Charakterystyka produktu leczniczego exacyl
NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO EXACYL, 100 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań 2.. Charakterystyki produktów leczniczych tu zamieszczone są zbiorem wskazań refundowanych.. Charakterystyki produktów leczniczych z najbardziej aktualnymi informacjami o bezpieczeństwie stosowania leku są dostępne w bazie produktów leczniczych pod adresem .1.. EXACYL, 500 mg, tabletki powlekane.. 1 tabletka powlekana zawiera 97,0 mg skrobi pszenicznej i 96,0 mg sacharozy.Charakterystyka środka farmaceutycznego CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. 1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 100 mg kwasu traneksamowego (Acidum tranexamicum).. Strona 2 z 12 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO IMMUNINE 600 IU proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji 2.. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.. Heviran, 200 mg, tabletki powlekane Heviran, 400 mg, tabletki powlekane Heviran, 800 mg, tabletki powlekane .. 1 ampułka (5 ml) zawiera 500 mg kwasu traneksamowego.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna fiolka o pojemności 10 ml zawiera 15000 j.m.. Zalecana dawka trastuzumabu to 4 mg/kg podane w postaci dożylnej dawki nasycającej, a następnie 2 mg/kg dożylnie, raz na tydzień (patrz punkt 5.1).. (Patrz punkty 4.4 i 4.5).CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO..

Należy zapoznać się z charakterystyką produktu leczniczego zawierającego trastuzumab.

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 tabletka powlekana zawiera 500 mg kwasu traneksamowego (Acidum tranexamicum).. 3.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Cyclonamine 12,5% 125 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletka dojelitowa 4.Charakterystyka Produktu Leczniczego 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. 1 ampułka (2 ml) zawiera 250 mg etamsylatu (Etamsylatum).CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. 1 tabletka powlekana zawiera 500 mg kwasu traneksamowego (Acidum tranexamicum).. 1 tabletka powlekana zawiera 97,0 mg skrobi pszenicznej i 96,0 mg sacharozy.1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Panadol, 500 mg, tabletki powlekane 2.. Tranexamic acid: zł 2018-06-30 Exacyl roztw.. ADACEL, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Encopirin Cardio 81, 81 mg, tabletki dojelitowe 2.. Tdap Szczepionka SSI może zawierać śladowe ilości formaldehydu, który jest stosowany podczas procesu wytwarzania (patrz punkt 4.3).CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Microlaxregula, 5,9 g, proszek do sporządzania roztworu doustnego 2 SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Makrogol 3350..

Jednakże dane dotyczące skuteczności, dawkowania oraz bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego Exacyl zgodnie z tymi wskazaniami są ograniczone.

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 100 mg kwasu traneksamowego (Acidum tranexamicum).. (wg Farmakopei Europejskiej) siarczanu bleomycyny.Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) - dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Exacyl m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO EXACYL, 100 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań 2.. Każda ampułkostrzykawka zawiera 200 mg certolizumabu pegol w 1 ml.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO EXACYL, 500 mg, tabletki powlekane 2.. (500 mg) - 20 szt. tabl.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 tabletka powlekana zawiera 500 mg .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO TRIMESOLPHAR, (80 mg + 16 mg)/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Fluarix Tetra, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce Szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion, inaktywowana) 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO EXACYL, 500 mg, tabletki powlekane 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Biodacyna, 125 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań i infuzji Biodacyna, 250 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań i infuzji 2..

... * Działania niepożądane zgłaszane w okresie po wprowadzeniu produktu do obrotu (częstość nie może być określonana podstawie dostępnych danych).CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerekWskazania do stosowania zawarte są w pkt.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO M-M-RVAXPRO proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań Szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce (żywa).. Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), adsorbowana,CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. 1 ampułka (5 ml) zawiera 500 mg kwasu traneksamowego.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Tdap Szczepionka SSI, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO EXACYL, 500 mg, tabletki powlekane 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 tabletka dojelitowa zawiera 81 mg kwasu acetylosalicylowego (Acidum acetylsalicylicum).. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 g roztworu zawiera 10 mg memantyny chlorowodorku, ekwiwalent 8,31 mg .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Rozszczepiony, inaktywowany wirus grypy pochodzący z następujących szczepów*:Exacyl roztw.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Biodacyna, 125 mg/ml, każdy ml roztworu zawiera 125 mg amikacyny (Amikacinum) w postaci amikacyny disiarczanu.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. 4.1 Charakterystyki Produktu Leczniczego.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY..

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 tabletka zawiera 500 mg paracetamolu (Paracetamolum).Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz pkt 6.1.Zalecana dawka produktu Tyverb to 1000 mg (tj. cztery tabletki) raz na dobę, w leczeniu ciągłym.

doustny Tranexamic acid: 14.21 zł 2020-03-20 Exacyl tabl.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO DEPAKINE CHRONO 300, 200 mg + 87 mg, tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu DEPAKINE CHRONO 500, 333 mg mg, tabletki powlekaneCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO.. Bardziej szczegółowoCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Każda tabletka zawiera odpowiednio 200 mg, 400 mg lub 800 mg acyklowiru (Aciclovirum).Zgodnie z aktualnie zatwierdzonymi wskazaniami wyszczególnionymi w punkcie 4.1, zalecana dawka to 20 mg/kg mc.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 tabletka powlekana zawiera 500 mg kwasu traneksamowego (Acidum tranexamicum).1 tabletka powlekana zawiera 97,0 mg skrobi pszenicznej i 96,0 mg sacharozy.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Axura 5 mg/dawkę roztwór doustny 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Gardasil,zawiesina do wstrzykiwań.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 100 mg kwasu traneksamowego (Acidum tranexamicum).1 ampułka (5 ml) zawiera 500 mg kwasu traneksamowego.Charakterystyka środka farmaceutycznego CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Tranexamic acid: 15.11 zł 2020-03-201.3.1 SmPC proposed day xx CHARAKTERYSTYKA PRODUKTULECZNICZEGO 1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 tabletka zawiera 5 mg tiamazolu (Thiamazolum).. Substancje pomocnicze biologicznie czynne: laktoza jednowodna (94 mg).. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.. Cimzia 200 mg roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 ml roztworu zawiera 125 mg etamsylatu (Etamsylatum).. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każdy ml koncentratu zawiera 80 mg sulfametoksazolu (Sulfamethoxazolum) i 16 mg trimetoprimu (Trimethoprimum), czyli 96 mg ko-trimoksazolu.1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY IILOŚCIOWY Po rekonstytucji, jedna dawka (0,5 ml) zawiera: Wirus odry1, szczep Enders - Edmonston (żywy, atenuowany) nie mniej niż 1 ×103 CCID 50*CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 fiolka z proszkiem do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań zawiera 600 j.m.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Metizol 5 mg tabletki 2..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt