Plan rozwoju bydgoszczy
Trzecia edycja Planu Rozwoju Bydgoszczy oparta jest na aktualnej strategii i ocenie konkurencyjności Miasta.. WPROWADZENIE.6 II.. Załącznik do Uchwały XLV/632/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 1 kwietnia 2009 roku PLAN ROZWOJU BYDGOSZCZY NA LATA Miejski Plan Operacyjny Spis treści I.. Ludność.. Nowy terminal miał rozpocząć szybki rozwój .4 Przedstawiony poniżej plan rozwoju zawodowego jest dla mnie okazją do szczegółowego udokumentowania tego wszystkiego, co składa się na moją codzienną pracę wychowawczą.. Załączniki.. Efekt wielomiesięcznej pracy urzędników i mieszkańców, czyli projekt zaktualizowanej Strategii Rozwoju Bydgoszczy do 2030 roku - zostanie poddany pod .Rozwój sieci tramwajowej.. Uwzględnia moją dotychczasową wiedzę, umiejętności i doświadczenie wynikające z 10 letniego pracy na stanowisku wychowawcy, pedagoga w placówce Domy dla Dzieci.„Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Bydgoszczy na lata 2008-2013" „Strategia Rozwoju Bydgoszczy do 2015 roku" „Strategia Rozwoju Terenów Zieleni do 2015 roku" „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Bydgoszczy" „Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego" „Lokalny Program Rewitalizacji .Do przedsięwzięć ujętych w „Planie Rozwoju Bydgoszczy na lata 2009-2014", a dotyczących Błonia należą m.in.: rozbudowa Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO, rewitalizacja obiektów zabytkowych Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego oraz modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 7..

Niemal 15 lat temu plany rozwoju lotniska były duże.

9 Bydgoszcz roku 2030-go to w pełni ukształtowana metropolia, silnie powiązana ze swoim obszarem funkcjonalnym na płaszczyźnie wielorakiej współpracy z gminami ościennymi.Lotnisko w Bydgoszczy istnieje od ponad 100 lat.. OstródaStrategia Rozwoju Bydgoszczy uchwalona!. Projekt „Zielone dachy jako narzędzie adaptacji .Rozwój terenów zieleni zawarty w planach urbanistycznych Bydgoszczy zmierza do powołania parku dzielnicowego dla Jachcic w północnej części osiedla mieszkaniowego przy ulicy Saperów, uwzględniającego urządzenia sportowe przeznaczone dla różnych grup wiekowych.PLAN ROZWOJU BYDGOSZCZY 4 Spis wykresów Wykres 1.. Liczba ludności w latach 2000-2008.. Mieszkańcy miasta mogli zgłaszać swoje uwagi do dokumentu zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Miasta.Plan działań na rzecz zrównoważonej energii - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bydgoszczy na lata 2014 - 2020+" jest dokumentem strategicznym, którego celem jest określenie wizji rozwoju Miasta Bydgoszcz nakierowanego na gospodarkę niskoemisyjną, w zakresie działań inwestycyjnych i nie inwestycyjnych, w obszarach .Plan rozwoju BRA - 16 nowych stacji opublikowano 2017-04-10 przez AS, ostatnia modyfikacja 2017-04-10 10:56 Łącznie o 16 nowych stacji ma zostać w przyszłym roku powiększony system Bydgoskiego Roweru Miejskiego.Miasto Bydgoszcz realizuje projekt dotyczący promowania zielonych dachów w mieście..

wizja Bydgoszczy Wizja rozwoju Bydgoszczy, to obraz miasta w docelowym horyzoncie czasowym, czyli w 2030 roku.

Rocznik statystycznyBydgoski plan dziesięcioletni do konsultacji.. [ więcej. ]. Strategia Rozwoju Bydgoszczy do 2030 roku Decyzją Rady Miasta Bydgoszczy, 27 listopada 2013 roku, przyjęta została Uchwałą Nr XLVIII/1045/13 „Strategia rozwoju Bydgoszczy do 2030 roku".Rozwój terytorialny miasta Okres staropolski.. Strategia Rozwoju Bydgoszczy do 2030 roku przyjęta Uchwałą Nr XLVIII/1045/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 listopada 2013 roku.. Plan obejmuje lata , dzięki czemu dostosowany jest do okresu .10 Strategia Rozwoju Bydgoszczy do 2030 roku IV.. 52 58 58 078Tym samym straciła ważność poprzednia obowiązująca i funkcjonująca od 9 lat "Strategia Rozwoju Bydgoszczy do 2015 roku" uchwalona 10 listopada 2004 roku oraz "Plan Rozwoju Bydgoszczy na lata 2009-2014" uchwalony 1 kwietnia 2009 roku.. strategia_2030 (pdf 6693kB) uchwała Nr XLVIII/1045/13 (pdf 1231kB)Plan rozwoju zielonych dachów i żyjących ścian dla naszego miasta będzie gotowy we wrześniu br. Na terenie Wilczaka znajduje się pomnik przyrody - wiąz szypułkowy przy ul. Na Wzgórzu.Strategia Rozwoju Bydgoszczy do 2030 roku wypracowano wizję, misję i cele strategiczne rozwoju Bydgoszczy do 2030 roku..

Strategia rozwoju Decyzją Rady Miasta Bydgoszczy, w dniu 27 maja 2020 roku, przyjęty został Uchwałą Nr XXIV/603/20 dokument „Bydgoszcz 2030.

LudnośćMapa Bydgoszcz - plan miasta Bydgoszcz.. opublikowano: 2020-05-28, ostatnia aktualizacja: 2020-08-13 14:15 W dniu 27 maja br., podczas XXIV sesji, Rada Miasta Bydgoszczy przyjęła dokument „Bydgoszcz 2030.Bydgoszcz 2030.. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego MiastaRadni przyjęli wczoraj Plan Rozwoju Bydgoszczy na lata 2008-2013.jem miasta realizowanego w poprzednich latach poprzez Plany Rozwoju Bydgoszczy.. Projekt Strategii został poddany konsultacjom społecznym.. Struktura wieku mieszkańców Bydgoszczy w latach 2000-2007.. Loty cywilne zaczęły być realizowane w 1929 roku przez dzisiejszy LOT.. Dane US w Bydgoszczy.. Obecnie trwają prace nad dokumentem dot.. W kolejnych latach liczba mieszkańców wahała się: w 1998 r. wynosiła 630 .Rozwój terenów zieleni zawarty w planach urbanistycznych Bydgoszczy zmierza do powołania parku dzielnicowego w rejonie ulicy Czerwonego Krzyża na obszarze istniejącej tam zieleni urządzonej oraz przyległej nieurządzonej.. Wymóg monitoringu wdrażania Strategii oraz przygotowania rocznego sprawozdania z jej reali- zacji wynika z zapisów samego dokumentu, jak również z Zarządzenia Nr 258/2016 Prezydenta W 1970 r. Prądy zamieszkiwało 700 osób, 20 lat później - 550..

W ramach projektu GRAD powstanie lokalny plan rozwoju, który ma pomóc w promowaniu zielonej infrastruktury zarówno na budynkach publicznych, jak i prywatnych.

Dane US w Bydgoszczy.. Ponadto, przedstawiciele Bydgoszczy uczestniczyli w następujących wydarzeniach wzmacniających ich wiedzę i kompetencje w obszarze promowania i zakładania zielonych dachów.Plan gospodarki niskoemisyjnej jest zgodny z następującymi dokumentami Miasta Bydgoszcz: 1.. Rocznik statystyczny Województwa Kujawsko-Pomorskiego.23 Wykres 2.. Ochrona przyrody.. NAWIĄZANIE DO PLANUPlan Rozwoju Bydgoszczy posiada ścisłą korelację z kluczowymi opracowaniami lokalnymi (Strategia Rozwoju Miasta), oraz regionalnymi (Strategia Rozwoju Województwa).. Początkiem Bydgoszczy było założenie grodu, którego istnienie potwierdzono podczas prac wykopaliskowych, a odnalezione szczątki jego zabudowy datowano dendrochronologicznie na lata 1037-1053, czyli lata panowania Kazimierza Odnowiciela.Pierwsza wzmianka pisana o grodzie bydgoskim pochodzi z 1238 r. W XIII wieku gród ten posiadał znaczenie .Do przedsięwzięć ujętych w „Planie Rozwoju Bydgoszczy na lata 2009-2014", a dotyczących Prądów należy przebudowa ul. Nakielskiej na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Lisiej..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt