Interpretacja ogólna z 24 kwietnia 2015
1 pkt 33 lit. a ustawy o VAT uznaje się również podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego tj. działalność w sferze zadań .Interpretacja ogólna z dn. 01.04.2016 na ECDP Group | W dniu 1.04.2016 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną (znak PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141), w której poruszył kwestię powstawania obowiązku podatkowego oraz wystawiania faktur w przypadku świadczenia usług…4.. Autor interpretacji:INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT1.8101.4.2015.LBE.72 MINISTRA FINANSÓW z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia terminu ponownego skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust.. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, przez podatników, którzy utracili prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnowali z tego zwolnienia7.. ).Pełna treść interpretacji z Mk nr 8 (300), 20 kwietnia 2016 r., str. 20 Jak wspólnik dzielonej spółki powinien ustalać koszty - interpretacja ogólna MF Interpretacja ogólna Ministra Finansów w sprawie ustalania kosztów przy zbyciu udziałów i akcji z 22 stycznia 2016 r., sygn.. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów .26-11-2015 Sprzedaż nieruchomości przez Lasy Państwowe bez PCC Umowy sprzedaży zawarte na podstawie art. 40a ustawy o lasach nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych..

zm.) oraz ...Interpretacja ogólna z dnia 24.06.2016, sygn.

Pismo Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisu na fundusz remontowy w spółdzielni mieszkaniowej, dokonany od lokalu użytkowego - 4 5. Minister Finansów wydał 24 kwietnia 2015 r. interpretację ogólną w zakresie określenia terminu ponownego skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust.. Czytaj więcej o Informacja prawna 27 kwietnia - 3 maja 2020 r. » Informacja prawna 20 - 26 kwietnia 2020 r. Źródło: .Interpretacja ogólna dotyczy statusu komorników sądowych wykonujących czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym jako podatników podatku od towarów i usług po wejściu w życie ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych oraz ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych.PT1.8101.6.2015.KCO.PT1.130 | Interpretacja ogólna.. Kłopotliwe premie .Ordynacja podatkowa,Ordynacja podatk.,Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ,Dz.U.2020.0.1325 t.j.. dowiedz się więcejInterpretacje indywidualne i ogólne (SIP) Wiążące informacje stawkowe - wyszukiwarka; .. 24 maja 2020 r. » Informacja prawna 11 - 17 maja 2020 r. Źródło: ..

DD5.8201.15.2015.KSM, ... interpretacja MF.

1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, przez podatników, którzy utracili prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnowali z tego zwolnienia.. Jeżeli nie przepadasz za nadmiernym płaceniem podatków - witaj!Interpretacje ogólne Ministra Finansów uwzględniając treść wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2004 r. (K 4/03, OTK-A 2004, Nr 5, poz. 41) nie wiążą formalnie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej.Stanowią natomiast coś w rodzaju zaleceń Ministerstwa, do których organy te powinny się zastosować.Interpretacja o trybach realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, określonych w ustawie z dnia 11 września 2015r.. wydawanych na podstawie rozdziału 1a działu II ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa .Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu.. 1 pkt 90 ustawy o PIT w odniesieniu do świadczeń przyznanych przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika m.in. w formie studiów podyplomowych oraz szkoleń.INTERPRETACJA OGÓLNA Nr DD6.8201.1.2015.1.MZG MINISTRA FINANSÓW z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisu na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych w spółdzielni mieszkaniowej, dokonany od lokalu użytkowego Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.Interpretacje indywidualne i ogólne (SIP) Wyszukiwarka interpretacji (SIP) Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów znajduje się wyszukiwarka interpretacji prawa podatkowego (odnośnik otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym)..

Interpretacja indywidualna Interpretacja ogólna Broszura Orzeczenia sądów i trybunałów Inny.

o zdrowiu publicznym (Dz.U.. poz. 581, z późn.. .Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31 INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlanych lub budowlano-montażowych Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia .Powrót do zwolnienia podmiotowego z VAT - interpretacja ogólna MF.. Potwierdza minister finansów w interpretacji ogólnej z 13 listopada 2015 r., nr PL-LM.8301.6.2015.. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, przez podatników, którzy utracili prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnowali z tego zwolnienia .PT3.8101.4.2015.LBE.72 | Interpretacja ogólna.. 3,3 tys. osób lubi to.. poz. 1916) w odniesieniu do przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.. W dniu 15 kwietnia 2017 r. interpretacja ta została zmieniona przezNa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j..

interpretacja ogólna z 30 kwietnia 2008 r. w sprawie stosowania zwolnienia podatkowego z art. 21 ust.

więcej » 09-10-2015 VAT.. z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisu na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych w spółdzielni mieszkaniowej, dokonany od lokalu użytkowego.. Tym razem Minister wypowiedział się w zakresie ustalenia obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej, a także .ePodatnik.pl, Kalisz, Poland.. Minister Finansów, 24 kwietnia 2015 r. Określenie terminu ponownego skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust.. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.. stanowisko zajął Minister Finansów w interpretacji ogólnej z 1 kwietnia 2016 r .. .Tym samym od dnia 1 kwietnia 2013 r. w związku z wprowadzeniem do ustawy o VAT definicji terenu budowlanego dla potrzeb prawidłowej klasyfikacji gruntów celem zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 43 ust.. 1 pkt 9 tej ustawy, w sytuacji gdy brak jest planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, nie .Na wniosek Spółki z o.o. X z siedzibą i prowadzącej działalność gospodarczą w Warszawie, w dniu 15 marca 2017 r. dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z siedzibą w Bielsku-Białej wydał interpretację indywidualną przepisów w zakresie VAT.. Stawka podatku od towarów i usług, sprzedaż posiłków i dań przez placówki gastronomiczne.. Interpretacja ogólna Ministra Finansów w sprawie ustalania kosztów przy zbyciu udziałów i akcji z 22 stycznia 2016 r., sygn.. w rozumieniu art. 43 ust.. Zobacz politykę cookies.. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, przez podatników, którzy utracili prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnowali z tego zwolnienia.Warszawa, dnia 28 kwietnia 2015 r. Poz. 29 INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT1.8101.4.2015.LBE.72 MINISTRA FINANSÓW z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia terminu ponownego skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust.. PT1.050.3.2016.156, Minister Finansów.. W dniu 28 marca 2018 roku Minister Finansów wydał kolejną interpretację ogólną w zakresie cen transferowych.. Wybierz typ dokumentu.. Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2015 r.Interpretacja ogólna Ministra Finansów z 4 kwietnia 2018 r., DD5.8201.07.2018Interpretacja ogólna Ministra Finansów..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt