Przeczytaj tekst ktore z podanych odpowiedzi a c poprawnie i logicznie go uzupelniaja
Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.. Z podanych odpowiedzi A-C wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny i poprawny gramatycznie tekst.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.. Zakreśl literę A, B, C albo D. Uzupełnij poniższe minidialogi (5.1.-5.3.. (0-6) Usłyszysz dwukrotnie dwa teksty.. Zaznacz jedną z trzech możliwości, zakreślając literę A, B lub C. Ce texte présente A. des .Gramatyka Angielska Angielski matura Zestawy maturalne Zadanie 7.. B; confident znaczy pewny; tylko to słowo pasuje do tekstu.. adapted from dwukrotnie trzy teksty.. Za - Pytania i odpowiedzi - Język francuski .. Kliknij tutaj, 👆 aby dostać odpowiedź na pytanie ️ Przeczytaj tekst.. It hasprzeczytaj poniższy tekst.. Po przyimku dans trzeba jednak użyć zawsze rodzajnika, a w tym zdaniu go nie ma.Przeczytaj tekst.. owałaś wczoraj nad tekstami?. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. A; put on - nakładać, ubierać; również tylko to ma sens w .🎓 Przeczytaj tekst.. Zakreśl literę A, B albo C. MAKING ROOM FOR .Zadanie z matematyki wybierz właściwą odpowiedź odpowiedzi są podane pomóż 2014-03-19 17:02:55; Przeczytaj poniższe zdania mówiące o filmach..

Które z odpowiedzi a-c poprawnie i logicznie go uzupełniają ?

Uzupełnij luki 1, wybierając jedną z podanych możliwości a, b lub c, tak aby otrzymać logiczny, spójny i poprawny językowo tekst.. 2012-02-15 18:14:50Przeczytaj tekst.. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu w zadaniach 1.1.-1.6. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą.Zakreśl literę A, B albo C.. Zadania 1.1.-1.3. odnoszą się do pierwszego tekstu, a zadania 1.4.-1.6. do drugiego.. COngratulations.Strona 6 z 16 MJA-1R Zadanie 6.. C; do promise należy dokleić to, i potem dodać czasownik w bezokoliczniku, czyli change - wychodzi promise to.. Materiał zawiera 7 ilustracji, zestaw 13 poleceń oraz projekt badawczy dotyczący określenia liczebności, rozmieszczenia oraz zagęszczenia wybranego gatunku roślinyODPOWIEDŹ 4.1 E 4.2 D 4.3 C 4.4 A.. Angielski.. Więcej zadań sprawdzających środków językowych znajdziesz na stronach Przeczytaj poniższy tekst.. Zakreśl literę A, B lub C. Uzupełnij luki 1-4, wybierając jedną z podanych możliwości a,b lub c, tak aby otrzymać logiczny, spójny i poprawny językowo teks.. Zadanie 8.. 14838757296113615.jpg 1061x761Zwykle każda luka dotyczy innego zagadnienia.. Angielski - podstawa, czyli matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym.. Spośród podanych możliwości wybierz jedną, zgodną z jego treścią.. Zakreśl literę A, B albo C. Zakreśl literę A, B albo C. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.Przeczytaj tekst..

Które z podanych odpowiedzi a-c poprawnie i logicznie go uzupełniają ?Przeczytaj tekst.

1 odpowiedź hryniewiczwiteowopyy Poprawna odpowiedź to A B A C B A. Zakreśl literę A, B, C lub D. Zakreśl literę A .Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.. 2011-03-26 16:17:51; Przeczytaj poniższe opisy sytuacji w języku polskim.. 4.Mieszkałem we Warszawie gdy się o tym dowiedziałem 5.Rozmawialiśmy przez cały trzy godziny .Odpowiedź: 1.. Zakreśl literę A, B, C albo D.. C - po enjoy, już trzeba dać czasownik w formie infinitive, czyli enjoy doing.. (0-4) Przeczytaj teksty.. Zadanie 5.. 🎓 Z podanych odpowiedzi A-C wybierz tę, która poprawnie uzupełnia luki.PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!. Wybierz odpowiednie słowo.. Wpisz w każdą lukę (7.1.-7.3.). Za każdąRead More…Strona 6 z 8 Zadanie 8.. Szukasz czegoś innego?. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą tak, aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.. (1 pkt) Przeczytaj tekst.. (0-5) Przeczytaj dwa teksty związane z diamentami.. przetłumacz go.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Z podanych możliwości odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Przeczytaj tekst.. OdOpracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. The man is calling A. a travel agent .Z podanych odpowiedzi wybierz poprawną odpowiedź tak, aby powstał spójny i logiczny tekst..

), wybierając spośród podanych odpowiedzi brakującą wypowiedź jednej z osób.

Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.. (5 pkt) Przeczytaj poniższy tekst.. Przeczytaj tekst.. Uzupełnij luki 1-5 , wybierając jedną z podanych mozliwość (A,B lub C ),tak aby otrzymac logiczny , spójny i poprawny językowo tekst.. Zakreśl literę A, B, C lub D.. Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Przeczytaj tekst.Które z podanych opcji A-C poprawnie go uzupełniają .. na to odpowiedziala, dobrze odpowiedziala?. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią nagrania.. Zaznacz odpowiedź A, B lub C..Komentarze

Brak komentarzy.