Plan rozwoju domu kultury
W związku z tym przy jej opracowaniu zwrócono szczególną uwagę na te kierunki, które .25 czerwca 2014 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju kultury w województwie łódzkim na lata 2014-2020".. Grupa IQS zrealizowała na zlecenie Narodowego Centrum Kultury ewaluację ex ante trzech Priorytetów Programu w celu oceny sytuacji wyjściowej podmiotów uczestniczących w Programie oraz ewaluację szkoleń podstawowych.Moderatorzy warsztatów dbali o to, by grupa wypracowywała wnioski dotyczące pożądanych kierunków rozwoju domu kultury (w tym obszarów tematycznych, grup społecznych i przestrzeni miejskiej, na której mogą się skupiać działania MCK).. Stanisława Staszi-ca zorganizował na Bielanach 136 wystaw, 230 różnego rodzaju warsztatów oraz - pierwszy w Warszawie na taką skalę konkurs czytelniczy - Czytelnik Roku.Stary i nowy wizerunek domu kultury - opracowanie .. Idea partycypacji w planowaniu strategicznych i zarządzaniu domem kulturyPlan rozwoju Domu Kultury „Dorożkarnia" w Warszawie Małopolski Instytut Kultury został zaproszony przez „Dorożkarnię" (niezwykle ciekawe miejsce na warszawskich Siekierkach) do współpracy w przy tworzeniu kilkuletniego planu rozwoju.Centrum Kultury to ważne miejsca w lokalnych społecznościach.. Kutnowskiego Domu Kultury, Centrum Teatru, Muzyki i Tańca, Młodzieżowego Domu Kultury, Muzeum Regionalnego oraz Państwowej2 Koncepcja pracy Młodzieżowego Domu Kultury Wrocław-Krzyki na lata określa wizję, misję, cele oraz priorytety działania placówki wynikające z przepisów prawa oświatowego, potrzeb uczestników zajęd, ich opiekunów, aspiracji kadry pedagogicznej, potrzeb środowiska lokalnego oraz priorytetów Miasta Wrocławia..

Kierunki rozwoju Krasnostawskiego Domu Kultury … 21 VI.

Wizja Krasnostawskiego Domu Kultury … 16 III.. Strategia Rozwoju Miasta Katowice 2020, 15.. Proces strategicznego planowania, ze strony MIK-u, wspierają Anna Miodyńska i Sebastian Wacięga.Pięcioletnia koncepcja funkcjonowania i rozwoju Młodzieżowego Domu Kultury w Katowicach na lata 2013-2018 uwzględnia w propozycjach swej oferty programowej wnioski i obserwacje z realizacji programu rozwoju placówki w latach 2008-2013.. A my powinniśmy stać sie dla niej spokojnymi brzegami i cichą, bezpieczną przystanią, w której odkryje i zrealizuje swoje tęsknoty i marzenia".Zelów: Plan Rozwoju.. W 2002 do działającego już MDKKoncepcja Pracy Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Miastku Program Rozwoju na lata 2012-2017 "Gdy na naszej drodze staje dziecko, jest jak rwąca rzeka, targana niepokojami i pragnieniami.. Misja Krasnostawskiego Domu Kultury … 17 IV.. Dobrze napisana strategia pozwala planować i motywuje do działania.. Dotyczyło ono przygotowania Lokalnego Planu Rozwoju na lata 2007-2015 z poszerzona prognozą do roku 2020, którego integralna częścią będzie: Wieloletni Plan Inwestycyjny i Wieloletni Plan Finansowy 2007-2015 .Plan rozwoju Domu Kultury „Dorożkarnia" w Warszawie.. Stefana Żeromskiego w Kutnie na lata 2015-2020 8 IV.. Celem Programu jest wytyczenie kierunków polityki kulturalnej w województwie łódzkim oraz przedstawienie rekomendowanych działaPlan Rozwoju Kultury w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy do 2020 r. powstał w oparciu o warszawski program Miasto kultury i obywateli..

Dla nas nie jesteście jedynie użytkownikiem oferty domu kultury, lecz jego współtwórcą.

Jest samorządową placówką oświatowo-wychowawczą w rozumieniu art. 2 pkt.. 2004 nr 256, poz.2572 ze zm.) Ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U.. Finansowanie … 31 VIc.• Plan operacyjny strategii rozwoju domu kultury .. Wskazywano na szanse na dialog jakie daje samo stworzenie strategii rozwoju domu kultury, jak i zaangażowanie członków samorządu terytorialnego w jej powstawaniu.. Opracowanie: Dyrektor Lidia Krawczyk i Zespół DK Świt 14 Lutego .II.. Dyskutowano o tym, jaki jest główny cel Milanowskiego Centrum Kultury oraz jakie można określić .Powstała Wojewódzka Rada Rozwoju Kultury.. Strategia Rozwoju Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie na lata 2015-2020 10 5.. Statut Miejskiego Domu Kultury „Ligota" nadany Uchwałą Rady Miejskiej w Katowicach, 14.. Małopolski Instytut Kultury został zaproszony przez „Dorożkarnię" (niezwykle ciekawe miejsce na warszawskich Siekierkach) do współpracy w przy tworzeniu kilkuletniego planu rozwoju.. 2006 nrStrategia Rozwoju Krasnostawskiego Domu Kultury na lata 2011-2015 .. Wskazywano na szanse na dialog jakie daje samo stworzenie strategii rozwoju domu kultury, jak i zaangażowanie członków samorządu terytorialnego w jej powstawaniu.. W Wojewódzkiej Radzie Rozwoju Kultury zasiadają także: Magdalena Wicińska, kierownik zespołu Mada-Bis przy DK Wojsławice (przedstawiciel powiatu chełmskiego), dr hab. Katarzyna Smyk z ..

Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020 (PRK), który został uchwalony w kwietniu 2012 r. przez Radę Warszawy.

W związku z tym, w dniu 27 kwietnia br. w Domu Kultury w Zelowie odbyło się I spotkanie konsultacyjne.. Dodatkowym zasobem, który powstał w wyniku projektu to wykształcenie sięniektórych efekt zmiany relacji na linii dom kultury - samorząd lokalny.. Kierunki rozwoju Miejskiego Domu Kultury Sformułowanie misji i wizji 2020 Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie to pierwsza próba określenia jej tożsamości i ogólnych kierunków rozwoju, co pomoże w opracowaniu planów działania i wyborze konkretnych usług.Założenia programowe i plan rozwoju na lata 2020-2027 DK Świt w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy Tworzymy ofertę, dbamy o dotychczasowe formaty, szukamy atrakcyjnych rozwiązań i nowych propozycji.. Dobrze, żeby w zespole pracującym nad strategią znaleźli się: > pracownicy i współpracownicy domu kultury, > przedstawiciele instytucji partnerskich, > przedstawiciele lokalnych władz, > przedstawiciele prasy,Koncepcja pracy Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie w latach 2015 - 2020 Koncepcja pracy Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie została opracowana zgodnie z: Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Słuchamy i chcemy reagować.. 3 Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. i § 21 pkt.1, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 28 września 1993 r. oraz art. 2.1.Informacja o Miejskim Domu Kultury „Bogucice - Zawodzie" Miejski Dom Kultury „Bogucice - Zawodzie" (do 2009 r. MDK „Zawodzie") jako miejska instytucja kultury rozpoczął działalność w 1991 r. w miejsce przejętego przez miasto Katowice Zakładowego Domu Kultury Huty Ferrum na Zawodziu..

Strategia rozwoju pomaga nowoczesnym instytucjom kultury w odpowiadaniu na potrzeby społeczności i skutecznym działaniu.

Koncepcję pracy MDK Wrocław-Krzyki wyznaczają następujące akty .ROZWOJU KULTURY MIASTA BARTOSZYCE .. Dla wybranych inicjatyw, wraz z ich autorami, opracowany został plan wspólnej realizacji przedsięwzięć.. w Gorzowie Wlkp.. Jasno sformułowane misja i wizja stanowią kierunkowskazy rozwoju dla pracowników.W ramach wspólnej inicjatywy Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Wójta Gminy Stare Juchy oraz współpracujących stowarzyszeń w 2010 r. powstał 5-letni „PLAN ROZWOJU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY STARE JUCHY NA LATA 2010-2015".. Konto bankowe: PKOBP 06 1020 2980 0000 2802 0020 8884Dokument "Strategia Rozwoju Kultury Miasta Torunia do roku 2020" przyjęty został przez Radę Miasta Torunia 13 grudnia 2012 r. Celem opracowania jest rozwój działalności kulturalnej w Toruniu, a także umocnienie wizerunku miasta, jako miejsca mogącego zaoferować bogaty i unikatowy w skali Polski program kulturalny, atrakcyjnego ze względu na ofertę kulturalną miejsca studiów i celu .Jak powstał plan rozwoju Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im.. Należy tutaj pokreślić, że Bartoszycki Dom Kultury, przed przystąpieniem .. organizacyjnym Bartoszyckiego Domu Kultury, grupy gospodyń wiejskich z terenu powiatu .Bielański Plan Rozwoju Kultury Szanowni Państwo, w 2017 roku Urząd Dzielnicy Bielany razem z Bielańskim Ośrodkiem Kultury oraz Bi-blioteką Publiczną im.. Analiza środowiska i stanu zastanego instytucji na podstawie dostępnych materiałów i obserwacjiGminne Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej.. W dniu 29 czerwca 2011 r. Narodowe Centrum Kultury opublikowało wykaz strategii rozwoju domu kultury, napisanych przez beneficjentów programu Dom Kultury +, które uzyskały akceptację NCK.Strategia rozwoju Odolanowskiego Domu Kultury w Odolanowie na lata 2017- 2022 Odolanów, 31 grudnia 2016 r. I. Charakterystyka Gminy i Miasta Odolanów Gmina i Miasto Odolanów leży w południowo-zachodniej części województwa wielkopolskiego, w powiecie ostrowskim, u bram Wielkiej Doliny Głogowskiej zwanej Kotliną Odolanowską, której część stanowi teren chronionego krajobrazu z .KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY .. Rolą PRK Wola jest dostosowanie13..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt