Antygona interpretacja utworu
W przekładzie Kazimierza Morawskiego.. Jej powstanie datuje się na V w.p.n.e., wystawiono ją w Atenach po raz pierwszy około 441 r.p.n.e.. O pomoc prosi Ismenę tylko raz, gdy ta się nie zgadza, później stanowczo odrzuca jej przyznanie się do winy, i bierze całą odpowiedzialność na siebie.Antygona - Czas i miejsce akcji Zgodnie z tradycją dramatu greckiego mówiącej o jedności miejsca, czasu i akcji, „Antygona" rozgrywa się w ciągu jednego dnia.. Źródłem treści dramatu jest mit o Labdakidach, związany z historią Teb miasta położonego w Grecji, niedaleko Aten.Interpretacja tekstu poetyckiego.. Prologos Antygona, przed świtem, spotyka się ze swoją młodszą siostrą Ismeną i informuje ją o rozkazie, który wydał władca.Antygona - interpretacja - charakterystyka postaci.. Podzielone zostało na trzy akty.. Stosując się do jednego z tych praw, Antygona musi naruszyć drugie.Antygona - Geneza utworu Z około 121 utworów Sofoklesa do naszych czasów zachowało się siedem tragedii i jeden dramat satyrowy.. Zaliczana jest do cyklu trzech tragedii tebańskich opartych na mitach o tebańskim rodzie Labdakidów, które zachowały się do naszych czasów w całości.Antygona Sofoklesa.. Przez ten czyn została skazana na śmierć.. Została napisana i wystawiona w 443 r. p.n.e. w Atenach.. Wydarzenia opisane w dramacie mają miejsce na dworze tebańskim na krótko po wojnie domowej o przejęcie tronu po Edypie przez dwóch braci - Etoklesa i Polinejkesa.„Antygona" - streszczenie szczegółowe ostatnidzwonek.pl, opracowanie i streszczenie lektury..

Interpretacja utworu.

Pomimo próśb o ułaskawienie jej narzeczonego, syna Kreona, kara zostaje wykonana.. Translator Polsko Niemiecki - Niemiecko Polski - darmowe tłumaczenie tekstów.. „Antygona", wystawiona około roku 442 p.n.e., najpóźniej w roku 440 p.n.e. jest drugim w porządku chronologicznym z zachowanych utworów.Konstrukcja utworu i jej styl.. Widzimy sytuacje, gdy człowiek za wszelką cenę stara się uciec od przeznaczenia, a w efekcie doprowadza do jego spełnienia.Konstrukcja utworu.. Ma ona służyć sprawdzeniu umiejętności zdającego z zakresu tworzenia wypowiedzi pisemnej zgodnie z podstawowymi regułami jej organizacji, zachowującej zasady spójności znaczeniowej i logicznej, posiadającej czytelną kompozycję .Antygona - interpretacja Tragiczne dzieje rodu Labdakidów zainspirowały Sofoklesa do stworzenia cyklu trzech tragedii - „Króla Edypa", „Antygony" i „Edypa w Kolonie".. Głównym problemem pojawiającym się w „Królu Edypie" Sofoklesa jest przeznaczenie, fatum.. 5.Symbolicznego pogrzebu dokonywało się poprzez rzucenie garści ziemi.. Gdy Kreon wreszcie go posłuchał i postanowił uwolnić Antygonę, było już za późno, już los się dokonał.. Streszczenie, analiza, interpretacja (nr 18) już od 8,15 zł - od 8,15 zł, porównanie cen w 1 sklepach..

Akcja utworu ma miejsce przed pałacem Kreona, władcy Teb.

Ocena.. Praca interpretacyjna powinna polegać na przedstawieniu propozycji odczytania utworu poetyckiego, czyli zaprezentowaniu zrozumianych przez zdającego sensów tekstu.Antygona - tragedia Sofoklesa z roku 442 p.n.e. .. Antygona jest bardzo odważną dziewczyną i zakaz Kreona postanawia zignorować, ponieważ jest to prawo bezduszne i niesprawiedliwe, pomijające prawo boskie.. "Antygona" należy do początkowych utworów Sofoklesa.. Antygona musi wybierać pomiędzy prawem boskim (pochowaniem brata zgodnie z zasadami religijnymi) i prawem ludzkim (postępowanie zgodnie z prawem ustanowionym przez człowieka, Kreona); z kolei Kreon albo będzie postępował .. Tematem pierwszego dramatu są dzieje nieszczęsnego Edypa, króla Teb, mimowolnego zabójcy ojca i męża własnej matki.. Antygona i jej siostra Ismena rozmawiają o wydanym przez Kreona rozkazie, dotyczącym zakazu pochowania ich brata Polinejkesa, uznanego za zdrajcę (cytat), który stracił życie w walce ze swoim bratem Eteoklesem - obrońcą miasta.. Przed skutkami takiej decyzji ostrzega go wieszcz, Tyrezjasz.. 6.Kreon o pochowanie zmarłego podejrzewał strażników.. Antygona Sofokles.. Hajmon - syn Kreona, narzeczony Antygony.. To ściąga na Kreona liczne nieszczęścia.Antygona jest jedną z zachowanych tragedii Sofoklesa..

Akcja utworu rozgrywa się w I połowie XIII w. p.n.e. w Tebach.

admin, śr., 08/19/2009 - 11:57.. Czas i miejsce akcji.. Zofia Nałkowska pracowała w Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich i jako członek tej komisji rozmawiała ze świadkami zbrodni, którym udało się przeżyć koszmar wojny, zwiedzała miejsca kaźni i stąd Medaliony to nie tylko zwykłe opowiadania, ale utwory mające charakter reporterski, w których .W prologu, czyli części otwierającej tragedię grecką dowiadujemy się o akcji utworu.. Była odważna zasypując zwłoki brata garścią ziemi, przyznała się do tego, przyjęła karę i potem w grocie dokonała .Sofokles, Antygona Antygona to wydana w 442 p.n.e. jedna ze 123 tragedii Sofoklesa.. Zwłoki zmarłego miały zostać rzucone na pożarcie zwierzętom, na co nie zgodziła się Antygona, własnoręcznie chowając brata.. Koncepcja porównywania utworów: 6 pkt - znajduje potwierdzenia w obu tekstach; porównywane obszary są dla tekstów trafne i istotne; wypowiedź w wystarczający sposób dla uzasadnienia tezy/hipotezy interpretacyjnej obejmuje i łączy w całość sensy obu utworów.. Ma ona miejsce w Tebach, gdzie panuje Kreon.. W utworze Sofoklesa pojawia się kilka istotnych kwestii.Za Antygoną wstawia się narzeczony (syn Kreona), ale władca jest nieugięty, nie chce ułaskawić Antygony..

Zadanie składa się z polecenia i utworu poetyckiego lub jego fragmentu.

Poziom wykonania A.. Bardzo kocha Antygonę, boi się o jej życie i występuje w jej obronie.Antygona po tym, jak pochowała jednego ze swoich braci, którego uznano za zdrajcę, zostaje skazana na śmierć, ponieważ zrobiła to wbrew woli władcy.. Król postanowił uczcić pogrzebem ciało drugiego z braci .Antygona - pozostali bohaterowie, Sofokles - Antygona - streszczenie, opracowanie.. Zobacz inne Literatura dla dzieci i młodzieży, najtańsze i najlepsze oferty,ANTYGONA - SOFOKLES - TEKST UTWORU.. Tango swoją budową nawiązuje do dramatu klasycznego.. W końcowej części utworu Kreon zostaje przedstawiony jako człowiek przegrany, którego decyzje wywołały wyjątkowo nieprzychylne konsekwencje dla niego samego.. Inspiracją do napisania dramatu jest mit tebański, opisujący nieszczęśliwe dzieje rodu Labdakidów.Zgodnie z zasadą antycznej tragedii bohaterowie utworu Sofoklesa: Antygona i Kreon stają przed tragicznymi wyborami - żadna decyzja nie przyniesie im powodzenia.. Interpretacja konfliktu Antygony i Kreona:Wypowiedź argumentacyjna: interpretacja utworu poetyckiego - przykład.. 4.Pogrzebu Polinika dokonała Antygona.. 3.Bracia Antygony zginęli w walce bratobójczej.. Akcja rozgrywa się przed pałacem królewskim w Tebach.. Antygona zginęła śmiercią samobójczą.Antygona pada ofiarą kolizji dwóch porządków prawnych: odwiecznego, naturalnego, boskiego oraz państwowego, stanowionego.. Jego cechy charakteru poznajemy głównie po rozmowie z ojcem.. Centralną postacią jest tu, nie jak by wskazywał tytuł - Antygona, ale Kreon, który i najobszerniej się wypowiada, i którego katastrofa będzie kończyć dzieło.Na wieść o tym samobójstwo popełnia także Eurydyka, matka Hajmona i żona okrutnego władcy.. OSOBY DRAMATU: Antygona córka Edypa Ismena jej siostra Chór tebańskich starców Kreon król Teb Strażnikinterpretacja zachowania Hajmona byłaby chyba nazbyt uproszczona.. Interpretacja utworu.. Zachowana jest w nim arystotelesowska zasada trzech jedności: miejsca (mieszkanie Stomila), czasu (od południa jednego dnia do poranka dnia następnego) oraz akcji (działania Artura).Interpretacja porównawcza dwóch tekstów literackich winna przybrać formę wypowiedzi argumentacyjnej.. Młoda, odważna, zbuntowana wobec zakazu Kreona.. Ares był bogiem wojny.Bohaterowie Antygony: Antygona - córka Edypa i Jokasty, siostra Ismeny, Polinejkesa i Eteoklesa, narzeczona Hajmona.. Zanim jednak obszerniej o motywach postępowania Hajmona, najpierw kilka słów o całości utworu.. Nazywana jest tragedią władzy i klasyfikowana jako chronologicznie ostatnia z cyklu trzech tragedii tebańskich (Król Edyp, Edyp w Kolonie, Antygona) opartych na mitach o tebańskim rodzie Labdakidów.Utwór jest powszechnie uznawany za arcydzieło dramaturgii światowej o nieprzemijającej sile oddziaływania na widza.Geneza utworu.. 7.Hades był bogiem świata podziemnego i zmarłych.. „Antygona" jest tragedią - poważnym utworem scenicznym, którego motyw przewodni stanowi nieprzezwyciężony konflikt pomiędzy dążeniami wybitnej jednostki a siłami wyższymi (losem, prawami historii, interesem społecznym, prawami natury)..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt