Scharakteryzuj wielkie formy dna oceanicznego
Do lekcji przygotuj podr ęcznik, zeszyt i atlas świata.. Rowy powstają na krawędziach tektonicznych.Grzbiety oceaniczne - wielkie podmorskie systemy wzniesień powstające w strefach ryftowych; w niektórych miejscach ich szczyty znajdują się ponad powierzchnią wody i są wtedy wyspami.. Nowy!. Na tej lekcji dowiesz si ę : jakie wielkie formy ukształtowania l ądów i dna oceanicznego istniej ą na Ziemi, czym jest krzywa hipsograficzna i co mo żna z niej odczyta ć, wykonaszRów oceaniczny.. Uzupełnij nazwy form ukształtowania dna .Dno oceaniczne − część skorupy ziemskiej pokryta wodami oceanów.Dno oceanów obejmuje fragmenty bloków kontynentalnych oraz dno właściwych zbiorników oceanicznych.. Ostatnia data uzupełnienia pytania: 2011-02-03 17:17:23Dno oceaniczne składa się z: Szelfów, stoku kontynentalnego, basenu oceanicznego, rowów, wysp oceanicznych, grzbietów śródoceanicznych.. Podaj literę, którą oznaczono na rysunku rów oceaniczny oraz wyjaśnij, w jaki sposób doszło do jego powstania.. Obszary aktywne sejsmicznie mogą występować wzdłuż brzegów kontynentów, archipelagów i na obrzeżeniach basenów oceanicznych.1.. Polecenie 1.. Formy ukształtowania dna oceanicznego Rów oceaniczny - silnie wydłużone obniżenie dna oceanu o głębokości ponad 6000 m, czyli znacznie poniżej średniego poziomu dna basenów oceanicznych..

Scharakteryzuj wielkie formy dna oceanicznego 5.

Nizina Wschodnioeuropejska, 15. : Ocean i Rów oceaniczny · Zobacz więcej » Równina abisalna.. Odszukaj na mapie fizycznej oceany i kontynenty.Víkingur Ólafsson - Bach: Aria variata (alla maniera italiana) in A Minor, BWV 989 | Yellow Lounge - Duration: 15:25. rozległe, nieckowate obniżenie dna oceanicznego na głębokości 2500-6000 m, rozdzielone progami, wałami lub grzbietami podwodnymi; oceaniczny, basen, geol.. Najwyższe części grzbietów wystające ponad poziom oceanów tworzą wyspy.. Nie piszcie mi ze nei wiem itp. Szelf to płytka platforma kontynentalna (do 200 m) którą od stoku kontynentalnego wyraźnie odgranicza załomem przechodzący dalej w coraz silniej nachylony stok.Wielkie formy dna oceanicznego: szelf - przybrzeżna, najpłytsza strefa dna oceanicznego, obniżająca się pod niewielkim kątem;Ukształtowanie dna oceanicznego: szelf - jest to strefa dna morskiego o głębokości do 200 metrów stok kontynentalny - strefa przejściowa pomiędzy szelfem a basenem oceanicznym baseny oceaniczne - są to rozległe obszary o urozmaiconej rzeźbie, o głębokości od 4 tysięcy do 6 tysięcy metrów..

Łączy szelf z głębszymi formami oceanicznego dna.

stycznia (7) 2017 (99) grudnia (6)Basen oceaniczny (głębia) - forma ukształtowania dna oceanicznego, ogromne obniżenia w skorupie, rozpościerające się poniżej szelfu i stoków kontynentalnych.Rozpościerają się one na głębokości od 3000 m do 6000 m i zajmują 50% powierzchni Ziemi (ok.70% powierzchni dna oceanicznego).Dopiero badania dna oceanicznego prowadzone kilkadziesiąt lat później (rozrost dna oceanicznego) pozwoliły potwierdzić trafność hipotezy .. Świat basenów oceanicznych i licznych rowów oceanicznych (2/3 rowów w oceanie świat), ciągnących się wzdłuż podnóży stoków kontynent.Wymień i scharakteryzuj formę ukształtowania dna morskiego:-szelf-rów oceaniczny-grzbiet oceaniczny-gujot + do tych wszystkich przykład !. Rów oceaniczny oznaczono literą A Wyjaśnienie: Np.Wyróżnia się takie formy ukształtowania dna oceanicznego jak:-szelf- jest łagodnie opadającym do głębokości około 200 m przybrzeżnym fragmentem dna zalanym przez morze.-stok kontynentalny- to fragment dna oceanicznego o znacznie większym nachyleniu niż szelf, zbudowany z tych samych skał co ląd, ograniczony z jednej strony .Ruch sąsiadujących ze sobą płyt może być rozbieżny: towarzyszy mu wówczas ekspansja litosfery (zwłaszcza oceanicznej) w wyniku wylewów law bazaltowych w ryftach rozciągających się w osiowych partiach grzbietów śródoceanicznych i stopniowy rozrost dna oceanicznego ..

Formy ukształtowania dna oceanicznego.geol.

Jest bardzo stromy, cechuje się gwałtownym wzrostem głębokości.. Ze względu na dużą stromość, może w nich dochodzić do podmorskich osuwisk.. Uskoki Płyty litosfery mogą także przemieszczaćsię równolegle względem siebie wzdłuż linii uskoków.Temat lekcji: Wielkie formy ukształtowania l ądów i dna oceanicznego.. Nizina La Platy Australia i Oceania: 12.Nizina Nullarbor, 13.Wielki Basen Artezyjski Europa: 14.. Rozwiąż zadania w Maturalnych kartach pracy dotyczących tego tematu.Wielkie formy litosfery to: Cokoły kontynentalne Baseny oceaniczne Ziemia jest planetą wodną -71% to morza i oceany (361 mln km2), a tylko 29% to obszary lądowe (149 mln km2).. Wstępną fazą rozwojową ryftu oceanicznego może być ryft .Temat: Wielkie formy ukształtowania lądów i dna oceanicznego.. mgr SŁAWOMIR DMOWSKI [email protected] SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE: KONTAKT.. Ukształtowanie powierzchni ZiemiWiększość grzbietów oceanicznych ma przebieg południkowy.. Teoria tektoniki płyt wiąże ich istnienie ze strefami subdukcji, w których płyta oceaniczna (tzw. płyta dolna) wsuwa się pod inną płytę oceaniczną, bądź kontynentalną (płyta górna).Ukształtowanie dna jest bardzo urozmaicone, występują tam wszystkie wielkie i małe formy dna oceanicznego; najbardziej charakterystyczną cechą rzeźby jest obecność najrozleglejszych w oceanie..

W sąsiedztwie granic płyt litosfery powstały wielkie rowy oceaniczne.

Materiały do lekcji " Odtwarzanie i datowanie dzie.. formy ukształtowania poziomego lądów 2. wymień wielkie formy ukształtowania lądów 3. Podaj wpływ procesów endogenicznych na budowę geologiczną i ukształtowanie powierzchni Ziemi 4. forma dna oceanicznego, → basen oceaniczny .Temat: Wielkie formy ukształtowania lądów i dna oceanicznego.. TERMINY WAŻNE OD 11 MARCA 2019 r. DLA UCZNIÓW "NORWIDA"Rów oceaniczny - silnie wydłużone obniżenie dna oceanu o głębokości ponad 6000 m, czyli znacznie poniżej średniego poziomu dna basenów oceanicznych.. grzbiety oceaniczne - powstają wzdłuż .Jedna z form terenu dna oceanicznego.. wyjaśnia wpływ procesów geologicznych na powstanie głównych struktur tektonicznych i ukształtowanie powierzchni Ziemi na wybranych przykładach; 1.. Rozmieszczenie lądów i oceanów na kuli ziemskiej.. Rów Mariański, Rów Atlantycki.. KONSULTACJE.. Rowy oceaniczne - wąskie, bardzo długie i głębokie (przeważnie ponad 7000 m) rozcięcia w dnie oceanicznym, które tworzą się w strefach subdukcji .Wielka forma ukształtowania dna morskiego, która powstaje w strefie subdukcji, to rów oceaniczny.. Obejmują obszary o głębokości od 200 do 3000 m.p.p.m.. Yellow Lounge Recommended for youMateriały do lekcji "Wielkie formy ukształtowania .. Materiały do lekcji " Relacje człowiek - środowisk.. Na tej lekcji dowiesz się: - jakie wielkie formy ukształtowania lądów i dna oceanicznego istnieją na Ziemi - czym jest krzywa hipsograficzna i co można z niej odczytać.. Uwaga: wczytywanie prezentacji może potrwać od kilku sekund do kilku minut.. W obrębie Oceanu Atlantyckiego występują następujące rowy oceaniczne:(2 pkt) Rysunek przedstawia dwie formy ukształtowania dna oceanicznego: grzbiet oceaniczny i rów oceaniczny.. Wyjaśnij przyczyny powstawania rowów oceanicznychW ukształtowaniu dna oceanicznego można wyróżnić wielkie formy, takie jak: szelf, stok kontynentalny, baseny oceaniczne, rowy oraz grzbiety oceaniczne.. Szelfy oceaniczne- są łagodnie opadającymi przybrzeżnymi fragmentami dna oceanicznego, sięgającymi na głębokość 200m ( stanowią inaczej zalane przez wodę fragmenty kontynentów ).. Stok kontynentalny- jest granicą pomiędzy dnem a lądem.• rowy oceaniczne są to stosunkowo wysokie (do ponad 100 km) i długie ( do 5000 km) obniżenia dna oceanicznego o stromych zboczach.. Zajmują 2% powierzchni Ziemi.. Kliknij by dowiedzieć się więcejFormy ukształtowania powierzchni Ziemi.. W obrębie form globalnych wydziela się wielkie formy kontynentalne i oceaniczne, w skład których wchodzą dalsze formy niższego rzędu..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt