5 mg tabletki: jedna tabletka zawiera 5 mg warfaryny sodowej (Warfarinum natricum).. Brak dostępnych danych.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH .. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: sodu benzoesan (E211), maltitol ciekły (E965), glikolCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO VIAGRA 25 mg, tabletki powlekane VIAGRA 50 mg, tabletki powlekane .. warfaryna, fenytoina), inhibitorów CYP2D6 (takich jak selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne), tiazydowych leków1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: maltitol ciekły (E 965), sodu benzoesan (E 211).CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1..

Nie określono dotychczas skuteczności i bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego DEXILANT u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Każda tabletka powlekana (quick release) zawiera 8 mg lornoksykamu.. Lysodren 500 mg tabletki .. W takim przypadku produkt leczniczy Pradaxa oraz inne produkty lecznicze powinny być przyjmowane jednocześnie.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 200 mg ibuprofenu (Ibuprofenum).Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sódCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Warfin, 5 mg, tabletki .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY .. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: 1 tabletka powlekana zawiera 60 mg laktozy jednowodnej.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 tabletka drażowana zawiera 400 mg ibuprofenu (Ibuprofenum) Substancje pomocnicze o znanym działaniu: laktoza jednowodna, sacharoza Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka do rozgryzania i żucia zawiera 25 mg syldenafilu tworzącego się in situ z 35,12 mg syldenafilu cytrynianu.Jednoczesne stosowanie produktu leczniczego Erleada zproduktami leczniczymi metabolizowanymi głównie przy udziale CYP3A4 (np. darunawir, felodypina, midazolam, symwastatyna), CYP2C19 (np. diazepam, omeprazol)lub CYP2C9 (np.warfaryna, fenytoina) może skutkować mniejszą ekspozycją na te produkty lecznicze..

... Leki przeciwzakrzepowe - warfaryna i inne pochodne kumaryny: zaobserwowano, że mitotan1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 tabletka powlekana zawiera 100 mg ketoprofenu (Ketoprofenum).. Produkt leczniczy Victoza podawany jest raz na dobę o dowolnej porze, niezależnie od posiłków i może być wstrzykiwany podskórnie w okolicę brzucha, udo lub ramię.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO.. Warfin, 3 mg, tabletki .. Niektóre leki mogq wplywaé naCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany.. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Ibufen dla dzieci o smaku truskawkowym, 100 mg/5 ml, zawiesina doustna 2.. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Ibufen dla dzieci o smaku malinowym, 100 mg/5 ml, zawiesina doustna 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna tabletka powlekana zawiera 400 mg ibuprofenu (Ibuprofenum).. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 5 ml zawiesiny doustnej zawiera 200 mg ibuprofenu (Ibuprofenum).. Produktu leczniczego Iburapid 400 mg nie należy stosować u dzieci o masie ciała poniżej 40 kg oraz .. takie jak kortykosteroidy lub leki przeciwzakrzepowe jak warfaryna (acenokumarol), lub leki antyagregacyjne jak kwas acetylosalicylowy.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Dzieci poniżej 12 roku życia.. Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna (3 mg .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO NAZWA PRODUKTIJ LECZNICZEGO Warfin, 3 mg, tabletki Warfin, 5 mg, tabletki SKLAD JAKOŠCIOWY 1 ILOŠCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH .. Warfaryna wchodzi w interakcje z wieloma innymi lekami.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Ibufen dla dzieci FORTE o smaku truskawkowym, 200 mg/5 ml, zawiesina doustna 2.. Każda tabletka zawiera 500 mg mitotanu.. SKŁAD JAKO ŚCIOWY I ILO ŚCIOWY Ka żda kapsułka zawiera 0,4 mg tamsulozyny chlorowodorku (Tamsulosini hydrochloridum)Wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Tabletki produktu leczniczego Tasmar są powlekane i należy je połykać w całości ze względu na gorzki smak tolkaponu.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Bilomag, 80 mg, kapsułki twarde .. Umożliwi to szybkie .. warfaryna lub acenokumarol), należy wprowadzić dodatkowe monitorowanie czasu protrombinowego .. produktu leczniczego, co może wiązać się ze zwiększoną dystrybucją tkankową.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO GALPROFEN MAX, 400 mg, tabletki drażowane 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Ketonal forte, 100 mg, tabletki powlekane 2.. Dicloratio, (75 mg + 20 mg)/2 ml roztwór do wstrzykiwań.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 5 ml zawiesiny zawiera 100 mg ibuprofenu (Ibuprofenum)..Komentarze

Brak komentarzy.