Przeczytaj tekst a-e i dialogi 1-4
To one sprawiają, że bohaterowie opowiadań żyją, rozmawiają ze sobą i wyrażają emocje.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. So noUsłyszysz dwukrotnie cztery dialogi (1-4).. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). 2011-02-10 20:05:03Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Do każdego z nich dopasuj miejsce, w którym się on odbywa (A-E).. Jeden tekst pozostanie niewykorzystany?. Uwaga!. 4 Przeczytaj reklamę i odpowiedz całym zdaniem na pytania.Cóż za zbieg okoliczności, pani Adelo!. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Przeczytaj teksty 1.1.-1.4.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Dialogi w całym tekście są pisane normalnie, z myślnikami, ale część z nich (myśli i słowa wypowiedziane dawno, przed aktualnym biegiem wydarzeń) autor oddziela przecinkami (tak jak to często jest w prozie ang.).Dialogi to nieodłączny element prawie każdego opowiadania.. Do każdego z nich dobierz odpowiednie zdanie (A-E).. Przeczytaj tekst i dopasuj zdania 1-4 do flag.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Zadania ze słuchu, praca na tekstach, gramatyka..

The ...Przeczytaj teksty a-e oraz dialogi 1-4.

Wybierz poprawne uzupełnienie luk (1-4).. Uwaga!. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do .Szukasz pomocy przy zadaniu domowym z przedmiotu Język angielski?. użyj odpowiedniej formy wyrazów z ramki.. Podręcznik str. 82, Extra Steps.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Podpisz zdjęcia.. Jeden tekst pozostanie niewykorzystanyKliknij tutaj, 👆 aby dostać odpowiedź na pytanie ️ Następnie odpowiedz na pytania.. Ja również mam podobny do Pani dylemat.. Posłuchaj i przeczytaj tekst.. Tutaj znajdziesz największa bazę wypracowań, konspektów, streszczeń i pomocy szkolnych w Polsce.. 2012-11-26 16:16:01 Przeczytaj poniższy tekst i odpowiedz na pytania .. 2010-04-14 17:30:33 Przeczytaj fragment i odpowiedz na pytania 2018-04-18 16:44:36Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. 8.1.Szukasz pomocy przy zadaniu domowym ?. Warto więc umiejętnie wprowadzać wypowiedzi dialogowe do opowiadań.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. 2018-11-10 12:15:46; Uzupełnij zdania 1-4 podanymi wyrazami w odpowiedniej formie.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych..

Przeczytaj teksty a-e.

Uzupełnij każdą lukę w tekście jednym z podanych.. 8 pkt - 18.6.2020 (12:21) Zad.. Luki należy uzupełnić w języku polskim.. Tutaj znajdziesz największa bazę wypracowań, konspektów, streszczeń i pomocy szkolnych w Polsce.. CKE - zestawy zadań powtórkowych (23-25 marca).Przeczytaj dialog.. 2 str. 68 angielski ćwiczenia klasa 5 brainy .. Uzupełnij tabelę, wpisując w każdą .Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Przeczytaj teksty a-e.. Do każdego z nich dobierz odpowiednie zdanie (A-E).. Do każdego z nich dobierz odpowiednie zdanie (A-E).. Wpisz rozwiązania do tabeli.. daje naj 2012-05-09 15:24:30ZADANIE 4 Przeczytaj teksty (1-4).. Jeden tekst nie pasuje do żadnego dialogu.. Postanowiliśmy więc zamieścić zasady, jakie obowiązują podczas tworzenia dialogów zarówno w opowiadaniach .Przeczytaj dialogi i napisz zdania.. Jeden tekst pozo…Przeczytaj teksty A-E i dialogi 1-4 do każdego dialogu dopasuj tekst który najlepiej do niego pasuje.wpisz w kratki własciwe litery.jeden tekst nie pasuje do żadnego dialoguZnasz odpowiedź na pytanie: Przeczytaj tekst (A-E).. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów..

Przeczytaj tekst.

Wpisz znak 7 w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C.. Wpisz w każdą kratkę przy dialogach (1-4) odpowiednią literę.. Uwaga!. Podręcznik str. 83, zad.. użyj odpowiedniej formy wyrazów z ramki.. Uwaga!. Uwaga!. Następnie uzupełnij tekst o Zacu i Millie.. Uzupełnij luki używając podanych wyrazów w odpowiedniej formie.. Odpowiedz na pytania.. Wpisz w każdą kratkę przy dialogach (1-4) odpowiednią literę.. 8 pkt - 18.6.2020 .Przeczytaj tekst i uzupełnij go wpisując w każdą lukę (1-5 ) jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki ambition / want / wonder / we / much / be hi B.Przeczytaj tekst.. D. advises you to buy .1C2.D3.A4.B Powinno być dobrze :) Zad 2 Przeczytaj tekst A-E i dialogi 1-4.Do każdego dialogu dobież tekst,który najlepiej do niego pasuje.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego tekstu.. Kliknij i odpowiedz.przeczytaj poniższy dialog i uzupełnij luki (1-7) w tekście.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Przeczytaj tekst ponownie i odpowiedz na pytania.. 2011-02-10 20:05:03; Przeczytaj poniższy tekst.. Uwaga!. Jeden wyraz nie pasuje do żadnej luki..

Dopasuj teksty do dialogów.

Wpisz w każdą lukę 8.1.-8.4. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. 2011-02-05 14:10:37; Angielski: Przeczytaj tekst i wpisz odpowiednie słowa.. 2011-05-23 21:00:05; przeczytaj poniższy dialog i uzupełnij luki (1-7) w tekście.. Przerysuj do zeszytu tabelę i uzupełnij ją, wpisując w każdą kratkę (1-4) odpowiednią literę.. Uwaga!.Komentarze

Brak komentarzy.