Notatki z obserwacji zajęć

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.. • Obserwacja według wcześniej opracowanych narzędzi (arkusze obserwacji lekcji), omówienie i zapisanie jej wyników.Ja prowadzę zawsze zeszyt obserwacji, w którym opisuję postępy i sukcesy dziecka, jego trudności w codziennym życiu szkolnym.. Warto zanotować, co zasługuje na uwagę, co możemy wykorzystać na własnych lekcjach, co nam się podobało.KRYTERIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA STAŻYSTY 1) poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć dydak…


Czytaj więcej

Notatki z obserwacji zajęć w przedszkolu

Tematyka hospitacji: „Mali Odkrywcy" - wzbogacanie wiedzy dzieci na temat wody (tego co po niej pływa/topi się, co się w rozpuszcza, co się nie rozpuszcza) poprzez samodzielne działania i .Z OBSERWACJI LEKCJI PROWADZONYCH PREZ OPIEKUNA STAŻU ORAZ INNYCH NAUCZYCIELI PG W OLSZANCE.. Poniżej przedstawiamy arkusz obserwacji zajęć nadesłany przez naszą Czytelniczkę - Panią Monikę.. wrzesień 2016. cały okres stażu.. Obserwując lekcje prowadzone przez opiekuna stażu i innych nauczycieli PG w Olszance …


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt