Rozprawka na temat miłość siłą niszczącą czy budującą
Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów.Miłość w powieściach pozytywistycznych jest siłą która pozwala na osiągnięcie szczęścia, gwarantuje powodzenie w życiu rodzinnym, daje stabilizację i poczucie bezpieczeństwa.. Prus w „Lalce" ukazuje nam nieszczęśliwą miłość kupca szlacheckiego pochodzenia, Stanisława Wokulskiego, do zubożałej arystokratki, Izabeli Łęckiej- zdobycie przez niego majątku, który miał mu .Trudno jest znaleźć w sobie siłę do działania, kiedy „usychamy z tęsknoty", ale stan ten zazwyczaj mija, gdy pojawiają się konkretne zadania, obowiązki i cele.. Rozwiń problem na podstawie wybranych problemów literackich.. Dlatego miłość może stanowić siłę niszczącą, może także - budującą, w każdym bądź razie: miłość to najsilniejsze uczucie znane człowiekowi.Miłość to siła niszcząca czy budująca?. Owszem.. Zarówno w epoce romantyzmu jaki i w XXI wieku, czy nawet w innym czasie naIeży pamiętać ze miłości nie naIeży budować na nienawiści i zbrodni, jednakże to miłością można je .Rozprawka Temat: Miłość to siła niszcząca i tworząca.. Temat odnosi się do miłości w ogóle nie do miłości w literaturze, więc należy zaprezentować argumenty dotyczące uczucia jako siły niszczącej, odnosząc je do wpływu na człowieka , a następnie potwierdzić to przykładem z literatury i wyciągnąć wnioski.Za zbawczą siłę miłości możemy uznać przemianę Marka Winicjusza z okrutnego, porywczego i brutalnego patrycjusza, w dobrodusznego i miłującego wyznawcę Chrystusa, który, który dzięki tej zmianie wiódł szczęśliwe życie ze swoją ukochaną małżonką Ligią..

Dla mnie temat tęsknoty jest dość skomplikowany.

"Miłość to siła niszcząca i tworzącą".. 4 maja o godzinie 9.00 maturzyści przystąpili do rozwiązywania arkuszy CKE na poziomie podstawowym.. Mam nadzieję, że uda mi się dowieść tej racji w dalej przytoczonych argumentach.Załącznik nr 2 Przykład rozprawki na temat: Na podstawie historii miłości wybranej pary literackich kochanków uzasadnij słuszność poglądu, że miłość mobilizuje siły człowieka i pobudza go do działania.. Obraz budującej lub niszczącej siły miłości możemy dostrzec we wielu utorach literackich różnych epok.To, do czego ich się użyje, zależy już jednak od niego samego, ewentualnie od obiektu jego uczuć.. Sposób ich sformułowania wcale nie wskazuje na fakt, że najwłaściwszą formą ujęcia tego tematu byłaby właśnie rozprawka.. p.s. z tej pracy dostałam 4 JTemat 1.. Tematy - pułapki.. Mit o Orfeuszu i Eurydyce jest przepiękną historią o głębokiej, silniejszej niż śmierć miłości małżeńskiej, która rzuca wyzwanie wszechwładczym bogom i wyrokom przeznaczenia.Jak widać, miłość romantyczna była siłą niszczącą.. Na pewno jest to prawda.. Motyw tęsknoty w "Lalce" Bolesława Prusa..

Czasem mamy do czynienia z tematami-pułapkami.

To tematy, takie jak: Przysłowia mądrością narodów.W dniu, w którym dostrzegł ją w teatralnej loży, postanowił uczynić wszystko, by zdobyć jej rękę.. Tęsknota - siła niszcząca czy budująca ludzkie życie?. Miłość to troska, a tej w postępowaniu Wokulskiego nie brakuje.To, do czego ich się użyje, zależy już jednak od niego samego, ewentualnie od obiektu jego uczuć.. Miłość bywa szczęśliwa i niespełniona, za każdym razem inna,a motyw ten jest bardzo szeroki.. "Według mnie odpowiedzią na pytanie tej hipotezy jest dramat Sofoklesa pt. „Antygona".. Temat rozprawki jest pytaniem lub zawiera w sobie jakiś problem, który wymaga rozwiązania i udowodnienia.. Człowiek doświadcza wielu uczuć i emocji - bardziej czy mniej ulotnych.Tematem,który opracowaliśmy na lekcji była hipoteza:" Czy w najstarszych utworach świata dostrzegano budującą siłę miłości, czy też uznawano jedynie skuteczność siły?. Warto jednak zastanowić się, czy uczucie żywione przez głównego bohatera do niebywale urodziwej arystokratki można w ogóle nazwać miłością.. Czy zgadzasz się z tym twierdzeniem?. 2018-05-05 13:02:21To, do czego ich się użyje, zależy już jednak od niego samego, ewentualnie od obiektu jego uczuć.. Jest to moc, która zmienia nastawienie bohaterów do świata, ich filozofię, światopoglądy, przekonania, charakter i osobowość.Miłość potrafi zarówno niszczyc jak i budować.To wielkie poteżne uczucie potrafi zawładnąć prawie każdym człowiekiem.Ma w sobie wiele siły i zniewala ludzkie umysły.Wszystko jednak zależy od człowieka czy potrafi podejsć do miłości w sposób rozumny i z rosądkiem.Miłosć jest siłą niszczącą jeśli ktoś zniewala drugą osobę,szantazuje ją czy jest chorobliwie .Na przykładzie Jacka SopIicy widzimy, ze dIa miłości człowiek jest gotów zrobić wszystko, Iecz nie oznacza to, ze miłość ta zostanie spełniona..

1 Zobacz odpowiedź ... że miłość jest siłą budującą ale też niszczącą.

Dlatego miłość może stanowić siłę niszczącą, może także - budującą, w każdym bądź razie: miłość to najsilniejsze uczucie znane człowiekowi.Miłość odnajdujemy na przestrzeni wszystkich epok.. Treść wiersza została uwieczniona na pomniku poległych stoczniowców w Gdańsku.Mam nadzieję, że w niniejszych trzech argumentach przekonałam was, że miłość jest siłą budującą ale też niszczącą.. O tęsknocie na emigracji czytamy w przytoczonym fragmencie „Lalki" Bolesława Prusa.Miłość stała się natomiast siłą na pozór budującą w przypadku Stanisława Wokulskiego.. Ten wstęp jest .Matura 2018: Język polski.. Dlatego miłość może stanowić siłę niszczącą, może także - budującą, w każdym bądź razie: miłość to najsilniejsze uczucie znane człowiekowi.Miłość i Relacje (1154610) Miłość i Relacje (1154610) ..

Zadano pytanie czy zgodzę się z twierdzeniem, ze miłość to siła niszcząca i tworząca.

Można było oczywiście postawić tezę, że tęsknota jest siłą budującą i znaleźć dobre argumenty na jej poparcie.W rozprawce zostały przedstawione przykłady z literatury, ale w argumentacji nie ma argumentów.. W pochmurny jesienny wieczór puka on do drzwi księdza, aby w przeciągu trzech godzin opowiedzieć mu o swoim życiu pełnym niepowodzeń.Stanowisko co do problemu, czy tęsknota jest siłą budującą czy niszczącą jest więc dwojakie - zależy od perspektywy i sytuacji, w jakiej znalazł się człowiek.. Ofiarą nieszczęśliwej miłości jest bohater czwartej części "Dziadów" Adama Mickiewicza - Gustaw .. Wątek miłosny w powieści Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem" oparty jest na motywie mezaliansu.Napisz rozprawkę na temat: Miłość to siła budująca czy niszcząca.. Pojęcia związane z rozprawką .. w rozwinięciu przy wymienianiu każdego następnego argumentu czy kontrargumentu, oraz na zakończenie przy sformułowaniu lub .Miłość splatająca kochanków na kartach literatury, czy to w poezji, czy w prozie, zawsze jest siłą, która potrafi doprowadzić do niebywałych wypadków.. Począwszy od Antyku a skończywszy na literaturze współczesnej i naszym doczesnym życiu.. Niestety w finale niszczy bohatera.. Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu "Lalki", całej powieści Bolesława Prusa oraz wybranego tekstu kultury.. Musieli się zmierzyć z rozprawką na temat: "Tęsknota - siła .Na temat roli władzy i wpływu władcy na losy jednostki wypowiedział się zdecydowanie Czesław Miłosz w wierszu, Który skrzywdziłeś, który napisał w 1950 roku trzy lata przed śmiercią Stalina..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt