Charakterystyka prądowo napięciowa diody elektroluminescencyjnej
Charakterystyki typowej organicznej diody elektroluminescencyjnej (OLED): a) charakterystyka prądowo-napięciowa i charakterystyka luminancji w funkcji napięcia, b) charakterystyka widmowa światła zielonego emitowanego przez diodę OLED [14]Włączyć zasilacz.. Napięcie zasilacza ustawić na zero, odłączyć badaną diodę i na jej miejsce podłączyć następną.. Charakterystyki I-U diody germanowej i krzemowej przy polaryzacji przewodzeniaŻeby wyrywać charakterystykę prądowo-napięciowa to na osi X będziesz miał prąd który płynie a na osi Y będziesz miał napiecie.. Przykładowy schemat układu elektrycznego, w którym pracuje dioda LED.. Fizyka 3.1 (FZP 002079L) Rok akademicki.. Przy polaryzacji w kierunku przewodzenia dioda zachowuje się tak jak "zwykła dioda", tzn. spadek napięcia na niej jest niewielki i wynosi ok. 0.6÷0.7V.charakterystykę prądowo - napięciową diody elektroluminescencyjnej zwracając uwagę, by prąd przewodzenia diody nie przekroczył 20 mA.. Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodawać komentarze.. proszę o jakieś wsparcie.. Stopniowo zwiększając napięcie od 0 do ok.3,5V wyznaczyć charakterystykę prądowo - napięciową diody elektroluminescencyjnej zwracając uwagę, by prąd przewodzenia diody.. b) Korzystając z regresji liniowej, dopasować funkcję liniową = + do prostoliniowej części charakterystyki w kierunku przewodzenia..

Przykładowa charakterystyka prądowo- napięciowa diody półprzewodnikowej.

nie przekroczył 20 mA.. Można to zrobić ekstrapolując prostoliniową częśćDioda elektroluminescencyjna Multimetry cyfrowe Monochromator 2.. Proszę doczytać .2 Rt h Mocy admisyjna (rozproszona) diody T j - T Pa= Rt h T a - rezystancja cieplna, j - temperatura złącza, a - temperatura otoczenia e względu na moc admisyjną diody dzieli się na: - małej mocy Pa < 1 W - średniej mocy 1 W < Pa < 10 W - dużej mocy Pa > 10 W T. 4 Modele diody odcinkami liniowe: a) dioda idealna, b) model z uwzględnieniem napięcia progowego, c) model z .Wyznaczenie charakterystyki pr ądowo-napięciowej opornika i żarówki Cele operacyjne: - ucze ń, na podstawie schematu podanego w instrukcji, buduje proste obwody elektryczne składaj ące si ę ze źródła pr ądu i napi ęcia, przewodników elektrycz-nych i elementów pasywnych (opornik, żarówka, dioda);Badanie Diody Elektroluminescencyjnej.. C:\ Kolejna zależność którą dojrzewamy, jest fakt iż charakterystyka diod LED jest także zbliżona do siebie wzajemnie.charakterystyka prądowo napięciowa diody Gunna Witam Potrzebuję charakterystyki diody Gunna najlepiej na email [email protected] dzieki,Przeniosłem z: Schematu/instrukcji…,Polecam książki:.Dioda stabilizacyjna (dioda Zenera, stabilistor) jest diodą warstwową, zwykle krzemową, odznaczającą się nietypowym przebiegiem charakterystyki prądowo-napięciowej, tj. występowaniem w obszarze zaporowym odcinka o dużej stromości (odpowiadającego gwałtownemu narastaniu natężenia prądu); jest to spowodowane zachodzeniem zjawiska Zenera lub/i zjawiska lawinowego powielania ..

... Charakterystyka prądowo-napieciowa diody Zenera w zalezności od temperatury.

Napięcie zasilacza ustawić na zero, odłączyć badaną diodę i na jej miejsce podłączyć następną.. Zagadnienia: Stała Plancka, prawa promieniowania ciała doskonale czarnego, efekt fotoelektryczny, widmo fal elektromagnetycznych, półprzewodniki samoistnea) Sporządzić wykres charakterystyki prądowo-napięciowej diody elektroluminescencyjnej.. Na wykresie zaznaczono obszary, w których dioda znajduje się w stanie przebicia (breakdown), jest spolaryzowana w kierunku zaporowym (reverse) oraz przewodzenia (forward).Diody germanowe mają niższe napięcie progowe (0,2÷0,3 V) niż diody krzemowe (0,6÷0,7 V).. Dlatego w zakresie polaryzacji w kierunku przewodzenia charakterystyka diody germanowej jest bardziej zbliżona do charakterystyki diody idealnej.Rys.. Po otwarciu tego pliku mam jednak mam same napięcia, bo Ch1 i Ch2 jest w Voltach.1.1 Charakterystyka prądowo-napięciowa złącza p-n Typowe charakterystyki prądowo-napięciowe diod półprzewodnikowych przedstawiono na Rys.1 i 2.. Diody te mają silnie domieszkowane złącze p-n.. Ćwiczenie wykonywałem badając fotokomórkę, a dokładniej wyznaczając charakterystyki prądowo-napięciowe w zależności od odleglości nadajanika i odbiornika, a nastepnie stalałem punkt pracy fotokomórki, .4 Rys. 3..

Przykładowa charakterystyka napięciowo-prądowa diody stabilizacyjnej.

Dioda prostownicza wytwarzana jest na płytce monokryształu krzemu lub germanu, korzystając z technologii dyfuzyjnej.. Z powodu dużego przyrostu wartości prądu przewodzenia diody przy niewielkim wzroście jej napięcia przewodzenia stosuje się szeregowo z nią rezystor.Charakterystyka prądowo-napięciowa typowej diody uniwersalnej.. Pomocne?. Udostępnij.. Uwaga, dotyczy to kilkunastu punktów dla najwyższych napięć a nie wszystkich.Połączyć kolejno diodę prostowniczą, diodę Zenera oraz diodę LED jako badany element.. Cele ćwiczenia Pomiar charakterystyki prądowo-napięciowej diody elektroluminescencyjnej w kierunku przewodzenia.. Wyznaczenie długości fali promieniowania emitowanego przez diodę elektroluminescencyjną.. Pomiar charakterystyki prądowo - napięciowej złącza p-n umożliwia wyznaczenie bariery potencjału V 0 w tym złączu.. Uniwersytet.. Politechnika Wroclawska.. Charakterystyka diody prostowniczej w różnych temperaturach wykazuje spadek napięcia w zakresie przewodzenia rzędu 1,4V, natomiast w zakresie zaporowym przez diodę przepływa niewielki wsteczny prąd nośników mniejszościowych, który jest silnie .Diody tunelowe są to diody, których charakterystyka prądowo-napięciowa przy polaryzacji w kierunku przewodzenia ma odcinek o ujemnej rezystancji dynamicznej (rys. 4.9).. 7Celem ćwiczenia P46 jest pomiar charakterystyk prądowo- napięciowych diody prostowniczej oraz diody elektroluminescencyjnej dwukolorowej, natomiast w ćwiczeniu P47 badać będziemy własności prostownicze prądu sinusoidalnie zmiennego za pomocą diody oraz układu - 4 diody i opornik.C:\ Na podstawie wykresu możemy zauważyć iż charakterystyka prądowo napięciowa diody LED (diody elektroluminescencyjnej) jest zbliżona do charakterystyki zwykłej diody półprzewodnikowej..

Charakterystykę napięciowo-prądowa diody stabilizacyjnej przedstawiono na Rys. 5.

Duża zmiana prądu powoduje niewielką zmi-anę napięcia.Dioda Zenera - charakterystyka prądowo-napięciowa.. Mam zrobić w sprawozdaniu z elektrotechniki charakterystykę prądowo-napięciową Diody Zenera.. Konstrukcyjnie diody wsteczne są podobne do diod tunelowych, z tym, że z powodu słabszego domieszkowania złącza znika .Prądowo-napięciowa charakterystyka diody półprzewodnikowej Pod względem właściwości elektrycznych dioda jest jednym z wielu nieliniowych elementów, dla których zależność natężenia prądu od napięcia nie jest zgodna z prawem Ohma.. Czynności opisane w punktach 1-6 powtórzyć dla pozostałych diod.Rysunek 4: Charakterystyka prądowo napię-ciowa diody Zenera Diody takie można stosować do stabili-zowania napięć stałych.. Po przekroczeniu napięcia Zenera nachylenie charakterystyki prądowo-napięciowej diody Zenera jest sto-sunkowo duże (rysunek 4 - regulation region).. 3.Narysuj charakterystyki prądowo-napięciowe do diody prostowniczej, diody elektroluminescencyjnej, diody Zenera.1 ĆWICZENIE 48 WYZNACZENIE STAŁEJ PLANCKA NA PODSTAWIE CHARAKTERYSTYKI DIODY ELEKTROLUMINESCENCYJNEJ Cel ćwiczenia: Wyznaczenie stałej Plancka na podstawie pomiaru charakterystyki prądowo- napięciowej diody elektroluminescencyjnej.. Skorygować połączenia tak aby odpowiadały ściśle przedstawionym na schematach.WYZNACZANIE STAŁEJ PLANCKA NA PODSTAWIE CHARAKTERYSTYKI DIODY ELEKTROLUMINESCENCYJNEJ.. Powiązane dokumenty.Dioda prostownicza.. Do punktu min 0.7 prąd powinien być bardzo mały po przekroczeniu granicy powinien gwałtownie rosnąć.. Charakterystyki typowej organicznej diody elektroluminescencyjnej (OLED): a) charakterystyka prądowo-napięciowa i charakterystyka luminancji w funkcji napięcia; b) charakterystyka widmowa światła zielonego emitowanego przez diodę OLED [5].. Najczęściej podkreślaną zaletą ekranów OLED jest ich bardzo dobre odwzorowanieRys.. Dla każdej z otrzymanych diod określić wstępne charakterystyki prądowo napięciowe w zakresie napięć jak w punkcie 2..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt