Interpretacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Konstrukcją prawną tych podatków reguluje ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DZ.U.. Czy wyrażenie „sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru" użyte w przepisie art. 6 ust.. 1 pkt 1, art. 4 ust.. zm.), uwzględniając orzecznictwo sądów administracyjnych, w celu zapewnienia jednolitego stosowania przez wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast art. 5 ust.. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na współwłaścicielach lub posiadaczach .Na podstawi…


Czytaj więcej

Interpretacja ogólna opłata skarbowa

z 2016 r. poz. 1827, z późn.. Jeśli zapłacisz za dużo, dostaniesz zwrot nadwyżki.Za opłaty związane z SENT zapłacisz kartą .. Zmiany w zakresie wydawania interpretacji indywidualnych.. skarb.,Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,Dz.U.2019.0.1000 t.j.Jeśli w danej sprawie ustanowiono kilku pełnomocników i wynika to z jednego dokumentu, to opłata skarbowa zależy od liczby pełnomocnictw.Poprzez interpretacje ogólne (art. 14a ordynacji podatkowej) Minister Finansów ma możliwość za…


Czytaj więcej