Charakterystyka aerodynamiczna wentylatora
Pomiar wielkości charakteryzujących pracę wentylatora.Charakterystyka aerodynamiczna wentylatora dzieli się na dwa zakresy pracy: stateczny i niestateczny (pkt A na rys. 1).. Taka charakterystyka powinna zawierać podstawowe dane: wydajność, ciśnienie całkowite, współczynnik sprawności oraz poziom hałasu.. Charakterystyka Aerodynamiczna: .Charakterystyka aerodynamiczna wentylatora Fen -160 w trybie pracy grawitacyjnej 40 120 200 280 360 440 520 600 680 760 840 920 1000 1080 1160 FEN-160 wywietr znik 3 h Wykres wskazuje jaka jest wydajnoœæ wywietrznika przy ró¿nej sile wiatru nap³ywaj¹cego na jego powierzchniê.. ROZKŁAD aŚNIEŃ W PRZEWODACH POWIETRZNYCH .. rystykę wentylatora.. .W oparciu o rezultaty numerycznej symulacji przepływu sporządzono charakterystyki aerodynamiczne wentylatora poprzecznego z łopatką wewnętrzną oraz przeprowadzono próbę oceny wpływu jej położenia na problem nierównomierności rozkładu prędkości w strefie wylotowej.. Schemat aerodynamiczny i główne wymiary wentylatora promieniowego 67 3.6.1.. Średnica przyłącza wentylatora: 250mmCharakterystyka aerodynamiczna Aps [Pa] 4000 WPSW-16 3000 WPSW-80 PSW-IOO 2000 1000 1000 2000 3000 4000 V KARTA PRODUKTU HAKOM sp.. Jest to najprostszy sposób regulacji wydajności, ale zarazem nieekonomiczny, ponieważ charakterystyka wentylatora pozostaje stała - wprowadzony zostaje dodatkowy opór do pokonania przez wentylator.Graficznym obrazem charakterystyki są krzywe będące wykresem funkcji wiążącej dane wielkości w odpowiednim układzie współrzędnych..

Obudowa krótka wentylatora ściennego 4.

Wirnik stalowy lub aluminiowy.. Jak pokazują doświadczenia firmy FläktGroup, poprawa tej charakterystyki pozwala zmniejszyć zużycie energii nawet o 24% (średnio 17%), przyczyniając się do większej sprawności wentylatora, sięgającej 82%.Wywietrzak dachowy WZs / WZk - Parametry eksploatacyjne silników napędzających wentylatory DAs,(k) Typ Prędkośćobrotowa[1/min] Dane znamionowe silnika Typ silnika Producent Moc [kW] Krotność prądu rozruchowego .Wentylator kanałowy WKBO FI 250, 2400m3/h, 280W + REGULATOR OBROTÓW - PEŁNY ZESTAW .. Co prawda można kombinować z uproszczeniami i przyjąć wilgotność powietrza stałą, ale wilgotność powietrza bardzo mocno wpływa na entalpię powietrza.charakterystyka wentylatora Tweet; Gość: jk 2005-02-27 00:00.. Charakterystyki wymiarowe wentylatora, promieniowego typu FK^IH ix dane techniczne wentylatory osiowe kliq colors wymiary [mm] opcje charakterystyka opakowanie aerodynamiczna kliq colors d100 v3 a m3/h m-1 a w v db(a)~3 m °c kg kliq colors 100 85 2000 0,05 7,5 230 25 45 0,51 kliq colorsobjętości) wentylatora V (m3/s), na osi rzędnych-spiętrze­ nie całkowite wentylatora !lpc (kGjm2 i N /m2) , prędkość obrotową n (obr/min) lub kątową o> (rad's) wirnika wenty­ latora oraz sprawność zespołu silnik-wentylator IJa w .. Charakterystyka indywidualna przy stałej częstości obrotów Na rys. 6. przedstawiono charakterystykę wentylatora promieniowego.Pełna charakterystyka wentylatora..

Schemat konstrukcyjny wentylatora osiowego 74 4.

czym to jest powodowane i jak sie tym posługiwać przy doborze wentylatora?. Zmiana prędkości obrotowej wirnika wywołuje zmianę wielkości charakterystycznych wentylatora.. Odpowiedz; Cytuj; Zgłoś do moderacji #1. charakterystyka wentylatora.. Zestaw - przemysłowy wentylator kanałowy przeznaczony do przetłaczania powietrza czystego z regulatorem obrotów oraz wyłącznikiem serwisowym.. Zakład Urz ądze ń Techniki Powietrza Sp.. Wał silnika 6.. Użyteczny zakres pracy jest stateczny, gdy wraz ze zmniejszeniem się strumienia objętości gazu wzrasta jego spiętrzenie.. Przeprowadzono analizę wpływu wybranych parametrów (dławienie .Drugim aspektem poprawy efektywności wentylatorów jest ulepszanie ich charakterystyki aerodynamicznej.. Zakładając, że przy zmianie obrotów n sprawność wentylatora pozostaje stała (stałe straty) zależność powyższych wielkości od prędkości obrotowej można przedstawić .Tak jak dawniej i dziś punktem wyjścia dla doboru jest charakterystyka pracy danego wentylatora.. Zakres pracy od strumienia .Widok i charakterystyka aerodynamiczna wentylatora WPT 2.3.3.. Jako przykład weźmy charakterystykę wentylatora osiowego typ AXN 12/56/800 MD (wykres 4 ).3.6.. Ramiona wsporcze silnika 8.. Raczej nie.. z o.o. DTR WPT 5 Wymiary (mm) wentylatorów typu WPT WPT-3 WPT-4 WPT-5 WPT-6 A 130 140 160 190 B 130 140 315 300 C 180 190 210 240 D 125 200 225 250 .wentylatora przetaczającego czynnik przez rurociąg..

Schemat konstrukcyjny wentylatora promieniowego 70 3.7.

Zakres pracy od strumienia objętości qv = 0 do odpowiadającej maksymalnemu spiętrzeniu Δpc max .1. k. ul. Zdrojowa 2, 05-090 Wypedy NIP: 5212800038 CHAKOM WENTYLACJA • KLIMATYZACJA [email protected] charakterystyka aerodynamiczna sprawia, że oszczędność energii i kosztów eksploatacyjnych sięga 24% (średnio 17%), przyczyniając się do sprawności wentylatora sięgającej 82%.. Teoria wentylatorów 75 4.1.Obudowa wentylatora została wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo, silnik umieszczony został w oddzielnej komorze, bez styczności z przepływającym czynnikiem, posiada on stopień ochrony IP-55 oraz jest przystosowany do regulacji obrotów.. Zmiana charakterystyki oporów poprzez dławienie przepływu w rurociągu.. Rodzaje łopatek w wirnikach promieniowych 68 3.6.2. .. Charakterystyka aerodynamiczna WP(S)-20, -25 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 1000 2000 3000 V [m3/h] Dpc [Pa] WP(S)-20 A WP(S) 25 A .Charakterystyka wentylatora, przepustnicy.. Całkowitą charakterystykę wentylatora promieniowego typu FK^ 35 III pokazano na rys* 11.2.. Wentylator o niskim hałasie FE2owlet [fot.: Ziehl-Abegg]Tematy o tunel aerodynamiczny, Tunel aerodynamiczny dobór wentylatora, Gdzie zrobić tunel br w kolumnie ., Dobór profilu NACA dla łopat elektrowni wiatrowej, Szukam metody doboru łopat dla elektrowni wiatrowej, Wyznaczanie charakterystyki momentu i mocy turbiny wiatrowej..

Obudowa długa wentylatora kanałowego (kołnierz) 6.

oporów sieci, b) aerodynamiczna przez zmianę charakterystyki wentylatora, c) przez zmianę prędkości obrotowej wentylatora, d) wentylator napędzany silnikiem dwubiegowym oraz regulacja aerodynamiczna.. Rysunek gabarytowy.. Silnik elektryczny 5. czemu czasami w charakterystyce wentylatora podawany jest spręż (pc) a czasami ciśnienie statyczne (pst).. Dane techniczne Charakterystyki aerodynamiczne zostały opracowane na podstawie badań wObudowa wentylatora standardowo wykonana jest z blachy stalowej malowanej proszkowo, na zamówienie ocynkowana ogniowo.. (Wykres nie uwzglêdnia wp³ywu ró¿nicyPatent B1 - Sprawdź specyfikację i treść tłumaczenia w Bazie Patentów w Tech.Money.plrunkach aerodynamicznych.. Charakterystyki aerodynamiczne typosze­Charakterystyka aerodynamiczna 3000 2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 Dps [Pa] V [m3/h] ZOP-1N Dane techniczne: ** pomiar z odległości 4m.. Model matematyczny chłodnicy.. Dla wentylatora charakterystykę aerodynamiczną tworzą zależności spiętrzenia całkowitego wentylatora pc, mocy wentylatora N, sprawności wentylatora , w zależności od jego strumienia objętościWyznaczanie charakterystyki wentylatora promieniowego (WENT 2) - opracował dr inż. S. Fortuna - Kraków, 2009 r. Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest wyznaczenie wymiarowej charakterystyki wentylatora promieniowego przy umownej gęstościZnajomość charakterystyki jest konieczna celem właściwego doboru wentylatora w pracach projektowych instalacji wentylacyjnej, przestrzegania właściwej eksploatacji jak również ocenie pracy.. Piasta wirnika 3.. * Wartości orientacyjne, mogą ulec zmianie w zależności od zastosowanego silnika.Charakterystyka aerodynamiczna wentylatora dzieli się na dwa zakresy pracy: stateczny i niestateczny (pkt A na rys. 1)..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt