Zinterpretuj wypowiedź racheli

Kobieta często zasłania się obowiązkiem opieki nad matką, aby nie dokonywać zmian w swoim życiu.. Dziewczyna rozmawia z Panem Młodym reprezentuje młodopolski styl wypowiedzi.. רָחֵל Rachel owieczka) − postać z biblijnych i midraszowych legend opisujących początki narodu żydowskiego, żona patriarchy Jakuba, matka dwóch pokoleń Izraela (Józefa i Beniamina).Córka Labana i siostra Lei.. Podróż Jakuba na Wschód (do Mezopotamii) w poszukiwaniu żony z własnego ludu, spotkanie z Rachelą przy studni i w…


Czytaj więcej