Charakterystyka produktu mmr
Sprawdź skład, zastosowanie, dawkowanie i opis preparatu w Encyklopedii leków portalu Dbam o Zdrowie.1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Jedna odmierzona dawka (rozpylenie) zawiera 100 mikrogramów fenoterolu bromowodorku (Fenoteroli hydrobromidum).. FSME-IMMUN 0,25 ml Junior Zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce .. Szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce (żywa).. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 fiolka z proszkiem do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań zawiera 600 j.m.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każdy ml roztworu zawiera 20 mg papaweryny chlorowodorku (Papaverini hydrochloridum).. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 20 ml zawiesiny zawiera 400 mg albendazolu (Albendazolum) oraz substancje pomocnicze, m.in. kwas benzoesowy.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Axura 5 mg/dawkę roztwór doustny 2.. Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (13-walentna, adsorbowana) 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Substancje pomocnicze biologicznie czynne: laktoza jednowodna (94 mg).. Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (13-walentna, adsorbowana) 2. .. (HAV) i typu B (HBV), ze szczepionką przeciw odrze - śwince - różyczce (MMR), ze szczepionką przeciw odrze - śwince - różyczce - ospie wietrznej (MMRV), z 10-walentną skoniugowanąCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1..

Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego przed podaniem, patrz punkt 6.6.

Przed rozpoczęciem szczepienia.. 2.Lista zatwierdzonych szczepionek na rynku amerykańskim - strona FDA - Vaccines Licensed for Use in the United States 3.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO M-M-RVAXPRO proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań Szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce (żywa).. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY .. Szczepionka przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu (cały wirus, inaktywowany) 2.. Tdap Szczepionka SSI może zawierać śladowe ilości formaldehydu, który jest stosowany podczas procesu wytwarzania (patrz punkt 4.3).CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. (MMR), szczepionką przeciw ospie wietrznej (V), skoniugowaną szczepionką przeciw meningokokom typu C (skoniugowana z CRM 1971.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Zentel, 400 mg/20 ml, zawiesina doustna 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO ACC 600 Hot 600 mg/3 g, proszek do sporządzania roztworu doustnego 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO DESFERAL, 500 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. (MMR), szczepionką przeciw ospie wietrznej (V), skoniugowaną szczepionką przeciw .TEMPLATE No1 [CPMP positive opinion full application] 1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 2 1..

Należy odnotować nazwę i numer serii podawanego produktu, aby ułatwić identyfikację biologicznych produktów leczniczych.

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 dawka (0,5 ml) zawiera: Polisacharyd pneumokokowy serotyp 11 2,2 µg Polisacharyd pneumokokowy serotyp 31 2,2 µg Polisacharyd pneumokokowy serotyp 41 .Zgodnie z powyższym poniżej udostępniamy Charakterystyki produktów leczniczych, objętych Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2020 r., poz. 60).CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1dawka (0,5 mI) zawiera: 1 Polisacharyd pneumokokowy serotyp 1 1 2,2 ~g Polisacharyd pneumokokowy serotyp 3, 2,2 ~g1.. 4.3 Przeciwwskazania : Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną wCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Tdap Szczepionka SSI, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce.. Jeśli czegoś nie ma to spróbuj poszukać na przykład w tych miejscach: 1.Wyszukiwarka mendykantów w Europejskiej Agencji Leków - LINK, strona jest po angielsku.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Proszek w 1 fiolce zawiera 500 mg deferoksaminy mezylanu (Deferoxamini mesilas).. ADACEL, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce ..

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna fiolka z 5 ml koncentratu zawiera 4 mg kwasu zoledronowego (Acidum zoledronicum) (bezwodnego).Ulotki szczepionek oraz charakterystyki produktu.

Strona 2 z 12 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Bleomedac 15000 IU/fiolkę 30 000 IU/fiolkę proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Reasortant wirusa grypy* (żywy atenuowany) następujących czterech szczepów**:1.. Substancje pomocnicze: 3 g proszku (1 saszetka) zawierają 2,045 g sacharozy.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 dawka (0,5ml) szczepionki zawiera:CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO.. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletki.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO.. Substancja pomocnicza o znanym działaniu:CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 tabletka zawiera 5 mg tiamazolu (Thiamazolum).. Berotec N 100, 100 mikrogramów/dawkę, aerozol inhalacyjny, roztwór.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Prevenar 13 zawiesina do wstrzykiwań.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Zomikos, 4 mg/5 ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji.. 1 ampułka (2 ml) zawiera 250 mg etamsylatu (Etamsylatum).Zobacz leku M-M-R II (szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce) Vaccinum morbillorum, parotitidis et rubellae vivum.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.. POSTAĆ FARMACEUTYCZNACHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. (wg Farmakopei Europejskiej) siarczanu bleomycyny.1.3.1 SmPC proposed day xx CHARAKTERYSTYKA PRODUKTULECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Prevenar 13 zawiesina do wstrzykiwań.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO INFANRIX-DTPa, zawiesina do wstrzykiwań Vaccinum diphtheriae, tetani, pertussis sine cellulis ex elementis praeparatum adsorbatum Szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), adsorbowana 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO PAPAVERINUM HYDROCHLORICUM WZF, 20 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna fiolka o pojemności 10 ml zawiera 15000 j.m.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Synflorix zawiesina do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce.. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO IMMUNINE 600 IU proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 ml roztworu zawiera 125 mg etamsylatu (Etamsylatum).. Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), adsorbowana, SK .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. ludzkiego IX czynnika krzepnięcia.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: alkohol benzylowy.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO PRIORIX, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań Szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce, żywa 2.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Jedna dawka (0,25 ml) zawiera:CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY IILOŚCIOWY Po rekonstytucji, jedna dawka (0,5 ml) zawiera: Wirus odry1, szczep Enders - Edmonston (żywy, atenuowany) nie mniej niż 1 ×103 CCID 50*CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Cyclonamine 12,5% 125 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 3 g proszku (1 saszetka) zawierają 600 mg acetylocysteiny (Acetylcysteinum).. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Metizol 5 mg tabletki 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO M-M-RVAXPRO proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Fluenz Tetra aerozol do nosa zawiesina Szczepionka przeciw grypie (żywa atenuowana, do nosa) 2..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt