Testy z ustawy ordynacja podatkowa
Choć od kilku lat mówi się o gruntownej zmianie ordynacji podatkowej i uchwaleniu nowej konstytucji dla podatków w Polsce, to przepisy z 1997 r. nadal obowiązują, ale z licznymi nowelizacjami.Projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa USTAWA z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustawOrdynacja podatkowa,Ordynacja podatk.,Dział IIb.. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) właściwy w sprawie czynności sprawdzających jest organ podatkowy I instancji, art. 272 Ordynacji podatkowej.. Doskonała pomoc przy nauce do egzaminów państwowych, egzaminów na studiach oraz kolokwiów.Po wyborze odpowiedzi na pytanie wyświetlana jest podstawa prawna wraz z przytoczeniem jej pełnej treści.Sam określasz z ilu pytań ma składać się Twój test.Datą wszczęcia postępowania podatkowego w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa z urzędu j. data pierwszej czynności podjętej przez organ podatkowy wobec strony, dzień doręczenia stronie postanowienia o wszczęciu postępowania, dzień doręczenia stronie zawiadomienia o wszczęciu postępowania.TEST WYBORU z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych oraz Ordynacji podatkowej Stan prawny na dzień 1 stycznia 2017 r. Proszę o wybranie prawidłowej odpowiedzi na każde z poniższych pytań..

Testy; O nas; FAQ; Ordynacja podatkowa.

Ustawa normuje: 1) zobowiązania podatkowe; 2) informacje podatkowe; 3) postępowanie podatkowe, kontrolę podatkową i czynności sprawdzające; 4) tajemnicę skarbową.. Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie.. TESTY Z ZAGADNIEŃ NIEPRAWNYCH .. 1 Ordynacji podatkowej, czynność nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli osiągnięcie tej korzyści, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu, było głównym lub jednym z głównych celów jej dokonania, a sposób działania był sztuczny.Nowa Ordynacja podatkowa zacznie obowiązywać 1 stycznia 2019 r. - przewiduje projekt ustawy wprowadzającej nową Ordynację podatkową opublikowany na stronie internetowej resortu finansów.- Ogłoszono tekst jednolity ustawy - Ordynacja podatkowa.. 282 pytania.. DZIAŁ I Przepisy ogólne.. Stan prawny na dzień 15 marca 2016 roku.. Ordynacja podatkowa: 506 pytań .. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych: 466 pytań .To ustawa, którą Sejm uchwalił 29 sierpnia 1997 r. i wiele razy już ją nowelizował (t.j..

b) (za 5 punktów)Ordynacja podatkowa.

Konstytucja RP .. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 15.7.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rolnictwie ekologicznym (Dz.U.. podatkowa może być wszczęta, po okazaniu kontrolowanemu lub osobom wymienionym w art. 284 § 2 albo osobie wskazanej w trybie art. 281a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowadrukuj z opisami czego szukasz?. Rozwiązuj test.. przedawnień postępowań skarbowych) pojawi się choćby jedna osoba z rodziny któregoś z pracowników to można .Ordynacja podatkowa.. Sąd kasacyjny oddalił skargi kasacyjne organu podatkowego na wyroki WSA we Wrocławiu, w których rozważono kwestie nadużycia prawa przez organ poprzez instrumentalne wszczęcie postępowania karnoskarbowego.ust.. Do postanowień tej ordynacji nawiązuje obowiązująca ordynacja z 1997 r. oraz w wielu miejscach projektowana ustawa.. Egzamin na doradcę podatkowego .Ordynacji podatkowej na dany rok (którą trzeba mieć w małym palcu), Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podmiotów prawnych (te 2 rodzaje ustaw też trzeba znać, choć pobieżnie) i paru przepisów z KPA (dot.. Wszystkie grupy dokumentów Aktualności Baza porad Artykuły Przepisy prawne Orzeczenia Interpretacje Formularze i umowy Wskaźniki i stawki Kalkulatory Wideo Audio-komentarze30 lipca 2020 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyroki bardzo istotne dla wielu podatników pozostających w sporze z organami podatkowymi (sygn..

... Najważniejsze ustawy.

- Akty Prawne.. Przepisy ustawy stosuje się do:Najnowsza Ordynacja podatkowa - wygodny kieszonkowy format, artykuły opatrzone nazwami z wyjaśnieniem ich sensu, indeks rzeczowy ułatwiający wyszukiwanie zagadnień.. Próbny egzamin.. TESTY Z UMIEJĘTNOŚCI .. Jej przepisy stosuje się do: - podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, do których ustalania lub określania uprawnione są organy podatkowe .Ordynacja podatkowa.. Gdzie szukać aktów prawnych i dokumentów z nimi związanych.Ustawa o kontroli skarbowej.. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa: Dz. U. z 2019 r. poz. 900: 14.05.2019.. Przepisy ogólne .. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych Rozwiązane pytania: 0/288.. Był to jeden z pierwszych i najlepszych tego typu aktów w Europie11.. Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowaOrdynacja podatkowa Zagadnienia ogólnego prawa podatkowego zostały unormowane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60)..

Ordynacja podatkowa Rozwiązane pytania: 0/506.

Ordynacja podatkowa (282 pytania) Kodeks wykroczeń (KW) (176 pytań) Egzaminy.. Rozwiązuj test.. W 212 artykułach Ordynacji podatkowej z 1934 r. zostały uregulowane najważniejsze 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego .USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.. Ustawa o podatku od towarów i usług .Ordynacja podatkowa zawiera pytania jednokrotnego wyboru.. TESTY Z PRAWA .. 4i i 4j ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Art. 117 ba i 117 bb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - ordynacja podatkowa, Art. Zmiany w Ordynacji podatkowej na 2007 rokUstawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.. z 2020 r. poz. 1324);Plik ordynacja podatkowa testy z odpowiedziami.pdf na koncie użytkownika andropetani • Data dodania: 20 sty 2015„Ordynacja podatkowa"10.. TESTY Z WIEDZY.. Zostały uwzględnione zmiany wprowadzone ustawami: z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji.Zgodnie z wprowadzonymi od 1 stycznia 2019 r. przepisami art. 119a par.. Współdziałanie,Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ,Dz.U.2020.0.1325 t.j.Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szydłowcu.. Rozpocznij test: Przepisy ogólne, organy podatkowe i porozumienia w sprawie ustalenia cen transakcyjnych WIĘCEJ 94 pytania Rozpocznij test: Powstanie zobowiązania podatkowego oraz odpowiedzialność podatnika, płatnika i inkasenta .Testy z lat ubiegłych.. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.Aktualne testy z prawa ZA DARMO Kliknij na odpowiedni kafelek aby rozpocząć..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt