Test do badania afazji szumskiej pdf

Słowa kluczowe: afazja, test, przegląd badań, diagnoza.. Dostęp do narzędzi diagnostycznych dysartrii i dysfagii jest nieco lepszy.. Wydawca: Państ.. Sylabus przedmiotu - Syjon.Badanie mowy (różnych jej aspektów) - kwestionariusz do ustalania zaburzeń mowy u dzieci (Kaczmarek 1955), Od obrazka do słowa (Rodak, Nawrocka, 1993), test obrazkowo-literowy do badania afazji (Szumska 1980), Sprawdź jak mówię (E. Steczko), Przesiewowy test logopedyczny (Tarkowski, 1992), kwestionariusze badań przesiewo…


Czytaj więcej