Skala staninowa sprawdzian szóstoklasisty 2016

skala staninowa sprawdzian szóstoklasisty 2016.pdf

ul. Józefa Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa +48 22 53 66 500 [email protected] .skala staninowa dla uczniów i szkół w 2016 roku; parametry i rozkłady; wyniki według lokalizacji szkoły; prezentacja z konferencji prasowej; Sprawozdanie CKE ze sprawdzianu 2016; Wyniki sprawdzianu 2016 na terenie OKE w Krakowie - prezentacja; Wyniki - SPRAWDZIAN - w kolejnych sesjach egzaminacyjnychProces budowania skali staninowej nie jest powszechnie znany nauczycielom.. Zestaw zadań w wersji standardowej (arkusz S-1-132) rozwiązywało uczniów, a w arkuszach dostosowanych uczniów.WYNIKI SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY 2015/2016.. Część 1.. Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj.. Logowanie do serwisu szkoły.. 6 Stanin Ilość wyników Przedział w procentach 1 /najniższy 1 4% (1 wynik) 2 /bardzo niski 0 - 3 /niski 3 12% (3 wyniki)Kwiecień 2017: sprawdzian próbny: Operon: Sprawdzian szóstoklasisty próbny Operon język polski i matematyka 2017: Kwiecień 2016: sprawdzian szóstoklasisty› Skale staninowe 2010 › Co to są staniny.. powtórz z nami egzamin ósmoklasisty egzamin gimnazjalny egzamin .Post autor: Pola_28 » 2016-05-27, 16:01 .. Język obcy nowożytny.. Skala staninowa - wyniki ogółu uczniów uporządkowane są wg liczby uzyskanych punktów i połączone w dziewięć grup zgodnie .Sprawdzian szóstoklasisty 2016 - odpowiedzi Jak relacjonują szóstoklasiści egzamin z polskiego i matematyki nie był trudny, chociaż niektóre zadania sprawiały uczniom trudności.3..

Sprawdzian szóstoklasisty.

Wyniki.ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY kwiecień 2016 Do sprawdzianu przystąpiło 104 uczniów.. Sprawdzian szóstoklasisty - ostatni w roku 2016 - informacje archiwalne: .. informacje archiwalne: ↓ Sprawdzian 2016: Wyniki .Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty 2015/2016.. Data publikacji: 2014-06-02 10:15:12Wnioski z analizy wyników sprawdzianu szóstoklasistów w latach 2010/2011 - 2011/2012 - 2012/2013 .. Krajowa skala staninowa wyników uczniowskich pozwala określić pozycję wyniku ucznia na tle wszystkich uczniów w kraju, którzy na sprawdzianie w danym roku rozwiązywali zadania zestawu standardowego.SKALA STANINOWA WYNIKÓW SPRAWDZIANU PRZEPROWADZONEGO 1.04.2015 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna, dysponując wynikami wszystkich uczniów w kraju, ustaliła, jak co roku, przedziały wyników dla dziewięciostopniowej skali staninowej.. Wyniki szkoły na przestrzeni lat w skali staninowej.. Skale staninowe (uczniowie i szkoły) • Sprawdzian 2016.. Ja jestem załamana, bardzo się starałam cały rok by dobrze przygotować uczniów.. W artykule przedstawiono, jak w prosty sposób, z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego EXCELL można skonstruować tę skalę, którą wykorzystujemy do interpretacji wyników sprawdzianu zewnętrznego lub do analizy porównawczej wyników, prowadzonych w szkole w kolejnych latach badań wyników nauczania.ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY Zespół Szkolno - Przedszkolny im..

Witam, Jak wypadły u was sprawdziany szóstoklasisty z angielskiego?

Wyniki w skali staninowej Dla porównania osiągnięć uczniów w danym sprawdzianie stosuje się dziewięciostopniową skalę staninową.. Skala staninowa jest znormalizowaną skalą dziewięciostopniową, w której kolejne przedziały (staniny) zawierają 4%, 7%, 12%, 17%, 7%, i 4% wyników uporządkowanych od najmniejszego do największego.. Wyniki uczniów na skali staninowej Średnio wyniki naszej szkoły plasują się na poziomie wyników średnich, czyli na piątym staninie.. 30 .Sprawdzian szóstoklasisty język niemiecki 2016: Styczeń 2016: sprawdzian próbny: Operon: Sprawdzian szóstoklasisty próbny Operon język niemiecki 2016: Kwiecień 2015: sprawdzian szóstoklasisty: CKE: Sprawdzian szóstoklasisty język niemiecki 2015: Podziel się tym arkuszem ze znajomymi: Facebook; Twitter 0 komentarzy .1 Wstępna informacja o wynikach sprawdzianu w 2013 roku.. Kolejny sukces szkoły - w tym roku uzyskaliśmy najwyższy wynik na Ursynowie!. Feliksa Michalskiego Miejska Szkoła Podstawowa nr 3 w Knurowie W klasie VI przeprowadzono sprawdzian, który pisało 19 uczniów.. Strona startowa > Sprawdzian (archiwum) > Arkusze > 2016.. Szkoła znajduje się w 8 - przedziale skali staninowej z części 1 oraz w 9 (najwyższym) przedziale z części 2.. Sprawdzian po klasie szóstej 2014.. Przedział procentowy .. Wyniki według lokalizacji szkoły • Sprawdzian 2016..

... Do porównania wyników sprawdzianu służy skala staninowa.

Obie części były przeprowadzone w formie pisemnej.Skala staninowa, staniny (ang. standard nine) - tzw. standardowa dziewiątka.. Wyniki z trzech przedmiotów są bardzo wysokie.. Rozkłady i parametry • Sprawdzian 2016.. Średnia skali staninowej wynosi 5 (stanin średni).Analiza sprawdzianu w klasach szóstych w roku szkolnym 2015/2016 Arkusz egzaminacyjny w wersji standardowej zawierał 27 zadań, w tym 13 z języka Tegoroczny sprawdzian szóstoklasisty odbył się 5 kwietnia 2016 r.Sprawdzian.. Sprawdzian po szkole podstawowej - 2014 rok .. Ustalono również skalę staninową dla średnich wyników szkół.Skala staninowa stosowana w pomiarze dydaktycznym odpowiada nam na pytanie jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez ucznia/absolwenta/szkołę na tle wyników osiągniętych przez całą badaną populację.. Wstępna informacja o wynikach sprawdzianu w 2012 roku - województwo: lubelskie, małopolskie, podkarpackie; Sprawozdanie ze sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej w 2012 roku; Skala staninowa dla uczniów i szkół - 2002-2012Jasełka 2016 Szlachetne zdrowie Spotkanie z Mikołajem 2016 Święto Niepodległości 2016 Śniadanie Daje Moc 2016 .. Wyniki procentowe: Część 1 j. polski Matematyka j. angielski kraj 63% 71% 54% 71% woj. wielkopolskie 60,80% 68,77% 52,33% 69,96% gmina Komorniki 64,90% 74,17% 55,13 77,48 szkoła 66,3% 75% 57,4% 80%Sprawdzian szóstoklasisty - 5 IV 2016 r. 31 marca 2016 ..

Jak prezentujemy wyniki sprawdzianu w 2012 roku?

Język polski i matematyka.. Porównanie wyniku średniego uzyskanego przez szkołę oraz średni wynik na skali staninowej dla ucznia i szkoły: .. że poziom wykonania zadań na sprawdzianie uległ wzrostowi.Skala staninowa (od ang. standard nine), standardowa dziewiątka - dziewięciostopniowa skala testu psychologicznego znormalizowana tak, aby średnia w populacji wynosiła 5, a odchylenie standardowe 2.. Liczba jednostek skali wynosi 9 staninów, natomiast jej zakres wynosi od 1 do 9 stanina.W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2016 ROKU1 Sprawdzian został przeprowadzony 5 kwietnia 2016 r. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do sprawdzianu tego dnia, napiszą go 2 czerwca 2016 r. Sprawdzian składał się z dwóch części.. Wyniki sprawdzianu w 2016 roku • Sprawozdanie • Informacje wstępne o wynikach sprawdzianu w 2016 r. • Sprawdzian 2016.. Skala staninowa wprowadza 9 przedziałów wyników.Wstępne informacje o wynikach sprawdzianu w 2016 r. województwo mazowieckie Sprawdzian został przeprowadzony 5 kwietnia 2016 r. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do sprawdzianu tego dnia, napiszą go 2 czerwca 2016 r. Sprawdzian składał się z dwóch części.Sprawozdanie ze sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w roku 2014 w województwie mazowieckim.. Okręgowe komisje egzaminacyjne.. 9.najwyższy.. Z języka polskiego wynik średni 80% (w ubiegłym roku 79%), z matematyki 77% (w ubiegłym roku 80%), z angielskiego 92% (w .. UczniowieWyniki uczniów na skali staninowej Tabela 4.. Praktycznie od połowy stycznia wałkowaliśmy testy, bardzo dużo słuchania zawsze kazałam im uzasadniać wybór, podkreślać w tekście, mieli .Skala staninowa stosowana w pomiarze dydaktycznym odpowiada nam na pytanie jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez ucznia/absolwenta na tle wyników osiągniętych przez całą badaną populację.. poniedziałek, 31 sierpnia 2020.. Zestawienie ogólnopolskie Do sprawdzianu 4 kwietnia 2013 r. przystąpiło w całym kraju uczniów..Komentarze

Brak komentarzy.