Charakterystyka wkładek bezpiecznikowych gg
Zostały one zaprojektowane i przetestowane, w najtrudniejszych warunkach, aby spełnić najbardziej rygorystyczne normy.Bezpieczniki cechują się charakterystyką czasowo-prądową odwrotną, co oznacza, że im większy jest prąd, tym mniej czasu potrzeba na jego zadziałanie.. Model ten jest przydatny przy zabezpieczaniu urządzeń ogólnego przeznaczenia (gG) oraz przy ochronie różnego rodzaju kabli i przewodów (gL).1 Bezpieczniki NH000 i NH00 gg i gf Typ: NH000 (00C) i NH00 Charakterystyka: gg i gf Pr¹d znamionowy: 2-10A Napiêcie znamionowe: 500 i 90V AC Zwarciowa zdolnoœæ wy³¹czania: gg 500V AC - 115kA, gf 500V 110kA, gg 90V AC 100kA Wg normy: IEC 029-2, VDE 03 Budowa: korpus ze steatytu, styki miedziane srebrzone, bez zawartoœci Cd i Pb, pokrywy aluminiowe w standardzie (w wykonaniu górniczym .Bezpieczniki topikowe i rozłączniki bezpiecznikowe KVL - przegląd rozwiązań firmy ETI Polam .. Firma Eaton oferuje pełen zakres bezpieczników cylindrycznych oraz podstaw.. Model ten jest przydatny przy zabezpieczaniu urządzeń ogólnego przeznaczenia (gG) oraz przy ochronie różnego rodzaju kabli i przewodów (gL).Zastosowanie wkładek kalibrowych odpowiedniego typu uniemożliwia użycie nieodpowiednich wkładek topikowych w gniazdach bezpiecznikowych.. Rozłączniki bezpiecznikowe są dostosowane do wkładek gG i w związku z tym nie można instalować niektórych wkładek szybkich (te na większe prądy) w tych aparatach ze względu za zbyt duże wydzielanie przez wkładki ciepła..

... wymiennych wkładek bezpiecznikowych i części manipulacyjnej.

gG Szukaj char.. Charakterystyka gTr.. - rozmiar WT-1 - typ zwłoczna szybka - numer katalogowy 004139117 - klasa izolacji C - VDE 0110 - napięcie znamionowe 500V - prąd znamionowy 100A - zdolność zwarciowa wyłączania UN 120 kA, 100 kA~ cosφ = 0,2 - charakterystyka gFanalogiczne wkładki gG.. Jako zabezpie-Charakterystyki: gG/gL, aM, gR, aR, gPV; Rozmiar: 000 - 4; Wkładki bezpiecznikowe cylindryczne.. Prąd znamio-nowy.. Szeroka gama akcesoriów do bezpieczników i aparatów łączeniowych jest specjalnie przygotowana do produktów firmy EFEN.. Ze względów ochrony p.porażeniowej najważniejszy zakres mieści się w przedziale od 200 ms do 5 sek.Charakterystyka gG.. Wielkość .SIBA, NH000-6, NH000-10, NH000-16, NH000-20, NH000-25, NH000-32, NH000-35, NH000-40, NH000-50, NH000-63 - Transfer Multisort Elektronik, dystrybutor elementów i części elektronicznych.. Oznacza to jeszcze niższy współ-czynnik k = 2.. Wkładka topikowa D01 E14 10A 400V gL o numerze katalogowym 002211004 jest produktem firma Eti specjalizującej się w produkcji aparatury elektrotechnicznej.Zastosowanie: Wkładki bezpiecznikowe przemysłowe zwłoczne nożowe typu NH (WTN) są stosowane w przemysłowych układach dystrybucyjnych oraz w rozdzielnicach niskiego napięcia i służą do zabezpieczenia sieci rozdzielczych niskiego napięcia, a w wykonaniu aM również silników..

... wykazały, że charakterystyki wkładek są bardzo stabilne, tolerancja może wynosić do 10%.Jean Mueller Polska Sp.

Charakterystyka gF.. Uchwyty i Zwieracze.. Zestawienie prądów znamionowych wkładek topikowych 1 i 2 o charakterystyce gF i gG,Rozłączniki bezpiecznikowe i podstawy do wkładek CH Szukaj Podstawy do wkładek CH Szukaj Wkładki topikowe NH (gPV) Szukaj Podstawy do wkładek NH Szukaj .. Wkładki topikowe D, D0, C (char.. Charakterystyka gR.. Przeznaczone są do montażu na szynie DIN lub za pomocą śrub (rozmiar 4 tylko do montażu śrubami).o charakterystyce gG lub innej, o wiÍk-szym wspÛ≥czynniku k niø 2,5, moøe nie wy≥πczyÊ, a przez to nie zapewni skutecz-nej ochrony przeciwporaøeniowej.. - Napięcie znamionowe 500 V, 400V / gL-gG/gF: PN-IEC 60269-2-1 VDE 0636/21 .. że charakterystyki wkładek są bardzo stabilne, tolerancja może wynosić do 10%.o charakterystyce gG lub innej o większym współczynniku k niż 2,5 może nie wyłączyć, a przez .. wego wkładki bezpiecznikowej.. Właściwie dobrane bezpieczniki topikowe oraz rozłączniki bezpiecznikowe zapewniają nie tylko odpowiednie zabezpieczenie instalacji elektroenergetycznych i odbiorników, ale znacząco zwiększają również komfort montażu oraz eksploatacji obwodów.Dodatkowo należy pamiętać, że stosowanie wkładek kompaktowych obniża koszt wykonania instalacji.. 22/751 79 01, e-mail: [email protected], Data aktualizacji 24.03.2010 1 Wkładki topikowe 400V AC gG Typ: D01 - D02 Charakterystyka: gG Prąd znamionowy: 2-63A Napięcie znamionowe: 400V AC Zwarciowa zdolność wyłączania: 50kA Wg normy: IEC/PN 60269-1 Budowa: Korpus ze steatytu, styki miedziane srebrzone,Charakterystyki gG, aM Materiał korpusu Porcelana C110, C410 Materiał styków Cu Zn 28, Gal.Ag Charakterystyki gG, aM Prądy znamionowe 1-100 A Zastosowanie - Wkładki topikowe cylindryczne CH ( z charakterystykami gG i aM ) służą do zabezpieczania urządzeń i instalacji elektrycznych, przed skutkami zwarć i przeciążeń.Wartość ta nijak mi nie pasuje do charakterystyk wkładek i np tabeli "Największych wartości prądów wyłączania wkładek topikowych" dostępnych np pod adresem Link gdzie wartości wynoszą przykładowo przy czasie 5s dla bezpiecznika BiWTs20A - 3,0 i dla BiWTz20A - 5,2..

Wkładki bezpiecznikowe NH charakteryzują się niskim napięciem i wysoką zdolnością ...Straty mocy wkładek bezpiecznikowych firmy Jean Müller.

Wkładki - wykonanie górnicze - Wkładki z pokrywami stalowymi.. Rozwiązaniem bywa wzięcie do projektu wkładek większych (np. NH3 zamiast NH2) iBezpiecznik mocy WT-2 400A gL/gG 004114332, firmy Eti.Wkładka topikowa o rozmiarze NH2 posiada skuteczne zabezpieczenie pełnozakresowe.. 500Bezpiecznik mocy WT-2 250A gL/gG 004114330, firmy Eti.Wkładka topikowa o rozmiarze NH2 posiada skuteczne zabezpieczenie pełnozakresowe.. Wymiary.. Wkładki gTr mają wymiary wkładek przemysłowych o charakterystyce gG i spełniają wymagania norm polskich i VDE.Znaczenie wkładek gG i gF czyli zwłoczne i szybkie jest jednoznaczne i każdy nawet z samej dojdzie do wniosku, że gdy zastosuje w szeregu np. gG 35A i gF 35A, to gF powinna się przepalić a gG nie.. :gG, gF, aM, DZ) D Szukaj D0 Szukaj C Szukaj Wkładki topikowe przemysłowe NH (char.. Sprawdź naszą ofertę produktów.GNIAZDA BEZPIECZNIKOWE JEDNOBIEGUNOWE TRÓJBIEGUNOWE GŁÓWKI 208 210 210 212 D.. Dla krótszych czasów wartości te są oczywiście jeszcze większe.Wkładki bezpiecznikowe oferowane przez Apator S.A. spełniają normy: PN-EN 60269-1:2010, IEC 60269-1 ..

Zabezpieczenia te mogą ...WKŁADKI TOPIKOWE NOŻOWE O CHARAKTERYSTYCE gG/gL ... w podstawach jak i rozłącznikach bezpiecznikowych.

Ze względu na duże prądy znamionowe do 800A, bezpieczniki te można stosować tylko w odpowiednio dostosowanym rozłączniku bezpiecznikowym 1-biegunowym typu NV LTL firmy ETI-Polam.Straty mocy wkładek bezpiecznikowych firmy Jean Müller Charakterystyka gG Prąd znamio-nowy NH-System NH00 NH1 NH2 NH3 NH 4a [A] 400 500 690 400 500 690 400 500 690 400 500 690 500 690 2 0,5 0,5 1 4 0,6 0,6 1,3 .Opis produktu: Wkładki topikowe przemysłowe o charakterystyce aM (silnikowe) - 690V Wkładki bezpiecznikowe przemysłowe o charakterystyce aM są przeznaczone do ochrony aparatury rozdzielczej i obwodów zasilających silniki elektryczne ponieważ wkładki o charakterystykach gL albo gG nie zapewniają dostatecznej ochrony tych urządzeń.- 500 V gG/gL i aM - 690 V gG/gL i aM Uwaga: Mikroprzełączniki montowane są na górnych uchwytach wkładek NH.. Charakterystyka gG.. Obszar zasilania przez stacjÍ transformatorowπ jest zwiπzany z kryterium doboru przekro-ju przewodÛw na skutecznoúÊ zerowania (tzw. szybkie wy≥πczenie).. Litera „g" wskazuje na bezpiecznik pełnozakresowy, który chroni dodatkowo przed przeciążeniem.. 208 D Dane techniczne: .. Wkładki o charakterystyce gF, gG — produkcja ETI-SŁOWENIA ** wymiar φB- dla wkładek produkcji krajowej Wkładki topikowe BiWts, BiWtz Wkładki topikowe BiWts, BiWtzOferowane są trzy wielkości wkładek topikowych gTr, do zabezpieczania transformatorów o mocach: • od 50 do 250 kVA - wielkości 2, • od 250 do 400 kVA - wielkości 3, • od 400 do 1000 kVA - wielkości 4. aM .Charakterystyka wkładek NV TELECOM jest niepełnozakresowa..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt