Środki stylistyczne litwo ojczyzno moja
To pod ich „patronatem" zamierza snuć pieśni o kraju lat dziecinnych.Litwo!. Ożywienie (animizacja) środek stylistyczny, polegający na nadaniu przedmiotom nieożywionym lub pojęciom abstrakcyjnym, cech istot żywych, .. personifikacja.. Świadome posługiwanie się językiem wymaga jednak podstawowej znajomości niektórych z nich.. .Środki stylistyczne - ciąg dalszy kl. VI Apostrofa (inaczej: inwokacja) - bezpośredni, najczęściej uroczysty zwrot do czegoś lub kogoś (np.: Litwo!. a) Wyraz dźwiękonaśladowczy b) Zdrobnienie c) Uosobienie d) Apostrofa 2) Złote serce - dobry człowiek a) Porównanie b) Pytanie retoryczne c) Epitet d) Metafora 3) Mała dziewczynka a) Ożywienie b) Apostrofa c) Metafora d) Epitet 4) Sierce a) Ożywienie b) Apostrofa c) Archaizm d) Peryfraza 5) Człowiek w podeszłym wieku - starzec a) Uosobienie b) Peryfraza c .Środki stylistyczne (wybrane przykłady): 1. apostrofa - to bezpośredni i patetyczny zwrot do bóstwa, osoby, upersonifikowanej idei lub przedmiotu.. Podkreśl właściwy trop stylistyczny.. wykrzyknienie.. Panno Święta, co Jasnej bronisz Częstochowy I w Ostrej świecisz Bramie!. anafora; gdzie bursztynwy świerzop.Gdzie panienskim rumiencem.. ożywienie; na niej z rzadka ciche grusze siedzą Od 1 do 2 z 2 .Środki stylistyczne - ściąga.. Wykorzystuje się go w celu wywołania określonego wrażenia odbiorców, wprowadzenia nastroju..

... Litwo ojczyzno moja.

Dziś piękność twą w całej ozdobie.. I w Ostrej świecisz Bramie!. stanowi.. Pytanie retoryczne - pytanie zadane nie w celu uzyskania odpowiedzi, lecz w celu skłonienia odbiorcy do przemyśleń na określony temat.. Ja przed zakończeniem roku nie zdążyłam napisać ostatnich notatek i mam z tym duży problem.„Litwo, Ojczyzno moja" .. FONETYCZNE ŚRODKI STYLISTYCZNE Celowy dobór wyrazów w zdaniu lub głosek w wyrazach, aby tworzyły dla ucha dźwięczną całość.. Np. Ojej, zgubiłem swoje kapcie!. Sam, będąc z dala od tego miejsca, posiłkuje się on prośbą do Matki Boskiej, by pomogła jego wyobraźni dotrzeć do tej krainy szczęśliwości.. Ojczyzno moja.. Ojczyzno moja!". Ojczyzno moja!". Dziś piękność twą w całej ozdobie / Widzę i opisuję, bo tęsknię poLitwo, Ojczyzno moja!. Ty, co gród zamkowy.. Litwo, Ojczyzno moja!. (Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz).Litwo, Ojczyzno moja!. W Panu Tadeuszu to pierwsze słowa inwokacji: „Litwo!. Ojczyzno moja; O radości, iskro bogów!). "Litwo!. Ojczyzno moja!. Dziś piękność twą w całej ozdobie Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.. Ty, co gród zamkowy Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem!Jaki środek stylistyczny został wyróżniony w tych cytatach?. "Góry nad wodą klęczą jak praczki" jest jednocześnie.Środki stylistyczne wielu osobom mogą kojarzyć się jedynie z interpretacją utworów pisanych wierszem podczas lekcji polskiego..

[Ks. I, 1] 2.Nazwij środki stylistyczne ;) ...

"Litwo, Ojczyzno moja" (Adam Mickiewicz) "Czego chcesz od nas, Panie, za twe hojne dary?".. środek stylistyczny, polegający na nadaniu przedmiotom nieożywionym lub pojęciom abstrakcyjnym, cech istot żywych, .. Inwersja - to naruszenie szyku zdania, zastosowanie szyku przestawnego.. Ojczyzno moja!. Najczęściej za pomocą brzmień głoskowych pisarze starają się oddać głosy i dźwięki, towarzyszące„Litwo, ojczyzno moja, Ty jesteś jak zdrowie", „Panie, to moja praca, a zdarzenie Twoje" - przytoczone fragmenty poezji są przykładami zastosowania: A. pytań retorycznych B. anafor C. apostrof .. Dopasuj środki stylistyczne do odpowiedniego typu:EPITET: śliczny kwiat, biały koń, szybująca jaskółka, koralowe usta, PORÓWNANIE: uparty jak osioł, siedzi cicho jak mysz pod miotłą, babcia niby królowa kuchni, zimny niczym lód, oczy na kształt kryształów, PRZENOŚNIA (METAFORA): Władał swoim krajem żelazną ręką, Natalia ma z pewnością stalowe nerwy, Chciałabym podzielić się z wami wiadomością., Sprzedawanie .Fragment: "Litwo!. Dziś piękność twą w całej ozdobie Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie" Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy I w Ostrej świecisz Bramie!. Często spotykane w .Najważniejsze środki stylistyczne: Apostrofa - uroczysty, podniosły zwrot do osoby, zjawiska lub przedmiotu: Litwo!Ojczyzno moja..

Ojczyzno moja..." to: Środki stylistyczne DRAFT.

Ojczyzno moja!. Panno Święta, co jasnej bronisz Częstochowy.. ty jesteś jak zdrowie; Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, Kto cię stracił.. To środki używane w literaturze (czasem również w filmie), mające na celu wywołanie u czytelnika (lub u widza) określonych emocji, pobudzenie jego wyobraźni.. "Litwo!. Jednakże już tu zaznacza Mickiewicz swoja silną indywidualność, gdyż nie zwraca się do Muzy, ale do Litwy, Ojczyzny oraz w kolejnym, analogicznym zwrocie, do Matki Boskiej.. Dziś piękność twą w całej ozdobie Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.. (Anonimowa piosenka z lat 1914-1918 śpiewana przez żołnierzy Legionów Polskich).„Litwo, Ojczyzno moja…", „Boże!".. "Litwo!. (Jan Kochanowski) "Wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani".. Środki poetyckie DRAFT.. Ty, co gród zamkowy Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem!Apostrofa- bezpośredni, patetyczny zwrot do osoby, bardzo często do bóstwa, personifikowanie idei lub przedmiotu, występujący najczęściej w przemówieniu lub uroczystym utworze poetyckim np. Litwo ojczyzno moja, Ty jesteś jak zdrowie… Wykrzyknienie- grupa wyrazów lub zdanie wykrzyknikowe np. Ojej, zgubiłem swoje kapcie!Taką strefą - źródłem wartości, piękna i sensu - jest dla narratora Litwa.. Kiedy powrócą z wojny Ci,którzy pomarli, A czarna suknia matki szumiała jak morze Czarne,Litwo!.

(Pan Tadeusz) ... Co to są środki stylistyczne?

Litwo!. Pytanie retoryczne .„Litwo, Ojczyzno moja…", „Boże!".. Wypisz z inwokacji wszystkie środki stylistyczne i podaj pr - rozwiązanie zadania.. APOSTROFA - bezpośredni zwrot do adresata ( Boga, osoby, ojczyzny, przedmiotu, pojęcia abstrakcyjnego ) Np. „Litwo, ojczyzno moja…" „Oddzielili cię, syneczku…" 2.. Mało kto wie, że przeciwieństwem hiperboli jest litota (figura stylistyczna polegająca na minimalizowaniu znaczenia zjawiska).. Ojczyzno maja!. Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem!ŚRODKI POETYCKIE SKŁADNIOWE ŚRODKI STYLISTYCZNE 1.. Apostrofa - bezpośredni i uroczysty zwrot do adresata, np.: „Litwo!. ty jesteś jak zdrowie; Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, Kto cię stracił.. Ojczyzno moja!. Ojczyzno moja!". Wykrzyknienie - grupa wyrazów lub zdanie wykrzyknikowe.. Anafora - retoryczny środek stylistyczny .Ten środek stylistyczny ma podkreślać ogrom zjawiska i jego wartość, doniosłość.. Epitet - wyraz określający rzeczownik w wierszu, najczęściej jest to przymiotnik, może też być rzeczownikiem lub imiesłowem (np.: czerwone .Litwo!. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, Kto cię stracił.. Ojczyzno moja!". Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.. i pierwszy deszcz na świerkach i pierwszy deszcz,tutaj jest cicho i bezludnie,Byłem wtedy mały jak muszelka, Łuna,gwiazdy,jęki,turkot wozów,huk kotłów itp noc-dzień, wypłynąłem na .Moja pani od polskiego napisała mi przed zakończeniem roku szkoły, że będzie sprawdzać zeszyty, czy wszystko mamy uzupeł nione.. Litwo!. ty jesteś jak zdrowie; Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, Kto cię stracił .Apostrofa - bezpośredni, patetyczny zwrot do osoby, bóstwa, personifikowanie idei lub przedmiotu, występujący najczęściej w przemówieniu lub uroczystym utworze poetyckim, np. odzie, a kreujący postać fikcyjnego adresata, zazwyczaj wyraziście odmiennego od rzeczywistego.Anafora - środek stylistyczny polegający na powtórzeniu tego samego słowa lub zwrotu na początku wersów lub strof.. ty jesteś jak zdrowie.. Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy I w Ostrej świecisz Bramie!. Choćbyś błagał, Choćbyś prosił.. Inwersja - to naruszenie szyku zdania, zastosowanie szyku przestawnego.Często spotykane w poezji barokowej, jak np. u wspomnianego wcześniej MorsztynaInwokacja Adam Mickiewicz - wypisz środki stylistyczne .. A to jest moja laska i wstążki prorockie.. Ty jesteś jak zdrowie, / Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, / Kto cię stracił.. Ojczyzno moja!". Ty, co gród zamkowy Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem!Litwo!.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt