Scharakteryzuj antyczny ideał wojownika na przykładzie achillesa i hektora
Dla bogów wywołana przez nich wojna jest zabawą, a śmierć kolejnych bohaterów nie powoduje żalu ani wyrzutów sumienia.. Wyszukaj w wypowiedzi Hektora cytaty pozwalające poznać jego hierarchię wartości.. Prosi jedynie o godne potraktowanie jego zwłok.. Każda epoka tworzy bohaterów ?. Natomiast Hektor - jako człowiek - odznaczał się szlachetnością i czułością.staro żytnego rycerza, który wybierał śmier ć na polu chwały, by zyska ć cze ść, sław ę i wyró żnienie w śród potomnych.. Ważniejsze dla niego było dobro ojczyzny niż własne życie.. Z ajmował doskonaleniem swoich umiejętności walki.. ale również w imię Boga.. Wojownik musiał być dobrze zbudowanym, umięśnionym mężczyzną.. Z pewnością mają one wiele wspólnego - np. i my i ludzie antyku cenimy patriotów.Achilles i Hektor to najdzielniejsi bohaterowie wojny trojańskiej, stojący po przeciwnych stronach, Achilles po stronie Greków, natomiast Hektor po stronie Trojan.. Gdy w czasie bitwy rzucał się na szeregi wroga oni uciekali w popłochu.. Ojcem jego był król Priam, władca Troi.. O pochodzeniu Hektora niewiele wiemy.. Są jednak rzeczy, których nie potrafimy - nadal .Pojedynek z Achillesem i śmierć z jego ręki.. rycerzy na miarę swoich czasów.. Potzrebuję jeszcze na dzisiaj - z góry dziękiZobacz 1 odpowiedź na zadanie: Zadanie z Języka Polskiego.. Andromarcha (żona Hektora) za wszelką .Aby porównać ze sobą ideał rycerza antycznego ze średniowiecznym, należy odwołać się do utworów, które w pełni te modele prezentują..

Scharakteryzuj antyczny ideał wojownika.

Hektor, książę trojański stawia się przed Skajską bramą nie zdradzając strachu przed starciem z niezwyciężonym Achillesem.Scharakteryzuj antyczny ideał wojownika.. Dla poezji epickiej charakterystyczne jest tzw. porównanie homeryckie, w którym człon drugi, porównujący, jest rozbudowany do rozmiarów samodzielnego obrazu.Takie porównania występują u Homera, w epopei A. Mickiewicza Pan Tadeusz, np. porównanie zastosowane w opisie matecznika:.Porównaj antyczny ideał człowieka z ideałem człowieka współczesnego.. Achilles - jako heros, pewien zwycięstwa w walce był nieczułym, bezlitosnym zabójcą.. Hektor na tle innych wojowników antycznych Hektor a Achilles, bohater Iliady, półbóg Różnice: Od Hektora różniła Achillesa duma, niezdrowa ambicja, niezłomność (nigdy ani przez chwilę nie stchórzył), zmienność uczuć, okrucieństwo, brak pokory.. Musiał .W odróżnieniu od Achillesa był dobrym obywatelem, ponieważ nie zapierał się w walce .Dla swojej rodziny był dobrym mężem i ojcem.. mieli nieprzecietny umysl ktory pomagal im rozwiazywac trudne sytuacje przyklady Achilles, odyseusz Wojownik epoki antycznej z zewnątrz wyglądał jak ideał mężczyzny - postawny, szeroki w barach .Da wojownika antycznego najważniejsze ideały to Bóg, honor, ojczyzna..

Homer pragnął ukazać wagę walki za ojczyznę wojownika.

Zginą w pojedynku z Achillesem, opuszczony przez bogów, gdy okazało się, że losy obu bohaterów zważone zostały na wadze przez Zeusa wskazując na nieuchronną śmierć Hektora.1.Scharakteryzuj w odniesieniu do znanych ci fragmentu Iliady antyczny ideał wojownika.. Wyjaśnij, dlaczego- Twoim zdaniem -Homer w tak nietypowym świetle przedstawił wrogów Greków, Hektora i Andromachę.. Scharakteryzuj antyczny ideał wojownika.. Wyszukaj w wypowiedzi Hektora cytaty pozwalające poznać jego hierarchię wartości.na przykładzie postaci Achillesa przedstaw wzór osobowy wojownika antycznego.. Znamy też naukowe wyjaśnienie tych zjawisk, które oni wyjaśniali za pomocą mitów, na przykład zmianę pór roku, wybuchy wulkanów.. PROSZĘ O POMOC.. POMÓŻCIE !Tę dwoistość widać w momencie, kiedy Achilles pokonuje Hektora i następnie profanuje jego.Achilles, z błogosławieństwem bogów, był niepowstrzymanym niszczycielem, kładącym w pień szeregi wrogów.Reasumując rozważania na temat wyglądu zewnętrznego i cech charakteru Achillesa i Hektora należy stwierdzić, że obaj byli wojownikami szalenie odważnymi.. Bycie wojownikiem stanowiło wielki zaszczyt.Jednak w chwili, gdy zbolały król Priam przychodzi do obozu Greków i błaga o wydanie zwłok syna, Achilles przechodzi głęboką wewnętrzną przemianę..

Hektor jest postacią szlachetną, wzorem wojownika i obrońcy państwa.2.

Trudno wydać jednoznaczny werdykt w sprawie tego, na ile ideał człowieka współczesnego jest zbieżny z ideałem człowieka starożytnego.. mieli nieprzecietny umysl ktory pomagal im rozwiazywac trudne sytuacje przyklady Achilles, odyseusz.Odziany w skórzaną bądź spiżową, uzbrojony w miecz wojownik zawsze był gotowy do walki.. Hektor był człowiekiem bardzo odważnym co udowodnił przezwyciężając swój lęk i stając do walki z Achillesem.Hektor jest w stanie zdobyć się na poświęcenie najważniejszych wartości, łącznie z własnym życiem, jeśli wymagać tego będzie dobro ogółu.. Jako przykład niech posłużą dwie postacie - Achilles i Hektor, bohaterowie wspomnianej już „Iliady".. (pojęcia,które powinny zostać wykorzystane: heros, Achilles, Hektor, Patroklos, Priam, epos homerycki, porównanie homeryckie, epitet stały, system wartości) 2.. Achilles był synem boginki morskiej Tetydy i księcia Peleusa, jego matka wykąpała go w Styksie, dlatego całe ciało było nietykalne dla wszelkich ciosów.Ten mityczny bohater, skory jest na wiele poświęceń,nawet własnego życia dla dobra ogółu.posiadał jedna z ważnych wartości - potrafił hamować swoja dumę,a także był gotów na upokorzenie ze strony Achillesa.. „Iliada" na przykładzie, m.in. waleczneg o Hektora z cał ą sugestywno ści ą oddaje rycerski ideał epoki, ukazuj ąc świat odwa żnych i dumnych herosów.Dokonaj charakterystyki antycznego ideału wojownika na przykładzie Hektora i Achillea, biorąc pod uwagę : - stosunek do rodziny, - stosunek do ojczyzny, - stosunek do wroga, - hierarchię wartości, - czyny..

Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Scharakteryzuj antyczny ideał wojownika.

Rozkaz króla to rozkaz najważniejszy i stawiany zawsze na pierwszym miejscu.. Na czym polega wina Edypa?na przykładzie postaci Achillesa przedstaw wzór osobowy wojownika antycznego.. na przykład to o lataniu.. Nawet Zeus, choć żal mu Hektora skazanego na tragiczny koniec, nie robi nic, aby mu pomóc.Charakterystyka Hektora Zanalizuj fragmenty księgi XXII Iliady dotyczące pojedynku Hektora z Achillesem i scharakteryzuj królewicza trojańskiego.Zwróć uwagę na jego stosunek do przeciwnika.. Wojownik zajmował się rzemiosłem wojennym, które stało się dla niego sensem życia.Na podstawie fragmentu "Iliady" Homera można stwierdzić, że Achilles pomimo tego, że był piękny, miał okrutny charakter, cieszył się ze zwycięstwa nad słabszymi, a więc nie było idealnym wojownikiem.. Okazuje litość, pozwala zabrać i pogrzebać ciało Hektora.Dla Achillesa ważną, decydującą o jego losie wartością jest duma oraz chęć uzyskania nieśmiertelnej sławy.W tej sprawie nie różnimy się od starożytnych, chociaż dzisiejsi wojownicy nie używają mieczy i rydwanów.. Czy Achilles lub Hektor mogliby uchodzić w średniowieczu za rycerza idealnego?. Hektor natomiast, był przykładem charakterystycznym dla etosu rycerskiego.Porównaj i oceń cechy ideału rycerza starożytnego i średniowiecznego na przykładzie "Iliady" i "Pieśni o Rolandzie".. Scharakteryzuj również typy odbiorców tych tekstów.. Potrafi pohamować swoją dumę, a nawet ukorzyć się przed Achillesem.Prosi greckiego wojownika o godne potraktowanie jego zwłok po śmierci.Helena, Parys, Hektor, nawet Achilles - wszyscy są rodzajem zabawki w rękach bogów.. Napisz pracę na temat:-Humanistyczna wymowa opowiadania Ernesta Hemingwaya pod tytułem ,,stary człowiek i morze".Ich dzieje opisuje nie tylko mitologia, lecz też dwa wielkie dzieła Homera - „Iliada"i „Odyseja", które zdominowały nasze wyobrażenie o ideale dawnego wojownika..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt