Napisz opowiadanie którego bohaterem będzie hrabia artysta poszukujący twórczych inspiracji

czasu przeszłego, np. byłem, poznałem itp. pełnisz tylko rolę narratora, a opowiadasz o kimś innym - piszesz wówczas w 3 os. liczby poj., np. był, poznał itp.Opis utworów Dziady część II.. Napisz opowiadanie; Jak napisać opowiadanie?Artysta w powszechnej opinii to człowiek nieprzeciętny, obdarzony talentem w dziedzinie jakiejś gałęzi sztuki.. 8x=3000g .Inspiracją dla reżysera było zaś "Osiem i pół" Federico Felliniego, tak zwany "film o filmie".. (W tym miejscu dziękuję Cyklotrimetylenotrinitro…


Czytaj więcej